موسسه خیریه راهین روشنای نیک

موسسه خیریه راهین روشنای نیک در سال 1400 فعالیت خود را با هدف اشتغال و کارآفرینی آغاز کرد.

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"

تهران، تهران، ایران

اطلاعات خیریه

استان فعالیت استان فعالیت
تهران
شهر فعالیت شهر فعالیت
تهران
محدوده فعالیت محدوده فعالیت
استان
عرصه فعالیت عرصه فعالیت
اشتغال و کارآفرینی - خدمات مشاوره و آموزش - امور کودکان و نوجوانان
زیر عرصه فعالیت زیر عرصه فعالیت
اشتغال زایی - آموزش و توانمندسازی - حمایت تحصیلی
گروه هدف گروه هدف
دانش آموزان - دانشجویان
شیوه کمک شیوه کمک
کمک مالی - کمک غیرمالی
اطلاعات سازمانی

شناسه ملی شناسه ملی
14009937506
شماره ثبت شماره ثبت
51447
تاریخ تاسیس تاریخ تاسیس
1400/01/22
مرجع صادرکننده مجوز مرجع صادرکننده مجوز
بهزیستی
اطلاعات فرد

تعداد مددجویان تعداد مددجویان
40
تعداد کارمندان تعداد کارمندان
2
تعداد نیروهای داوطلب تعداد نیروهای داوطلب
-
اطلاعات تماس

تلفن ثابت تلفن ثابت
تلفن همراه تلفن همراه
آدرس آدرس
استان تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به تقاطع فاطمی، کوچه جاوید، پلاک 18، واحد 6
اینستاگرام اینستاگرام
تلگرام تلگرام

هدف از فعالیت موسسه خیریه راهین روشنای نیک، خدمت رساني به جامعه هدف سازمان بهزيستي است که بخشي از فعاليت هاي حوزه هاي مشارکتها و توانمند سازي و اشتغال، تامين اشتغال و کاريابي گروههاي هدف سازمان بهزيستي، پرداخت هزينه هاي تحصيل دانش آموزان و دانشجويان گروههاي هدف، انجام فعاليت هاي آموزشي و کمک تحصيلي جهت گروههاي هدف سازمان بهزيستي، عقد قرار داد با مراکز رفاهي، خدماتي، تفريحي، آموزشي و غيره جهت گروههاي هدف سازمان بهزيستي، توزيع بسته هاي حمايتي جهت گروههاي هدف سازمان بهزيستي می باشد.

هیئت امنا و کارکنان
نام و نام خانوادگیسمتکدملی
فاطمه سادات جزايري
مديرعامل و نائب رئيس هيئت مديره
۰۰۶۳۶۷۵۱۱۰
محمد مهدي بحرالعلوم
رئيس هيئت مديره
۰۰۶۸۴۶۹۳۷۳
مصطفي موسوي
 بازرس علي البدل
۰۰۸۰۱۵۲۸۸۰
 ليلا خلج
بازرس اصلي
۴۹۱۰۳۶۴۶۹۲
آگهي تغييرات موسسه غير تجاري خيريه راهين روشناي نيک به شناسه ملي ۱۴۰۰۹۹۳۷۵۰۶ و به شماره ثبت ۵۱۴۴۷
شماره روزنامه: ۲۲۶۶۰  تهران
شماره صفحه روزنامه: ۳۲
تاریخ روزنامه:۱۴۰۱/۱۰/۱۲
شماره نامه اداره ثبت: ۱۴۰۱۳۰۴۰۰۹۰۱۱۲۸۱۳۶
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۴۰۱/۱۰/۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۵/۱۴۰۱ و مجوز شماره ۵۸۸۹۸/۰۱۱/۹۱۷ مورخ ۷/۹/۱۴۰۱ از اداره کل بهزيستي استان تهران تصميمات ذيل اتخاذ شد:
( آقاي شاهرخ دهلوي ۰۰۴۹۳۰۸۰۶۸ - آقاي عظيم ثابت ۵۶۹۹۳۱۳۳۵۴ ) به ترتيب جايگزين آقاي ( علي محرمي - آقاي حميد دارابي ) گرديده و به عضويت هيات امناء انتخاب شدند .
ترازنامه وعملکرد مالي منتهي به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰ مورد تصويب قرار گرفت
آقاي مصطفي موسوي به شماره ملي ۰۰۸۰۱۵۲۸۸۰ به سمت بازرس علي البدل و خانم ليلا خلج به شماره ملي ۴۹۱۰۳۶۴۶۹۲ به سمت بازرس اصلي براي مدت يک سال انتخاب گرديدند 

آگهي تاسيس
شماره روزنامه: ۲۲۱۵۶  تهران
شماره صفحه روزنامه: ۱۲
تاریخ روزنامه:۱۴۰۰/۱/۲۴
شماره نامه اداره ثبت: ۱۴۰۰۳۰۴۰۰۹۰۱۰۰۱۷۰۷
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۴۰۰/۱/۲۲

تاسيس موسسه غير تجاري خيريه راهين روشناي نيک درتاريخ ۲۲/۰۱/۱۴۰۰ به شماره ثبت ۵۱۴۴۷ به شناسه ملي ۱۴۰۰۹۹۳۷۵۰۶ ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خلاصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم آگهي ميگردد.
نام : خيريه راهين روشناي نيک موسسه غير تجاري
موضوع فعاليت :هدف موسسه خدمت رساني به جامعه هدف سازمان بهزيستي است که بخشي از فعاليت هاي حوزه هاي مشارکتها و توانمند سازي و اشتغال را شامل مي شود .
موضوع فعاليت موسسه عبارتند از :
تامين اشتغال و کاريابي گروههاي هدف سازمان بهزيستي
پرداخت هزينه هاي تحصيل دانش آموزان و دانشجويان گروههاي هدف
انجام فعاليت هاي آموزشي و کمک تحصيلي جهت گروههاي هدف سازمان بهزيستي
عقد قرار داد با مراکز رفاهي ، خدماتي ، تفريحي ، آموزشي و غيره جهت گروههاي هدف سازمان بهزيستي
توزيع بسته هاي حمايتي جهت گروههاي هدف سازمان بهزيستي باستناد مجوز شماره ۱۲۳۹۶/۹۹۱/۹۱۷ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۹ اداره کل بهزيستي استان تهران. به موجب مجوز از اداره کل سازمان بهزيستي برابر با شماره مجوز ۲۶۳۲/۹۹۴۰/۷۱۷ در تاريخ ۰۶/۰۷/۱۳۹۹در استان مربوطه اين آگهي به ثبت رسيد.
مدت فعاليت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلي : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزي ، شهر تهران، محله بهجت آباد ، خيابان ولي عصر ، کوچه جاويد ، پلاک ۱۸ ، طبقه دوم ، واحد ۶ کدپستي ۱۵۹۴۸۴۴۳۱۷
دارايي شخصيت حقوقي ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال نقدي
مديران
آقاي علي محرمي به شماره ملي ۰۰۱۲۶۸۶۵۱۴ و به سمت عضوهيئت امناء - عضو اصلي به مدت نامحدود
آقاي مجتبي محرمي به شماره ملي ۰۰۳۱۷۸۱۹۰۱ و به سمت عضوهيئت امناء - عضو اصلي به مدت نامحدود
آقاي سيد عبدالرضا جزايري به شماره ملي ۰۰۳۷۲۶۶۴۲۱ و به سمت عضوهيئت امناء - عضو اصلي به مدت نامحدود و به سمت عضو علي البدل هيئت مديره به مدت ۳ سال
آقاي محسن محرمي به شماره ملي ۰۰۴۸۸۶۵۸۶۹ و به سمت عضوهيئت امناء - عضو اصلي به مدت نامحدود
خانم فاطمه محرمي به شماره ملي ۰۰۴۹۰۵۶۹۳۱ و به سمت عضو اصلي هيئت مديره به مدت ۳ سال و به سمت عضوهيئت امناء - عضو اصلي به مدت نامحدود
خانم فاطمه سادات جزايري به شماره ملي ۰۰۶۳۶۷۵۱۱۰ و به سمت مديرعامل به مدت ۳ سال و به سمت عضوهيئت امناء - عضو اصلي به مدت نامحدود و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت ۳ سال
آقاي محمد مهدي بحرالعلوم به شماره ملي ۰۰۶۸۴۶۹۳۷۳ و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت ۳ سال و به سمت عضوهيئت امناء - عضو اصلي به مدت نامحدود
آقاي سيدمحمدرضا جزايري به شماره ملي ۴۷۱۰۲۰۶۵۹۷ و به سمت عضوهيئت امناء - عضو اصلي به مدت نامحدود
آقاي سيد ياسر نبي زاده به شماره ملي ۴۷۲۳۲۷۸۹۰۷ و به سمت عضوهيئت امناء - عضو اصلي به مدت نامحدود
خانم ليلا خلج به شماره ملي ۴۹۱۰۳۶۴۶۹۲ و به سمت عضوهيئت امناء - عضو اصلي به مدت نامحدود
آقاي حميد دارابي به شماره ملي ۵۳۴۹۹۷۵۷۹۱ و به سمت عضوهيئت امناء - عضو اصلي به مدت نامحدود
دارندگان حق امضا : تمامي اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضاي رئيس هيات مديره و مدير عامل همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود .
بازرسان
خانم ليلا خلج به شماره ملي ۴۹۱۰۳۶۴۶۹۲ به سمت بازرس اصلي به مدت ۱ سال
آقاي حميد دارابي به شماره ملي ۵۳۴۹۹۷۵۷۹۱ به سمت بازرس علي البدل به مدت ۱ سال
روزنامه کثير الانتشار ابرار جهت درج آگهي هاي موسسه تعيين گرديد.
ثبت موضوع فعاليت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد.

پیرو آگهي تاسيس موسسه غير تجاري خيريه راهين روشناي نيک مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۴دارايي شخصيت حقوقي ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال نقدي می باشد.

دیدگاه خود را بنویسید

  • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...

خیریه های مرتبط