تعداد کل خیریه‌ها:
9869
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
کمی صبر کنید...

بنیاد نیکوکاری دستهای مهربان شعبه ارومیه

بنیاد نیکوکاری دستهای مهربان شعبه ارومیه در سال 1386 با هدف خدمت‌رسانی و توانمندسازی کودکان و زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست شروع به فعالیت کرده است.


استان آذربایجان غربی
کودکان و نوجوانان
زنان و خانواده
خدمات مشاوره و آموزش

انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران شعبه ارومیه

انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران مؤسسه‌ای خیریه، در سال 1395فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات بهداشتی درمانی به بیماران کلیوی آغاز کرد.


استان آذربایجان غربی
کودکان و نوجوانان
زنان و خانواده
اشتغال و کارآفرینی
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان
خدمات عمرانی و توسعه
نیازهای اساسی
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی

انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران شعبه خوی

انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران مؤسسه‌ای خیریه، در سال 1395 با هدف ارائه خدمات بهداشتی درمانی آغاز کرد.


استان آذربایجان غربی
کودکان و نوجوانان
زنان و خانواده
اشتغال و کارآفرینی
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان
خدمات عمرانی و توسعه
نیازهای اساسی
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی

انجمن خیریه حمایت از بیماران کبدی شهرستان ارومیه

انجمن خیریه حمایت از بیماران کبدی شهرستان ارومیه در سال 1394 با هدف ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به بیماران تاسیس شده است.


استان آذربایجان غربی
زنان و خانواده
بهداشت و درمان
خدمات عمرانی و توسعه
نیازهای اساسی
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی

انجمن خیریه حمایت از بیماران ام اس ارومیه

انجمن خیریه حمایت از بیماران ام اس ارومیه در سال 1389 با هدف ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به بیماران ام‌اس تاسیس شده است.


استان آذربایجان غربی
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان
پژوهشی و تحقیقاتی

کانون هموفیلی ایران آذربایجان غربی

کانون هموفیلی ایران آذربایجان غربی فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات بهداشتی درمانی به بیماران هموفیلی آغاز کرد.


استان آذربایجان غربی
اشتغال و کارآفرینی
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان
پژوهشی و تحقیقاتی