بایگانی نوشته‌ها

راهکارهای ارتقاء خیریه‌ها در ایران (بخش اول)

در این مقاله، به بررسی چگونگی  اصلاح و بهبود وضعیت موجود بخش خیریه‌ی ایران و معرفی راهبردهایی برای دستیابی به وضعیت مطلوب می‌پردازیم.

03 خرداد 1403 03 خرداد 1403

اهمیت صحت‌سنجی اطلاعات خیریه‌ها

این مقاله به پروژه‌ی « صحت‌سنجی اطلاعات خیریه‌های» اطلس خیر ایران و بحث تمییز خیریه‌های موجود و فعال از خیریه‌های ناموجود و غیرفعال اختصاص دارد.

31 ارديبهشت 1403 31 ارديبهشت 1403

گزارش سال 2022 بنیاد کمک‌های خیریه‌ی بریتانیا (بخش پایانی)

در بخش پایانی گزارش سال 2022 بنیاد کمک‌های خیریه‌ی بریتانیا، به شرح میزان اعتماد مردم به مؤسسات خیریه و نتیجه‌گیری جامعی از این گزارش می‌پردازیم.

29 ارديبهشت 1403 29 ارديبهشت 1403

گزارش سال 2022 بنیاد کمک‌های خیریه‌ی بریتانیا (بخش چهارم)

در بخش چهارم گزارش سال 2022 بنیاد کمک‌های خیریه‌ی بریتانیا، نوسانات گرایش مردم نسبت به نیکوکاری به‌لحاظ جمعیت‌شناختی، بررسی می‌شود.

29 ارديبهشت 1403 29 ارديبهشت 1403

گزارش سال 2022 بنیاد کمک‌های خیریه‌ی بریتانیا (بخش سوم)

در بخش سوم گزارش سال 2022 بنیاد کمک‌های خیریه‌ی بریتانیا، خیریه‌هایی که بیشترین مبالغ نیکوکاری را دریافت می‌کردند، بررسی می‌شود.

27 ارديبهشت 1403 27 ارديبهشت 1403

گزارش سال 2022 بنیاد کمک‌های خیریه‌ی بریتانیا (بخش دوم)

در بخش دوم گزارش سال 2022 بنیاد کمک‌های خیریه‌ی بریتانیا، نوسانات گرایش مردم به  اهدای پول به‌منظور کار خیر در بین سال‌های 2019 تا  2022 بررسی می‌شود.

26 ارديبهشت 1403 26 ارديبهشت 1403

گزارش سال 2022 بنیاد کمک‌های خیریه‌ی بریتانیا (بخش نخست)

در بخش اول گزارش سال 2022 بنیاد کمک‌های خیریه‌ی بریتانیا، شرخ مختصری از نکات کلیدی گزارش و میزان مشارکت مردم در  کار خیر بررسی می‌شود.

25 ارديبهشت 1403 25 ارديبهشت 1403

گزارش پایداری مالی CAF سال 2023 (بخش پایانی)

در  بخش پایانی گزارش پایداری مالی CAF در سال 2023، CAF نکات کلیدی ارزشمندی برای مؤسسات خیریه‌ای که تحت‌حمایت برنامه‌ی پایداری مالی او بودند، مطرح می‌کند.

23 ارديبهشت 1403 23 ارديبهشت 1403

گزارش پایداری مالی CAF سال 2023 (بخش چهارم)

در بخش چهارم گزارش پایداری مالی CAF سال 2023، روند یادگیری، تغییر و تحول و اثرگذاری مؤسسات خیریه با استفاده از کمک‌هزینه‌های مالی تشریح می‌شود.

20 ارديبهشت 1403 20 ارديبهشت 1403

5 خیریه‌ی معتبر حوزه‌ی حمایت از زنان در ایران

در این مقاله، 5 مؤسسه‌ی خیریه‌ی برتر ایران که در حوزه‌ی حمایت از زنان از جمله ایجاد  اشتغال‌زایی برای آنها فعالیت می‌کنند، معرفی می‌شود.

19 ارديبهشت 1403 19 ارديبهشت 1403