ازدواج یک مرحلۀ مهم در زندگی جوانان است. اکثر زوج‌های جوانی که به مرحلۀ ازدواج می‌رسند با تمام مشقت‌ها و سختی‌ها خود را به آن رسانده‌اند. مسیر رسیدن به مرحلۀ ازدواج برای اکثر افراد به هیچ وجه مسیر راحتی نیست.

برخی سازمان‌های مردم نهاد و موسسات نیکوکاری تمرکزِ خود را روی کمک کردن به زوج‌های جوان می‌گذارند.

اطلس خیر ایران خیریه‌هایی که گروه هدفشان زوج‌های جوان هستند را در این دسته‌بندی قرار داده و شما می‌توانید لیست این موسسات را در همین صفحه مشاهده نمایید.

(نمایش بیشتر)
بیشتر
کمی صبر کنید...

خیریه چهارده معصوم (ع) فارسان

موسسه خیریه چهارده معصوم (ع) فارسان در سال 1383 فعالیت خود را با هدف خدمات انسانی و امور خیریه آغاز کرد.


استان چهارمحال و بختیاری
سمن