30

انسان برای گره گشایی در تصمیم‌گیری‌هایش نیاز به گفتگو دارد. این گفتگو هر چه با شخص توانمندتری صورت بگیرد تاثیر‌گذارتر خواهد بود. خیریه‌هایی برای رفع مشکلات خانوادگی، افسردگی‌های فردی، مسائل ازدواج، موارد دینی و معنوی و... از طریق مشاوره دادن جهت حل کردن مسئله اقدام می‌کنند.

اطلس خیر ایران خیریه‌هایی را  شیوۀ کمک آن‌ها از طریق مشاوره دادن است در این مشاوره قرار داده و در همین صفحه قابل مشاهده هستند.

(نمایش بیشتر)
بیشتر
کمی صبر کنید...

مرکز نیکوکاری کارآفرینی برکت

مرکز نیکوکاری کارآفرینی برکت در سال 1400فعالیت خود را با هدف خدمات اشتغال و کارآفرینی آغاز کرد.


استان خوزستان
زنان و خانواده
اشتغال و کارآفرینی
خدمات مشاوره و آموزش
نیازهای اساسی

تولدی دوباره جوانان سامان

تولدی دوباره جوانان سامان در سال 1381فعالیت خود را با هدف درمان غیردارویی معتادان آغاز کرد.


استان چهارمحال و بختیاری
بهداشت و درمان

انجمن نابینایان شهرستان بروجن

انجمن نابینایان شهرستان بروجن در سال 1387 فعایت خود را با هدف آموزش و توانمندسازی نابینایان آغاز کرد.


استان چهارمحال و بختیاری
بهداشت و درمان

کانون ناشنوایان شهرستان بروجن

کانون ناشنوایان شهرستان بروجن در سال 1381 فعالیت خود را با هدف آموزش و توانمدسازی ناشنوایان آغاز کرد.


استان چهارمحال و بختیاری
بهداشت و درمان

انجمن ام اس شهرستان بروجن

انجمن ام اس شهرستان بروجن در سال 1386 فعالیت خود را با هدف خدمات سلامت و بهداشت آغاز کرد.


استان چهارمحال و بختیاری
بهداشت و درمان

ام اس استان چهارمحال و بختیاری

ام اس استان چهارمحال و بختیاری در سال 1391 فعالیت خود را با ارائه خدمات بهداشتی درمانی آغاز کرد


استان چهارمحال و بختیاری
بهداشت و درمان