شورای ملی سازمان‌های داوطلبانه (National Council for Voluntary Organisations) یک شرکت خیریه‌ی با ضمانت است که در انگلستان با شماره شرکت 198344 ثبت شده است. در سال 1919 این خیریه به‌عنوان شورای ملی خدمات اجتماعی تشکیل، در 30 مه 1924 تأسیس و در 1 ژانویه 1964 به‌عنوان یک مؤسسه‌ی خیریه ثبت شد. مؤسسه‌ی NCVO از اقدامات داوطلبانه حمایت می‌کند و بیش از 100 سال سابقه‌ی فعالیت دارد. آنها بیش از 17000 عضو دارند که از همه‌ی علل، اشکال و اندازه‌ها از جمله خیریه‌های بزرگ گرفته تا باشگاه‌های ورزشی محلی تشکیل شده‌اند.

بیشتر بدانید:

گزارش سالانه‌ی خیریه‌های استرالیا


خدمات NCVO

. برگزاری دوره‌های آموزشی: NCVO مجموعه‌ای از دوره‌های آموزشی را ارائه می‌دهد تا به مردم و خیریه‌ها کمک ‌کند بهترین کار را با بهترین روش انجام دهند.

. حمایت از مؤسسات خیریه‌ی کوچک و سازمان‌های داوطلبانه: NCVO معتقد است خیریه‌های کوچک با منابع محدود تأثیر زیادی می‌گذارند. به همین دلیل به آنها کمک می‌کند تا دیده شوند و رشد کنند.

. مشاوره و راهنمایی: در NCVO، با مردم برای توسعه‌ی ایده‌ها، ایجاد راه‌حل‌ها، اجرای تغییرات و ارائه‌ برای تأثیرگذاری کار می‌شود.

. روابط شرکتی: NCVO خیریه‌ها را با بخش غیرانتفاعی مرتبط می‌کند و به ایجاد نتایج پایدار و قابل‌اندازه‌گیری کمک کند که از اهداف مسئولیت اجتماعی این خیریه‌ها پشتیبانی می‌کند.

. استانداردهای کیفیت: استانداردهای کیفیت به خیریه‌ها، چه در داخل و چه در خارج از بخش داوطلبانه، مهر تایید شده خارجی را ارائه می‌دهد. آنها تعهد سازمان شما به تضمین کیفیت و بهبود مستمر را به طور عمومی نشان می‌دهند.اثرگذاری بر تصمیم‌گیرندگان: حصول اطمینان از حمایت مؤسسات خیریه و داوطلبان توسط افراد صاحب قدرت، بخش مهمی از آنچه NCVO برای اعضای خود و بخش داوطلبانه گسترده‌تر ارائه می‌دهد، است.

تعامل و ایجاد روابط با دولت: حمایت، هم در سطوح محلی و هم در سطح ملی، از افراد و مؤسساتی که اثرگذار هستند، انجام می‌شود.

افزایش درک از مؤسسات خیریه و داوطلبان: کمک به صاحبان قدرت برای درک آنچه اعضای NCVO و بخش داوطلبانه گسترده‌تر برای انجام مأموریت خود نیاز دارند. حمایت از یادگیری و به‌اشتراک‌گذاری بهترین تجربیات در سراسر بخش.


شش اولویت کلیدی NCVO

1. تقویت جوامع

2.  پایدار کردن بودجه‌ی خیریه

3. تسهیل در اداره‌ی یک مؤسسه‌ی خیریه

4.  حمایت از حق ابراز نظر مؤسسات خیریه

5.  بهبود دسترسی و تجربه‌ی کار داوطلبانه

6.  اطمینان از درک تصمیم‌گیرندگان از خیریه‌ها و داوطلبان

بیشتر بدانید:

برترین مؤسسات خیریه‌‌ی حامی غزه


امور مالی و درآمد NCVO

از لحاظ تاریخی، درآمد NCVO از سه منبع اصلی به دست می‌آید.

. اعضای NCVO که حق عضویت سالانه را پرداخت می‌کنند (مگر اینکه درآمد آنها کمتر از 30,000 پوند باشد).

. خدمات NCVO ، از جمله آموزش، مشاوره و محل برگزاری کنفرانس‌ها.

. بنیاد کمک‌های خیریه، یک مؤسسه‌ی خیریه تأسیس‌شده توسط NCVO که به گرد هم آوردن خیریه‌ها و اهداکنندگان کمک می‌کند.

سال مالی منتهی به مارس 2023 همچنان برای خیریه‌ها چالش برانگیز بود. NCVO در مورد وجوه نامحدود (قبل از زیان در طرح بازنشستگی با مزایای تعریف شده) و به طور کلی 169000 پوند مازاد به دست آورده است.


(درآمد و هزینه بر اساس سال مالی)


(فعالیت‌های خیریه‌ی NCVO در سال 2023)