بحران کووید-19 به‌طور اساسی روند فعالیت خیریه‌های کوچک را تغییر داده است. حدود نیمی از مؤسسات خیریه‌ی کوچک مجبور به تطبیق یا کاهش نحوه‌ی ارائه‌ی خدمات خود شده‌اند و بسیاری از مؤسسات خیریه بدون بودجه نمی‌توانند به ارائه‌ی خدمات ادامه دهند.

%79 کمک‌های اضطراری از طرف تأمین‌کنندگان مالی عمومی به مؤسسات خیریه‌ی کوچک اختصاص یافته است، اما تنها 27% از ارزش کل را نشان می‌دهد. حدود نیمی از مؤسسات خیریه‌ی کوچک خدمات جدیدی را در پاسخ به کووید-19 ارائه کردند. 16% از مؤسسات خیریه‌ی کوچک انتظار دارند بتوانند به بودجه‌ی اضطراری Covid-19 از صندوق ملی قرعه‌کشی جامعه دسترسی پیدا کنند.

بیشتر بدانید:

آمار خیریه‌ی امداد مستقیم در جریان همه‌گیری کووید-19


خیریه‌های کوچک چگونه خدمات خود را تطبیق می‌دهند؟

%30 از مؤسسات خیریه‌ی کوچک توانسته‌اند در طول بحران کووید-19 به ارائه‌ی خدمات به طور کامل ادامه دهند و 49% دیگر نیز بخشی از خدمات را ارائه می‌دهند. مؤسسات خیریه‌ی کوچک به‌احتمال کمتری توانسته‌اند به ارائه‌ی خدمات ادامه دهند، درحالی‌که خیریه‌های بدون بودجه کمترین توانایی را دارند که به همین طریق به ارائه‌ی خدمات بپردازند. بیش از نیمی (52٪) از مؤسسات خیریه‌ی کوچک خدمات مختلفی را به طور خاص در پاسخ به Covid-19 ارائه می‌کنند.

نسبت خیریه‌های ادامه دهنده‌ی خدمات، بر اساس اندازه‌ در سال 2020 بر حسب (%)


COVID-19 چگونه بر درآمد مؤسسات خیریه تأثیر گذاشته است؟به‌طورکلی، مؤسسات خیریه‌ی کوچک تغییراتی را در درآمد کل خود در سال 2020 نسبت به سال 2019 تجربه کردند که نشان دهنده‌ی ناامنی مالی این بخش است. حدود یک‌سوم (30٪) از مؤسسات خیریه با درآمد قبل از کووید کمتر از 100 هزار پوند، بیش از نیمی از درآمد خود را در سال 2020 در مقایسه با سال 2019 از دست دادند. مؤسسات خیریه با درآمد 500 هزار تا یک میلیون پوند کمترین ضرر را به کل درآمد خود تجربه کردند.


تغییر در درآمد کل، بر اساس اندازه‌ی خیریه، در سال 2021 برحسب (%)


بیشتر بدانید:

مطرح‌ترین خیریه‌های مروج واکسیناسیون


در طول کووید-19، اعطاکنندگان کمک مالی چگونه از خیریه‌های کوچک حمایت کرده‌اند؟

کمک‌های مالی به ارزش 1.9 میلیارد پوند به مؤسسات خیریه در 360Giving's Covid-19 Tracker به اشتراک گذاشته شده است. از این مجموع، 518 میلیون پوند به خیریه‌های کوچک اختصاص یافت. 79٪ از کمک‌های مالی به خیریه‌های کوچک اختصاص یافت که 27٪ از ارزش کل کمک‌های اضطراری Covid-19 را در بر می‌گیرد. 21% از کمک‌های مالی به خیریه‌های بزرگ اختصاص یافت که 73٪ از کل ارزش کمک‌های اضطراری Covid-19 را در بر می‌گیرد.


سهم کمک‌های اضطراری Covid-19 در بریتانیا، بر اساس اندازه‌ی خیریه، 2020 تا 2022آیا خیریه‌های کوچک در دوران کووید-19 از پس پرداخت هزینه‌های حقوق و دستمزد کارکنان برآمدند؟

%52 از مؤسسات خیریه‌ی کوچک می‌گویند فقط می‌توانند هزینه‌های حقوق و دستمزد خود را برای 1-3 ماه آینده تأمین کنند، و تقریباً 1 از 10 (9%) نمی‌توانند هزینه‌های حقوق و دستمزد فعلی خود را تأمین کنند. حدود یک‌سوم (34٪) از مؤسسات خیریه‌ی کوچک قصد مرخصی کارکنان را دارند، در حالی که 41٪ این کار را نکردند.


توانایی خیریه‌های کوچک برای پرداخت هزینه‌های حقوق و دستمزد، 2020 برحسب (%)