استان زنجان، یکی از استان‌های غربی ایران است و در شمال غربی کشور واقع شده است. این استان به عنوان یکی از مهمترین مراکز تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی ایران شناخته می‌شود. با وجود اینکه زنجان در مرزهای غربی ایران واقع شده است، اما از لحاظ جغرافیایی، تاثیرات فرهنگی از  آذربایجان و تبریز را دریافت کرده است.

نقشه زنجان

تاریخچه:

زنجان تاریخچه‌ای عمیق و بسیار پرباری دارد. شهر زنجان در طول تاریخ بارها تحت تأثیر امپراتوری‌ها و سلسله‌های حاکم بر ایران قرار گرفته است. در دوران سلسله آل‌بویه، زنجان به مرکزیت استان زیسته است. همچنین، در دوران صفویه، زنجان مرکزی استراتژیک بود و نقش مهمی در دفاع از ایران در برابر حملات از جانب قوای خارجی ایفا کرد. این استان نیز در دوران قاجار نقش مهمی در توسعه صنعتی و اقتصادی ایران داشت.

جغرافیا:

استان زنجان در منطقه‌ای کوهستانی قرار دارد و از شمال با استان آذربایجان غربی، از شرق با استان قزوین، از جنوب با استان همدان و از غرب با استان کرمانشاه همسایه است. طبیعت زنجان به طور کلی شامل کوهستان‌ها، رودخانه‌ها، دره‌ها و زمین‌های کشاورزی است. کوهستان‌های البرز در شمال و کوهستان‌های زاگرس در غرب استان قرار دارند. کوه‌ها و در ها از زنجان گذر کرده و به آن زیبایی و مناظر طبیعی خاصی بخشیده‌اند. کوه‌های تالش، اسلام‌کندی و قیدار در شمال زنجان و کوهستان‌های زرین‌ده، سلطانی‌ده و کوه‌های جوقان در جنوب آن قرار دارند. همچنین دره‌های زیبایی نظیر دره قره‌سو و دره گز در استان قرار دارند که جاذبه‌های گردشگری بسیاری را به خود جلب می‌کنند.

نمایی از شهر زنجان

ویژگی‌های جمعیت شناختی:

جمعیت استان زنجان بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395، برابر با حدود 1.4 میلیون نفر بوده است. اکثریت جمعیت زنجان را ایرانیان ترک‌زبان تشکیل می‌دهند و از این رو به زبان ترکی آذربایجانی نیز صحبت می‌کنند. علاوه بر ایرانیان ترک‌زبان، اقلیت‌های دیگری مانند کردها و لرها نیز در استان زنجان ساکن هستند.

جمعیت زنجان به طور کلی بیشتر در حومه شهر زنجان و سایر شهرهای استان، مانند خدابنده و ایجرود، سکونت دارند. این شهرها نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی استان ایفا می‌کنند. جمعیت زنجان در سال‌های اخیر به دلیل فراهم بودن فرصت‌های شغلی و خدمات اجتماعی به شهرهای بزرگتر مانند تهران و دیگر شهرهای بزرگ کشور مهاجرت کرده است.

استان زنجان با تاریخچه، جغرافیا و فرهنگ خود، یکی از نقاط دیدنی و جذاب ایران است. با تنوع طبیعتی و ثروت تاریخی و فرهنگی خود، زنجان یک مقصد گردشگری منحصربه‌فرد است. یکی از جاذبه‌های طبیعی مهم در زنجان، دریاچه ارومیه است که به عنوان بزرگترین دریاچه آب شور جهان شناخته می‌شود. این دریاچه که در مرز غربی استان قرار دارد، زیبایی‌ها و مناظر طبیعی فراوانی را ارائه می‌دهد و محل پرورش پرندگان مهاجر است.

همچنین، زنجان دارای پتانسیل‌های گردشگری بسیاری است که برخی از آن‌ها عبارتند از: روستاهای سنتی و زیبایی مانند روستای قیدار و ایجرود، پارک ملی گوگه‌دشت با گیاهان و جانوران وحشی، تالاب هورالعظیم و تالاب مهربانی برای علاقه‌مندان به پرنده‌نگری، شهر تاریخی تاکاب در حاشیه کوهستان‌های زرین‌ده و باغ‌های گردشگری زیبایی مانند باغ سبز زنجان.

با توجه به موقعیت جغرافیایی استان زنجان و نزدیکی به مرزهای آذربایجان و تبریز، می‌تواند به‌عنوان پل ارتباطی مهم بین ایران و کشورهای همسایه شمالی محسوب شود.

تصویر شهر زنجان

خیریه‌های استان زنجان

فرهنگ خیرخواهی و نیکوکاری متأثر از فرهنگ دینی و ایرانی در زنجان همواره یکی از ارزش‌های مردمان این استان بوده است؛ به همین دلیل خیریه‌های مهم و بزرگی در این استان فعالیت دارند همچون: 

خیریه مهرانه

1. خیریه مهرانه:

هدف از فعالیت مهرانه آن است که حامی مستمر بیماران مبتلا به سرطان و خانواده آنان در استان زنجان باشد. مهرانه  می کوشد توجه ویژه خود را به مداوای بیماران از طریق ارتقاء سلامت جسمی و روحی آنان معطوف نماید. مهرانه تلاش می کند با تکیه بر ارزش های والای اسلامی و حس نوع دوستی و فداکاری، امکان بهبودی بیماران را فراهم نموده و روح امید و بهبود کیفیت زندگی را در ایشان ایجاد نماید. 

مهرانه می کوشد با حمایت همه جانبه، هیچ بیمار مبتلا به سرطان از پرداخت هزینه های درمان و خدمات رفاهی ناتوان نباشد.مهرانه قصد آن دارد با ثبت مشخصات وضعیت جسمی و درمانی بیماران، بانک اطلاعاتی جهت استفاده آماری و پژوهشی ایجاد نماید. مهرانه  تلاش می کند جزء بهترین مؤسسات خیریه در زمینه درمان و حمایت از بیماران مبتلا به سرطان در سطح ایران و شناخته شده در سطح جهان باشد.

خیریه روزبه

2. خیریه روزبه:

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ اﺳﺘﺎد روزﺑﻪ زﻧﺠﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ اي ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ، ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ و ﻏﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎن آن از اﻧﮕﯿﺰه واﻻي ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻨﻮع ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در ﺣﻮزه آﺳﯿﺐ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ در ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ آﺳﯿﺐ ﻫﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺎن و خانواده های ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ. 

اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از آﺳﯿﺐ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﺑﻠﮑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎري و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﻨﻮع را ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺷﯿﻮه ﺣﻤﺎﯾﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻓﺮاد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎي درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺎي ﺑﻼﻋﻮض آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﻮان ﻻزم ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﯾﮕﺮان را ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

خیریه شمیم اردیبهشت

3. خیریه شمیم اردیبهشت:

این خیریه از سال 1397 در زمینه‌هایی چون پيشگيری از آسيب‌های اجتماعی، حمايت از زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست، حمايت از کودکان بی‌سرپرست، بد سرپرست و کودکان کار، حمايت از خانواده‌های آسيب‌ديده اجتماعی اعم از خانواده هاي درگير، در معرض اعتياد، خشونت و آزار، حمايت از نيازمندان در حوزه‌های درمانی، ازدواج و تامين مسکن، حمايت از زندانيان و خانواده‌های آنان فعالیت دارد.

این خیریه‌ها با تلاش‌های خود در جهت رفع نیازهای اجتماعی، سلامت و آموزشی در استان زنجان، نقش مهمی در کمک به جامعه و بهبود شرایط زندگی افراد نیازمند و آسیب‌دیده ایفا می‌کنند. از طریق حمایت مالی و غیرمالی از این خیریه‌ها، همه می‌توانند به این نیکوکاران در کمک به افراد در حاجت و بهبود شرایط آنان پیوست و در رشد و توسعه اجتماعی استان زنجان نقش موثری داشته باشند.

در ادامه اطلس خیر ایران، کامل‌ترین لیست خیریه‌ها و مؤسسات نیکوکاری استان زنجان را در اختیار شما می‌گذارد. با کلیک بر روی اسم هر کدام از این مؤسسات خیریه می‌توانید اطلاعات جزیی‌تری از خیریه را به‌دست آورید:

لیست خیریه‌های استان زنجان

همچنین شما با مراجعه به صفحه‌های مربوط به استان زنجان در بانک اطلاعاتی خیر ایران می‌توانید اطلاعات کامل‌تری و جزییات بیشتری چون اسناد و مدارک، آگهی‌های روزنامه، اطلاعات سایت و تماس و همچنین آدرس و اطلاعات مربوط به کارکنان و اعضای هیئت امنای خیریه‌ها را نیز دریافت کنید:

بانک اطلاعاتی خیریه‌ها و سمن‌های استان زنجان