غیر دولتی صهبای معرفت

موسسه غیر دولتی صهبای معرفت در سال 1391 فعالیت خود را با هدف امور فرهنگی آغاز کرد.

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

تهران، تهران، ایران

اطلاعات خیریه

استان فعالیت استان فعالیت
تهران
شهر فعالیت شهر فعالیت
تهران
محدوده فعالیت محدوده فعالیت
-
عرصه فعالیت عرصه فعالیت
خدمات فرهنگی، هنری و ورزشی - دینی و مذهبی
زیر عرصه فعالیت زیر عرصه فعالیت
خدمات فرهنگی هنری - سایر
گروه هدف گروه هدف
جوانان - خانواده
شیوه کمک شیوه کمک
کمک غیرمالی
اطلاعات سازمانی

شناسه ملی شناسه ملی
10320829490
شماره ثبت شماره ثبت
30486
تاریخ تاسیس تاریخ تاسیس
۱۳۹۱/۸/۱۶
مرجع صادرکننده مجوز مرجع صادرکننده مجوز
-
اطلاعات فرد

تعداد مددجویان تعداد مددجویان
-
تعداد کارمندان تعداد کارمندان
-
تعداد نیروهای داوطلب تعداد نیروهای داوطلب
-
اطلاعات تماس

تلفن ثابت تلفن ثابت
تلفن همراه تلفن همراه
آدرس آدرس
تهران، خ دکتر شریعتی، خ شهید میرزا پور ( سهیل )، خ شهید قلندری شمالی، بن بست سپهر، پلاک 9 واحد 3
سایت سایت
ایمیل ایمیل
اینستاگرام اینستاگرام
تلگرام تلگرام

هدف از فعالیت موسسه غیر دولتی صهبای معرفت، بسترسازي به منظور عملياتي و کاربري نمودن انديشه هاي امام خميني و گفتمان ها و رهنمودهاي آيت الله خامنه اي ـ تلاش در راستاي خنثي سازي برنامه هاي فرهنگي تهاجمي غرب و مقابله به شبهه افکني ها و تفکرات التفاتي در جهت سست کردن پايه هاي اعتقادي و فکري مردم، تحريف جريان فکر اسلامي و تنزل جايگاه دين اسلام و انقلاب اسلامي در جامعه خاص ميان نسل جوان ـ بصيرت افزايي، ابهام زدائي، پاسخ گويي به سوالات و شبهات نسل جوان در زمينه موضوعات و مفاهيم مختلف مرتبط با انقلاب اسلامي ـ بسترسازي به منظور نيروسازي فرهنگي براي آينده انقلاب اسلامي مشتمل بر توان افزايي، آگاهي بخشي، معرفت دهي و تقويت و تعميق بنيان هاي فکري، مباني معرفتي و مهارت هاي تخصصي فعالان و مجموعه هاي تخصصي فرهنگي داخلي و خارجي ـ تلاش در جهت تبيين، ترويج و پياده کردن گفتمان ها، اهداف، ارزش ها و معارف جهان شمول انقلاب اسلامي و ديدگاه هاي مقام معظم رهبري در عرصه هاي مختلف به ويژه حول مباحث فرهنگي ـ بسترسازي در راستاي شناساندن فرهنگ و تمدن ايراني و اسلامي در راستا و پرتو الگوي اسلامي ايراني پيشرفت و ايده و گفتمان تمدن سازي اسلامي می باشد.

هیئت امنا و کارکنان
نام و نام خانوادگیسمتکدملی
فاطمه صدر
مديرعامل ورئیس هیئت مدیره
۰۰۷۱۵۴۹۷۵۷
مريم رامادان
نائب رئيس هيئت مديره
۰۴۳۹۴۱۲۵۳۶
مليحه حق خواه
خزانه دار
۰۰۵۹۰۸۵۸۰۰
معصومه اخوان
بازرس اصلی۰۰۷۶۳۷۳۷۸۹
هدي نوده فراهاني
بازرس علی البدل
۰۴۹۱۸۳۳۹۸۹

آگهي تاسيس موسسه غير دولتي صهباي معرفت
شماره روزنامه: ۱۹۷۲۸  تهران
شماره صفحه روزنامه: ۹
تاریخ روزنامه:۱۳۹۱/۹/۲
شماره نامه اداره ثبت: ۱۰۲۴۰/ث۳۲/۹۱
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۱/۸/۱۷
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۴۶۴۹۳۸

موسسه فوق در تاريخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۱ تحت شماره ۳۰۴۸۶ و شناسه ملي ۱۰۳۲۰۸۲۹۴۹۰ در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تکميل گرديده و خلاصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمي آگهي مي‎شود:
۱ـ موضوع موسسه: بسترسازي به منظور عملياتي و کاربري نمودن انديشه هاي امام خميني و گفتمان ها و رهنمودهاي آيت الله خامنه اي ۲ـ تلاش در راستاي خنثي سازي برنامه هاي فرهنگي تهاجمي غرب و مقابله به شبهه افکني ها و تفکرات التفاتي در جهت سست کردن پايه هاي اعتقادي و فکري مردم، تحريف جريان فکر اسلامي و تنزل جايگاه دين اسلام و انقلاب اسلامي در جامعه خاص ميان نسل جوان ۳ـ بصيرت افزايي، ابهام زدائي، پاسخ گويي به سوالات و شبهات نسل جوان در زمينه موضوعات و مفاهيم مختلف مرتبط با انقلاب اسلامي ۴ـ بسترسازي به منظور نيروسازي فرهنگي براي آينده انقلاب اسلامي مشتمل بر توان افزايي، آگاهي بخشي، معرفت دهي و تقويت و تعميق بنيان هاي فکري، مباني معرفتي و مهارت هاي تخصصي فعالان و مجموعه هاي تخصصي فرهنگي داخلي و خارجي ۵ـ تلاش در جهت تبيين، ترويج و پياده کردن گفتمان ها، اهداف، ارزش ها و معارف جهان شمول انقلاب اسلامي و ديدگاه هاي مقام معظم رهبري در عرصه هاي مختلف به ويژه حول مباحث فرهنگي ۶ـ بسترسازي در راستاي شناساندن فرهنگ و تمدن ايراني و اسلامي در راستا و پرتو الگوي اسلامي ايراني پيشرفت و ايده و گفتمان تمدن سازي اسلامي
۲ـ مدت موسسه: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلي موسسه:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ دکتر شريعتي ـ خ شهيد ميرزاپور (سهيل) خ شهيد قلندري شمالي بن بست سپهر پلاک ۹ واحد ۳ ـ کدپستي ۱۹۳۱۷۴۴۳۹۳
۴ـ سرمايه موسسه: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ريال مي باشد.
۵ـ اولين مديران موسسه:
۱ـ۵ـ خانم فاطمه صدر به شماره ملي ۰۰۷۱۵۴۹۷۵۷ به سمت رئيس هيئت مديره.
۲ـ۵ـ خانم مريم رامادان به شماره ملي ۰۴۳۹۴۱۲۵۳۶ به سمت نائب رئيس هيئت مديره.
۳ـ۵ـ خانم فاطمه السادات رضوي به شماره ملي ۰۰۷۵۲۳۰۹۶۸ به سمت عضو هيئت مديره.
۴ـ۵ـ خانم زينب حقيقي اردکاني به شماره ملي ۲۲۹۶۳۸۰۵۲۲ به سمت عضو هيئت مديره.
۵ـ۵ـ خانم هانيه ندري به شماره ملي ۰۰۷۵۵۰۵۰۰۲ به سمت عضو هيئت مديره (به عنوان عضو علي البدل).
۶ـ۵ـ خانم مرضيه شيخ به شماره ملي ۰۰۷۵۴۲۵۵۰۵ به سمت عضو هيئت مديره (به عنوان عضو علي البدل).
۷ـ۵ـ خانم مليحه حق خواه به شماره ملي ۰۰۵۹۰۸۵۸۰۰ به سمت خزانه دار.
۸ـ۵ـ خانم فاطمه صدر به شماره ملي ۰۰۷۱۵۴۹۷۵۷ به سمت مديرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گرديدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه با امضا مديرعامل و خزانه دار و در غياب خزانه دار با امضاي رئيس هيئت مديره همراه با مهر موسسه معتبر است.
۷ـ اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلي و علي البدل:
۱ـ۸ـ خانم معصومه اخوان فرد به شماره ملي ۰۰۷۶۳۷۳۷۸۹ به عنوان بازرس اصلي
۲ـ۸ـ خانم هدي نوده فراهاني به شماره ملي ۰۴۹۱۸۳۳۹۸۹ به عنوان بازرس علي البدل
پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۴۶۴۹۳۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري

پیرو آگهي تاسيس موسسه غير دولتي صهباي معرفت مورخه 1391/08/16 سرمايه موسسه: مبلغ 1/۰۰۰/۰۰۰ ريال مي باشد.

دیدگاه خود را بنویسید

  • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...

خیریه های مرتبط