یکی از نیازهای پایه‌ای هر انسان نیاز به سرپناه و مسکن است که بسیاری در سراسر جهان از آن محروم شده‌اند. در ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای جهان خیریه‌هایی در حال فعالیت برای رفع این نیاز هستند.

اطلس خیر ایران موسسات نیکوکاری‌ای را که شیوۀ کمکشان تامین مسکن است را در این دسته بندی آورده و شما می‌توانید در این صفحه آن‌ها را مشاهده نمایید.

(نمایش بیشتر)
بیشتر
کمی صبر کنید...

مجتمع جهادی توکا

مجتمع جهادی توکا در سال 1398با هدف محرومیت زدایی در استان تهران شروع به فعالیت کرده است.


استان تهران
اشتغال و کارآفرینی
خدمات مشاوره ای و آموزش
بهداشت و درمان
پژوهشی و تحقیقاتی
گروه جهادی
دینی و مذهبی