تعداد کل خیریه‌ها:
9869
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
کمی صبر کنید...

انجمن خیریه اتیسم ایران شعبه ارومیه

انجمن خیریه اتیسم ایران شعبه ارومیه فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات به بیماران مبتلا به اتیسم آغاز کرد.


استان آذربایجان غربی
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان

خیریه امدادگران عاشورا شعبه ارومیه

موسسه خیریه امدادگران حامی بیماران مبتلا به سرطان و صعب العلاج در سال 1392 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات بهداشتی درمانی آغاز کرد.


استان آذربایجان غربی
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی
دینی و مذهبی

انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی استان آذربایجان غربی

انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی استان آذربایجان غربی در سال 1373 فعالیت خود را با هدف حمایت از بیماران مبتلا به سرطان و ارائه انواع خدمات مددکاری، درمانی و بهداشتی به آنها تاسیس کرده است.


استان آذربایجان غربی
بهداشت و درمان
نیازهای اساسی
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی
پژوهشی و تحقیقاتی

انجمن خیریه حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج سردشت

انجمن خيريه حمايت از بيماران خاص و صعب العلاج سردشت از سال 1381فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات بهداشتی درمانی به بیماران آغاز کرد.


استان آذربایجان غربی
کودکان و نوجوانان
اشتغال و کارآفرینی
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان
نیازهای اساسی

خیریه رفاه کودک و نوجوان ارومیه

موسسه خیریه رفاه کودک و نوجوان ارومیه ( بنیاد کودک ارومیه سابق) بطور غیر رسمی از سال ۱۳۸۲ باهدف حمایت از کودکان یتیم، بیمار، نیازمند و دانش آموزان با استعداد استان آذربایجان غربی فعالیت خود را آغاز کرد.


استان آذربایجان غربی
کودکان و نوجوانان
زندانیان
اشتغال و کارآفرینی
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان
خدمات عمرانی و توسعه
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی

خیریه مردمی یاران امین اشنویه

خیریه مردمی یاران امین اشنویه در سال 1396 فعالیت خود را با هدف انجام امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان آذربایجان غربی
نیازهای اساسی
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی

کانون ازدواج آسان جوانان ارومیه

کانون ازدواج آسان جوانان ارومیه در سال 1393 با هدف حمایت از ازدواج جوانان و کمک مالی به آنها شروع به فعالیت کرده است.


استان آذربایجان غربی
زنان و خانواده
خدمات مشاوره و آموزش
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی
مسائل اجتماعی