تقریباً از هر چهار مؤسسه‌ی خیریه‌ی کوچک، یکی از آنها خدمات عمومی را به‌عنوان بخشی از کار خود ارائه می‌کند. 62% از مؤسسات خیریه‌ی کوچک به هیچ وجه خدمات عمومی ارائه نمی‌دهند. در سال 2017/2018، مؤسسات خیریه‌ی کوچک 1140 میلیون پوند درآمد از دولت برای ارائه‌ی خدمات عمومی به دست آوردند.

بیشتر بدانید:

گزارش سالانه‌ی خیریه‌های استرالیا

ارزش قراردادهای دولتی برای مؤسسات خیریه در هر اندازه در طول یک دوره‌ی پنج‌ساله کاهش‌یافته است که بیشتر برای مؤسسات خیریه‌ی کوچک با درآمدی بین 100 هزار تا یک میلیون پوند است. 22% از مؤسسات خیریه‌ی کوچک در قراردادهای بخش عمومی خود ضرر می‌کنند و 61% از مؤسسات خیریه‌ی کوچک به قراردادهای خدمات عمومی با درآمد حاصل از سایر منابع یارانه می‌دهند.


چه نسبتی از مؤسسات خیریه‌ی کوچک خدمات عمومی ارائه می‌کنند؟تقریباً از هر چهار مؤسسه‌ی خیریه‌ی کوچک، یکی از آنها خدمات عمومی را به‌عنوان بخشی از کار خود «مقدار زیادی» یا «مقدار منصفانه»، در مقایسه با 45% خیریه‌های بزرگ و 59% خیریه‌های بسیار بزرگ ارائه می‌کند. 62% از مؤسسات خیریه‌ی کوچک به هیچ وجه خدمات عمومی ارائه نمی‌دهند.


مؤسسات خیریه‌ی ارائه‌دهنده قراردادهای بخش عمومی، بر اساس اندازه‌ی خیریه، در سال 2020 برحسب (%)


ارزش درآمد دولت برای مؤسسات خیریه‌ی کوچک چقدر است؟

درآمد دولت به ارزش 2034 میلیون پوند برای مؤسسات خیریه‌ی کوچک در سال 2018/2019 بود که هم کمک‌های مالی و هم بودجه برای کالاها و خدمات سفارش داده شده را پوشش می‌داد. ارزش بودجه‌ی دولتی برای مؤسسات خیریه‌ی کوچک در طول پنج سال گذشته کاهش‌یافته است، و شواهد نشان می‌دهد این امر با تغییر بودجه کمک بلاعوض به روابط سفارشی و قراردادی به‌عنوان رایج‌ترین رویکرد تأمین مالی در بخش دولتی مرتبط است. مؤسسات خیریه با درآمد بین 100 هزار پوند تا 1 میلیون پوند بیشترین کاهش را داشتند.


کل درآمد دولت برای مؤسسات خیریه‌ی کوچک، در طول زمان (میلیون پوند)


تجربیات مؤسسات خیریه‌ی کوچک از ارائه‌ی خدمات عمومی چیست؟

در سال 2020، 61% از مؤسسات خیریه‌ی کوچک به قراردادهای خدمات عمومی با درآمد از منابع دیگر یارانه پرداخت می‌کنند. از هر پنج نفر یک نفر می‌گوید که قراردادی را خارج از مأموریت اصلی خود تحویل داده‌ است. مؤسسات خیریه‌ی کوچک بسیار کمتر از مؤسسات خیریه‌ی بزرگ و بزرگ‌تر به دلیل ریسک عملیاتی یا جابه‌جایی مأموریت از قراردادهای عمومی کنار می‌روند.


تجربه‌ی تحویل قراردادهای دولتی، بر اساس اندازه خیریه، 2020 (%)


آیا مؤسسات خیریه‌ی کوچک در قراردادها شکست می‌خورند؟

در سال 2016، از هر پنج مؤسسه‌ی خیریه کوچک، یک مؤسسه در قراردادهای خدمات عمومی که ارائه می‌کند ضرر می‌کند. نیمی از آنها شکست خورده و سه نفر از ده نفر سود می‌کنند.

نسبت خیریه‌های کوچک سودآور از قراردادهای خدمات عمومی، در سال 2016 (%)

بیشتر بدانید:

اوکراین، دومین کشور سخاوتمند جهان در سال 2023