27

انسان هر روز بیشتر و بیشتر می‌خواهد و نوع‌های دیگرِ موجودات را بیشتر و بیشتر عقب می‌راند و قلمروی خود را گسترش می‌دهد. اگر همین‌طور پیش برویم احتمالا به زودی گونه‌های موجوداتِ زندۀ بسیاری که امروزه اطرافِ خود می‌بینیم منقرض خواهند شد و دیگر راه بازگشتی نخواهد بود.

مطمئنا این انقراض‌های گونه‌ها و کم شدنِ گسترۀ جنگل‌های سراسر جهان سلامتِ زندگیِ گونۀ خودمان را هم در خطر قرار خواهد داد. در این راستا خیریه‌هایی در ایران و جهان خود را وقفِ حیوانات و محیط زیست کرده‌اند.

اطلس خیر ایران خیریه‌هایی که گروه هدفشان حیوانات و محیط زیست است را در این دسته‌بندی قرار داده و شما می‌توانید لیست این موسسات را در همین صفحه مشاهده نمایید.

(نمایش بیشتر)
بیشتر
کمی صبر کنید...

تولدی دوباره جوانان سامان

تولدی دوباره جوانان سامان در سال 1381فعالیت خود را با هدف درمان غیردارویی معتادان آغاز کرد.


استان چهارمحال و بختیاری
بهداشت و درمان

انجمن نابینایان شهرستان بروجن

انجمن نابینایان شهرستان بروجن در سال 1387 فعایت خود را با هدف آموزش و توانمندسازی نابینایان آغاز کرد.


استان چهارمحال و بختیاری
بهداشت و درمان

کانون ناشنوایان شهرستان بروجن

کانون ناشنوایان شهرستان بروجن در سال 1381 فعالیت خود را با هدف آموزش و توانمدسازی ناشنوایان آغاز کرد.


استان چهارمحال و بختیاری
بهداشت و درمان

انجمن ام اس شهرستان بروجن

انجمن ام اس شهرستان بروجن در سال 1386 فعالیت خود را با هدف خدمات سلامت و بهداشت آغاز کرد.


استان چهارمحال و بختیاری
بهداشت و درمان