" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
کمی صبر کنید...

خیریه توحید قم

خیریه توحید قم در سال 1358 فعالیت خود را با هدف انجام امور نیکوکاری آغاز کرد.


استان قم

خیریه زینبیه قم

خیریه زینبیه قم در سال 1375 فعالیت خود را با هدف امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان قم

نوید احسان نیکو

موسسه نوید احسان نیکو در سال 1391 فعالیت خود را با هدف سلامت و بهداشت، نگهداری و اسکان آغاز کرد.


استان قم
بهداشت و درمان

خیریه خانه نیکان آینده

موسسه خیریه خانه نیکان آینده در سال 1393 فعالیت خود را با هدف نگهداری آغاز کرد.


استان البرز
بهداشت و درمان

خیریه شکرانه کودکان البرز

موسسه خیریه شکرانه کودکان البرز در سال 1396 فعالیت خود را با هدف سلامت و بهداشت آغاز کرد.


استان البرز
بهداشت و درمان

رویش مسلک داران مهدوی (عج)

موسسه رویش مسلک داران مهدوی (عج) در سال 1393 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمت به دانش آموزان مستعد و نیازمند آغاز کرد.


استان قم

خیریه مهرورزان انجیله قم

خیریه مهرورزان انجیله قم در سال 1394 فعالیت خود را با هدف امور نیکوکاری و خیریه آغاز کرد.


استان قم
بهداشت و درمان

خانه خورشید دل

موسسه خانه خورشید دل در سال 1389 فعالیت خود را با هدف انجام امور فرهنگی آغاز کرد.


استان قم

کوثر ولایت نور

موسسه کوثر ولایت نور در سال 1390 فعالیت خود را با هدف آموزش آغاز کرد.


استان قم

امام رئوف شیعیان

موسسه امام رئوف شیعیان در سال 1390 فعالیت خود را با هدف معیشت آغاز کرد.


استان قم

علم جویان جوان

موسسه علم جویان جوان در سال 1384 فعالیت خود را با هدف کارآفرینی و اشتغال آغاز کرد.


استان قم

خیریه ایتام الغدیر بروجرد

 موسسه خیریه ایتام الغدیر بروجرد در حوزه کمک به نیازمندان از سال 1389 با کسب مجوز از وزارت کشور شروع به فعالیت کرده است.


استان لرستان

کانون هموفیلی لرستان

کانون هموفیلی لرستان فعالیت خود را با هدف توانیابی و بازپروری بیماران هموفیلی آغاز کرد.


بهداشت و درمان
استان لرستان

خیریه نازنین زهرا خرم آباد

خیریه نازنین زهرا خرم آباد در سال 1395 فعالیت خود را با هدف کمک به معیشت و ازدواج و آموزش و... نیازمندان آغاز کرد.


استان لرستان

نبض زندگی الیگودرز

موسسه نبض زندگی الیگودرز در سال 1397 فعالیت خود را با هدف انجام امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان لرستان

خیریه یاس کبود اشترینان

خیریه یاس کبود اشترینان در سال 1392 فعالیت خود را با هدف انجام امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


خدمات مشاوره و آموزش
استان لرستان

خیریه طه الیگودرز

خیریه طه الیگودرز در سال 1385 فعالیت خود را با هدف کمک به خانواده های نیازمند آغاز کرد.


استان لرستان

خیریه حضرت معصومه (س) ازنا

خیریه حضرت معصومه (س) ازنا، در سال 1387 فعالیت خود را با هدف انجام امور نیکوکاری و خیریه، امور زنان و خانواده آغاز کرد.


استان لرستان

شجره طیبه خرم آباد

موسسه شجره طیبه خرم آباد، در سال 1382 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات آموزشی آغاز کرد.


خدمات مشاوره و آموزش
استان لرستان

حریم آرامش

موسسه حریم آرامش در سال 1390 فعالیت خود را در زمینه فرهنگ و هنر آغاز کرد.


استان لرستان

انجمن اتیسم ایران

انجمن اتیسم ایران در سال 1392 فعالیت خود را با هدف امور سلامت و بهداشت آغاز کرد.


استان تهران
بهداشت و درمان

نیک بنیادان مهرگان

موسسه نیک بنیادان مهرگان در سال 1393 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات انسانی  و امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان کرمانشاه
بهداشت و درمان

مهر آئینان مهر

موسسه مهر آئینان مهر در سال 1386 فعالیت خود را با هدف انجام امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان کرمانشاه
بهداشت و درمان

خیریه والعصر کرمانشاه

موسسه خیریه والعصر کرمانشاه در سال 1386 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات انسانی آغاز کرد.


استان کرمانشاه

سراج ایمان کرمانشاه

سراج ایمان کرمانشاه در سال 1396 فعالیت خود را با هدف توسعه اجتماعی آغاز کرد.


استان کرمانشاه

قاصدان مهربانی فریا

موسسه قاصدان مهربانی فریا در سال 1396 فعالیت خود را با هدف توسعه اجتماعی، نیکوکاری و خیریه  آغاز کرد.


استان کرمانشاه