یکی از نیازهای پایه‌ای هر انسان نیاز به سرپناه و مسکن است که بسیاری در سراسر جهان از آن محروم شده‌اند. در ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای جهان خیریه‌هایی در حال فعالیت برای رفع این نیاز هستند.

اطلس خیر ایران موسسات نیکوکاری‌ای را که شیوۀ کمکشان تامین مسکن است را در این دسته بندی آورده و شما می‌توانید در این صفحه آن‌ها را مشاهده نمایید.

(نمایش بیشتر)
بیشتر
کمی صبر کنید...
موردی برای نمایش وجود ندارد.