کمی صبر کنید...

جمعیت طلوع بی نشان ها

 جمعیت طلوع بی نشان ها در سال 1388فعالیت خود را با هدف  کارآفرینی برای کارتن خواب‌های بهبود یافته، آغاز کرد.


استان تهران
موسسه
بهداشت و درمان

خیریه عترت فاطمی

مؤسسه عترت فاطمی در سال 1379 فعالیت خود را با هدف تکریم و توانمندسازی فرزندان و خانواده های مکرم سادات آغاز کرد.


استان تهران
موسسه
بهداشت و درمان

موسسه نیکوکاری رعد الغدیر

موسسه نیکوکاری رعد الغدير در سال 1380 فعالیت خود را با هدف اشتغال و توانبخشی در استان تهران آغاز کرد.


استان تهران
خدمات مشاوره ای و آموزش
سمن

خیریه نیک گامان جمشید تهران

خیریه نیک گامان جمشید تهران در سال 1394 با هدف فعالیت در حوزه اموراجتماعی و امور توانبخشی و پیشگیری شروع به کار کرده است.


استان تهران
موسسه
بهداشت و درمان

موسسه خیریه بهنام دهش پور

موسسه خیریه بهنام دهش ­پوردر سال 1374 فعالیت خود را با هدف کمک به بیماران سرطانی آغاز کرد.


استان تهران
موسسه
بهداشت و درمان

کانون هموفیلی ایران

کانون هموفیلی ایران سازمانی که از سال 1345 شمسی با هدف ارتقاء سطح کیفیت زندگی بیماران هموفیلی  و سایر اختلالات انعقادی ارثی از طریق ارائه حمایتهای داروئی، درمانی، اجتماعی، آموزشی، پیشگیری و حقوقی و همچنین حمایت از پژوهش و توسعه فعالیت می نماید.


استان تهران
بهداشت و درمان
کانون

انجمن حمایت از کودکان کار

انجمن حمایت از کودکان کار، در سال 1381 حمایت خود را در قالب فعالیت­‌های حمایتی و آموزشی از کودکان کار، کودکان آسیب­‌دیده و در معرض آسیب در مناطق پر خطر آغاز کرد.


استان تهران
انجمن
بهداشت و درمان

خیریه مهرانه

خیریه مهرانه در سال 1385 فعالیت خود را با هدف حمایت از بیماران سرطانی آغاز کرد.


استان زنجان
انجمن
بهداشت و درمان

بنیاد خیریه راهبری آلا

بنیاد خیریه راهبری آلا از سال 1388 فعالیت خود را با هدف پرداختن به امور خیر و برگزاری دوره‌های آموزشی برای خیرین و نیکوکاران آغاز کرد.


استان اصفهان
استان تهران
بنیاد
پژوهشی و تحقیقاتی