داوطلبان یک منبع فوق العاده برای سازمان های مردم نهاد و خیریه هستند. بسیاری از سازمان های مردم نهاد و خیریه ها قادر به برنامه ریزی ، جمع آوری بودجه یا خدمات به نیروهای داوطلبی مردمی نیستند. اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیئت مدیره که در هیئت های سازمان های مردم نهاد و موسسات خیریه خدمت می کنند داوطلب هستند. بر اساس اداره آمار کار ، داوطلب شدن بین سالهای 2003 تا 2005 ، زمانی که 28.8 درصد از آمریکایی ها در سال گذشته داوطلب شده بودند ، به اوج خود رسید. امروزه اعداد به مراتب کمتر است. مردم مشغول هستند و خانواده های بیشتری ممکن است نیاز به کار تمام وقت داشته باشند و زمان کمتری برای داوطلب شدن باقی می ماند. با این حال - فرصت های داوطلبانه با زمان در حال تغییر است. آیا می دانستید که داوطلب شدن به صورت مجازی امکان پذیر است؟ یا اینکه وب سایت ها فقط برای کمک به مطابقت داوطلبان مناسب با پروژه های خدمات و حتی فرصت های داوطلب ماهر وجود دارد؟

آمار کار داوطلبانه

  • تقریباً 63 میلیون آمریکایی که %25 از جمعیت بزرگسال را تشکیل می دهند - زمان ، استعدادها و انرژی خود را برای ایجاد تغییر داوطلب می کنند.
  • ارزش ملی داوطلبانه سال 2016 24.14 دلار در ساعت است. به عبارت دیگر ، آمریکایی ها 193 میلیارد دلار از وقت خود را به جوامع ما اختصاص می دهند.
  • میزان داوطلبین در سال 2016 با 0.4 درصد کاهش به 24.9 درصد رسید.
  • زنان با نرخ بالاتری (27.8) نسبت به مردان (21.8) داوطلب می شوند.
  • افراد 35-44 و 45-54 ساله به احتمال زیاد داوطلب می شوند (به ترتیب 28.9 and و 28) در حالی که افراد 20 تا 24 سال کمترین نرخ (18.4) را دارند.
  • به طور متوسط ، افراد 52 ساعت در سال وقت خود را به کار داوطلبانه اختصاص می دهند.
  • 72 درصد داوطلبان فقط با یک سازمان همکاری می کنند ، در حالی که 18.3 درصد با دو کار می کنند.
  • چهار فعالیت برتر داوطلب ملی عبارتند از: جمع آوری یا توزیع غذا (24.2٪) ، جمع آوری کمک های مالی یا فروش اقلام برای جمع آوری پول (23.9٪) ، کار عمومی یا حمل و نقل (18.8٪) ، و تدریس خصوصی یا تدریس عمومی (17.9٪).
  • چهار حوزه داوطلبانه برتر مربوط به سازمانهای مذهبی (34.1%) ، آموزشی (26%) ، خدمات اجتماعی (14.9٪) و بهداشت (7.3%) است.
  • %42.1 از افراد پس از درخواست داوطلب شدن با سازمان اصلی خود داوطلب شدند.