بیماری از درماندگی‌هایی است که تا کسی به چشم نبیند عمق آلامِ آن را نمی‌فهمد. کسی که بیمار است از طرفی خودش درد دارد و از طرفی باید دردسرهایی مانند فشار مالی یا فشارهای عاطفی را تحمل کند. همین باعث آسیب‌پذیریِ بیشترِ بیماران می‌شود.

به همین جهت برخی سازمان‌های مردم نهاد تمرکز خود را روی گروه بیماران قرار داده‌اند و در تلاش برای کمک به آنان هستند.

اطلس خیر ایران خیریه‌هایی که گروه هدفشان بیماران هستند را در این دسته‌بندی قرار داده و شما می‌توانید لیست این موسسات را در همین صفحه مشاهده نمایید.

(نمایش بیشتر)
بیشتر
کمی صبر کنید...

خیریه چهارده معصوم (ع) فارسان

موسسه خیریه چهارده معصوم (ع) فارسان در سال 1383 فعالیت خود را با هدف خدمات انسانی و امور خیریه آغاز کرد.


استان چهارمحال و بختیاری
کودکان و نوجوانان
زنان و خانواده
بهداشت و درمان
نیازهای اساسی

موسسه خیریه و نیکوکاری مودت کاشان

موسسه خیریه و نیکوکاری مودت کاشان در سال1398 فعالیت خود را با هدف امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان اصفهان
کودکان و نوجوانان
زنان و خانواده
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان
نیازهای اساسی
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی