تعداد کل خیریه‌ها:
9869
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
کمی صبر کنید...

خیریه و نیکوکاری ندای یمین

خیریه و نیکوکاری ندای یمین در سال 1390 با محوریت فعالیت در زمینه توسعه اجتماعی و کارآفرینی شروع به فعالیت کرده است.


استان آذربایجان غربی
اشتغال و کارآفرینی
بهداشت و درمان
نیازهای اساسی
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی
پژوهشی و تحقیقاتی
دینی و مذهبی

خیریه خانه نوباوگان و کودکان هانیه

خیریه خانه نوباوگان و کودکان هانیه در سال 1379 با هدف  انجام امور فرهنگی هنری، نگهداری، اسکان، آموزش و توانمدسازی و ارائه کمک مالی به کودکان نیازمند تاسیس شده است.


استان آذربایجان غربی
کودکان و نوجوانان
خدمات مشاوره و آموزش
نیازهای اساسی
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی

خیریه خانه کودکان و نوجوانان صباء سلماس

خیریه خانه کودکان و نوجوانان صباء سلماس در سال 1381 با هدف آموزش و توانمندسازی کودکان نیازمند راه‌اندازی شده است.


استان آذربایجان غربی
کودکان و نوجوانان
خدمات مشاوره و آموزش

خیریه الزهرای بانوان ماکو

خیریه الزهرای بانوان ماکو در سال 1383 با هدف ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به بانوان نیازمند تاسیس شده است.


استان آذربایجان غربی
زنان و خانواده
بهداشت و درمان

مرکز امور خیریه و نیکوکاری نوای آسایش ارومیه

مرکز امور خیریه و نیکوکاری نوای آسایش ارومیه در سال 1392 با هدف کمک مالی به دانش‌آموزان و کودکان نیازمند شروع به فعالیت کرده است.


استان آذربایجان غربی
کودکان و نوجوانان
زنان و خانواده
نیازهای اساسی
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی