خیریه سیدالشهدا (علیه السلام) محمود آباد

خیریه سیدالشهدا (علیه السلام) محمود آباد در سال 1389 فعالیت خود را با هدف نیکوکاری و خیریه آغاز کرد.

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

میبد، یزد، ایران

اطلاعات خیریه

شیوه کمک شیوه کمک
-
گروه هدف گروه هدف
-
محدوده فعالیت محدوده فعالیت
-
اطلاعات سازمانی

نوع سازمان نوع سازمان
خیریه
مرجع صادرکننده مجوز مرجع صادرکننده مجوز
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میبد
تاریخ تاسیس تاریخ تاسیس
1389/12/12
شماره ثبت شماره ثبت
138
شناسه ملی شناسه ملی
14004775078
اطلاعات فرد

تعداد مددجویان تعداد مددجویان
-
تعداد کارمندان تعداد کارمندان
-
تعداد نیروهای داوطلب تعداد نیروهای داوطلب
-
اطلاعات تماس

سایت سایت
آدرس آدرس
یزد - میبد - محمود آباد - ابتدای خیابان رودخانه
اینستاگرام اینستاگرام
تلگرام تلگرام

هدف از فعالیت خیریه سیدالشهدا (علیه السلام) محمود آباد، حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست، کمک به حوادث غیرمترقبه، کمک به خانواده های کم توان جهت خرید جهیزیه، ارتقای سطح آگاهی جامعه و پیشگیری از اعتیاد، تلاش جهت توانمندسازی خانواده های محروم و کم درآمد و در یک کلام فراهم نمودن تسهیلات و ایجاد زمینه های ارتقاء سطح فرهنگی، درمانی، بهداشتی، اقتصادی، آموزشی، مسکن و اشتغال است.

خدمات موسسه عبارتست از:

کمک هزینه تحصیل: پرداخت کمک هزینه تحصیلی به مددجویان

کمک هزینه درمان: پرداخت کمک هزینه درمانی به مددجویان

کمک هزینه جهیزیه: پرداخت کمک هزینه فراهم کردن جهیزیه مددجویان

کمک هزینه سبد کالا: پرداخت کمک هزینه برای تامین ارزاق مددجویان

گلــــریزان: جمع آوری کمک برای حل مشکلات مالی مددجویان

 اين مؤسسه با اقدام پيشينه پر بار در امر خير، ايتام نيازمند، بيماران صعب العلاج و تهيه جهيزيه براي نوعروسان تحت پوشش راهدف خود قرار داده و دريچه سبز ديگري را به روي آنان گشوده است. همچنین صندوق قرض الحسنه ولایت استان تهران و مؤسسه خیریه سیدالشهداء در راستای احیا و توسعه سنت الهی و پسندیده قرض الحسنه و به منظور تأمین و رفع احتیاجات ضروری نیازمندان، درچارچوب مقررات صندوق قرض الحسنه امداد ولایت تفاهم نامه همکاری منعقد کردند.

برخی از فعالیت های موسسه:

موسسه خیریه سیدالشهداء(ع) – کمک به زنان سرپرست خانوار و خانواده های کم توان و نیازمند.html

هیئت امنا و کارکنان
نام و نام خانوادگی
سمت
کدملی
عباس بيشمار  
عضو اصلي هيئت مديره
۴۴۳۲۶۲۸۲۰۰
علي زارعي محمودآبادي
 عضو اصلي هيئت مديره
۴۴۸۹۳۶۳۸۶۹
اکبر مجرک
رئيس هيئت مديره
۴۴۸۹۳۶۴۲۴۵
حسن مرادي محمودآبادي
مديرعامل
۴۴۸۹۳۶۴۹۹۷
 مجيد زارعي محمودآبادي
خزانه دار
۴۴۸۹۳۶۵۱۶۰
قنبر زارعي محمودآبادي
 عضو اصلي هيئت مديره
۴۴۸۹۳۶۵۲۹۲
محمد حسين زارعي محمودآبادي
 نائب رئيس هيئت مديره
۴۴۸۹۳۶۸۴۴۵
آقاي محمود نقيبي محمودآبادي
عضو اصلي هيئت مديره
۴۴۸۹۶۳۹۰۲۳
 فاطمه زارعي محمودآبادي
عضو اصلي هيئت مديره
۴۴۸۹۷۹۸۸۴۹
مجيد عندليبي محمودآبادي
بازرس اصلي
۴۴۸۹۳۶۳۱۷۶ 
علي اسلاميان
 بازرس علي البدل
۴۴۸۹۶۴۴۰۰۰ آگهي تغييرات موسسه غير تجاري خيريه سيد الشهدا محمود آباد به شناسه ملي ۱۴۰۰۴۷۷۵۰۷۸ و به شماره ثبت ۱۳۸
شماره روزنامه: ۲۲۶۶۶  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۶۰
تاریخ روزنامه:۱۴۰۱/۱۰/۱۹
شماره نامه اداره ثبت: ۱۴۰۱۳۰۴۲۱۶۴۳۰۰۱۱۰۸
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۴۰۱/۱۰/۱۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ ۰۲/۰۷/۱۴۰۱ و تاييديه به شماره ۱۰۸/۱/۵۱۶/۳/۳۹۱۴ مورخ ۳۰/۸/۱۴۰۱ فرماندهي انتظامي استان يزد تصميمات ذيل اتخاذ شد:۱-آقاي مجيد عندليبي محمودآبادي به شماره ملي ۴۴۸۹۳۶۳۱۷۶ به سمت بازرس اصلي
آقاي علي اسلاميان به شماره ملي ۴۴۸۹۶۴۴۰۰۰ به سمت بازرس علي البدل براي مدت يک سال انتخاب گرديدند۲-روزنامه کثير الانتشار پيمان يزد جهت نشر آگهي هاي شرکت تعيين گرديد۳- آقاي اکبر مجرک کدملي ۴۴۸۹۳۶۴۲۴۵ - آقاي حسن مرادي محمود آبادي کدملي ۴۴۸۹۳۶۴۹۹۷ آقاي مجيدزارعي محمود ابادي کدملي ۴۴۸۹۳۶۵۱۶۰ آقاي محمد حسين زارعي محمود آبادي کدملي ۴۴۸۹۳۶۸۴۴۵ آقاي عباس بيشمار کدملي ۴۴۳۲۶۲۸۲۰۰ قنبرزارعي محمود آبادي کدملي ۴۴۸۹۳۶۵۲۹۲ علي زارعي محمود آبادي کدملي ۴۴۸۹۳۶۳۸۶۹ محمد نقيبي محمود آبادي کدملي ۴۴۸۹۶۳۹۰۲۳ فاطمه زارعي محمود آبادي کدملي ۴۴۸۹۷۹۸۸۴۹ بعنوان اعضا اصلي هيات مديره و آقاي علي محمد زارعي محمودآبادي کدملي ۴۴۸۹۳۶۸۶۹۰ و خانم سکينه زارع شاهي کدملي ۴۴۸۹۷۰۳۳۹۲ بعنوان اعضا علي البدل هيات مديره براي مدت دو سال انتخاب شدند . 

آگهي تغييرات موسسه غير تجاري خيريه سيد الشهدا محمود آباد به شناسه ملي ۱۴۰۰۴۷۷۵۰۷۸ و به شماره ثبت ۱۳۸
شماره روزنامه: ۲۲۶۶۶  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۶۰
تاریخ روزنامه:۱۴۰۱/۱۰/۱۹
شماره نامه اداره ثبت: ۱۴۰۱۳۰۴۲۱۶۴۳۰۰۱۱۰۹
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۴۰۱/۱۰/۱۳

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ ۰۲/۰۷/۱۴۰۱ و تاييديه به شماره ۱۰۸/۱/۵۱۶/۳/۳۹۱۴ مورخ ۳۰/۸/۱۴۰۱ فرماندهي انتظامي استان يزد تصميمات ذيل اتخاذ شد:آقاي عباس بيشمار به شماره ملي ۴۴۳۲۶۲۸۲۰۰ به سمت عضو اصلي هيئت مديره آقاي علي زارعي محمودآبادي به شماره ملي ۴۴۸۹۳۶۳۸۶۹ به سمت عضو اصلي هيئت مديره آقاي اکبر مجرک به شماره ملي ۴۴۸۹۳۶۴۲۴۵ به سمت رئيس هيئت مديره آقاي حسن مرادي محمودآبادي به شماره ملي ۴۴۸۹۳۶۴۹۹۷ عضو اصلي هيئت مديره به سمت مديرعامل آقاي مجيد زارعي محمودآبادي به شماره ملي ۴۴۸۹۳۶۵۱۶۰ عضو اصلي هيئت مديره به سمت خزانه دارآقاي قنبر زارعي محمودآبادي به شماره ملي ۴۴۸۹۳۶۵۲۹۲ به سمت عضو اصلي هيئت مديره آقاي محمد حسين زارعي محمودآبادي به شماره ملي ۴۴۸۹۳۶۸۴۴۵ عضو اصلي به سمت نايب رئيس هيئت مديره آقاي محمود نقيبي محمودآبادي به شماره ملي ۴۴۸۹۶۳۹۰۲۳ به سمت عضو اصلي هيئت مديره خانم فاطمه زارعي محمودآبادي به شماره ملي ۴۴۸۹۷۹۸۸۴۹ به سمت عضو اصلي هيئت مديره انتخاب گرديدند ضمناً حق امضا کليه اسنادو اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء دو نفر از اعضاي اصلي هيئت مديره (مدير عامل يا رئيس هيات مديره و خزانه دار)و با مهر موسسه معتبر خواهد بود 

آگهي تغييرات خيريه سيد الشهدا محمود آباد موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۱۳۸ و شناسه ملي ۱۴۰۰۴۷۷۵۰۷۸
شماره روزنامه: ۲۲۰۷۹  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۴۱
تاریخ روزنامه:۱۳۹۹/۱۰/۱۱
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۹۳۰۴۲۱۶۴۳۰۰۰۸۹۶
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۹/۱۰/۶

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۹ و تاييديه به شماره ۱۰۸/۱/۵۱۶/۳/۳۹۱۴ مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۹ فرماندهي انتظامي استان يزد تصميمات ذيل اتخاذ شدتصميمات ذيل اتخاذ شد :آقاي اکبر مجرک به شماره ملي ۴۴۸۹۳۶۴۲۴۵ به سمت نايب رئيس و آقاي قنبر زارعي محمود آبادي به شماره ملي ۴۴۸۹۳۶۵۲۹۲ به سمت عضو هيات مديره و آقاي علي اسلاميان به شماره ملي ۴۴۸۹۶۴۴۰۰۰ به سمت عضو هيات مديره و آقاي محمد حسين زارعي محمودآبادي به شماره ملي ۴۴۸۹۳۶۸۴۴۵ به سمت مديرعامل و عضو و آقاي حسن مرادي محمودآبادي به شماره ملي ۴۴۸۹۳۶۴۹۹۷ به سمت رئيس هيات مديره و آقاي مجيد زارعي محمودآبادي به شماره ملي ۴۴۸۹۳۶۵۱۶۰ به سمت خزانه دار و آقاي عباس بيشمار به شماره ملي ۴۴۳۲۶۲۸۲۰۰ به سمت عضو هيات مديره انتخاب و امضا کليه اسنادو اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء دو نفر از اعضاي اصلي هيئت مديره خزانه دار و مدير عامل يا رئيس هيات مديره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود. 

آگهي تغييرات خيريه سيد الشهدا محمود آباد موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۱۳۸ و شناسه ملي ۱۴۰۰۴۷۷۵۰۷۸
شماره روزنامه: ۲۲۰۷۹  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۴۱
تاریخ روزنامه:۱۳۹۹/۱۰/۱۱
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۹۳۰۴۲۱۶۴۳۰۰۰۸۹۵
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۹/۱۰/۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۹ و تاييديه به شماره ۱۰۸/۱/۵۱۶/۳/۳۹۱۴ مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۹ فرماندهي انتظامي استان يزد تصميمات ذيل اتخاذ شد :۱ - آقاي مجيد عندليبي محمودآبادي به شماره ملي ۴۴۸۹۳۶۳۱۷۶ به عنوان بازرس اصلي ، آقاي منصور زارعي محمودآبادي به شماره ملي ۴۴۸۹۷۱۰۷۹۸ به عنوان بازرس علي البدل براي مدت يک سال انتخاب گرديدند.۲-روزنامه کثيرالانتشار ميبد نوين جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين شد۳- اعضاء اصلي هيئت مديره عبارتند از :آقاي اکبر مجرک به شماره ملي ۴۴۸۹۳۶۴۲۴۵ و آقاي قنبر زارعي محمودآبادي به شماره ملي ۴۴۸۹۳۶۵۲۹۲ و آقاي علي اسلاميان به شماره ملي ۴۴۸۹۶۴۴۰۰۰ و آقاي محمد حسين زارعي محمودآبادي به شماره ملي ۴۴۸۹۳۶۸۴۴۵ و آقاي حسن مرادي محمودآبادي به شماره ملي ۴۴۸۹۳۶۴۹۹۷ و آقاي مجيد زارعي محمودآبادي به شماره ملي ۴۴۸۹۳۶۵۱۶۰ و آقاي عباس بيشمار به شماره ملي ۴۴۳۲۶۲۸۲۰۰ واعضاعلي البدل هيات مديره آقاي علي محمد زارعي محمودآبادي به شماره ملي ۴۴۸۹۳۶۸۶۹۰ و خانم سکينه زارع شاهي کدملي ۴۴۸۹۷۰۳۳۹۲براي مدت دوسال انتخاب شدند. 

آگهي تغييرات خيريه سيد الشهدا محمود آباد موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۱۳۸ و شناسه ملي ۱۴۰۰۴۷۷۵۰۷۸
شماره روزنامه: ۲۱۴۸۳  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۷۴
تاریخ روزنامه:۱۳۹۷/۹/۲۴
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۷۳۰۴۲۱۶۴۳۰۰۰۶۰۶
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۷/۹/۱۸
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۹۷۰۹۱۸۲۷۸۶۲۸۵۷۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۷ و تاييديه به شماره ۱۲۵= ۱/۵۱۶/۳۹۵۵ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۷ فرماندهي نيروي انتظامي شهرستان ميبد تصميمات ذيل اتخاذ شد:۱ ـ آقايان حسن مرادي محمودآبادي کدملي ۴۴۸۹۳۶۴۹۹۷ ـ اکبر مجرک کدملي ۴۴۸۹۳۶۴۲۴۵ ـ مجيد زارعي محمودآبادي کدملي ۴۴۸۹۳۶۵۱۶۰ ـ محمدحسين زارعي محمودآبادي کدملي ۴۴۸۹۳۶۸۴۴۵ ـ عباس بيشمار کدملي ۴۴۳۲۶۲۸۲۰۰ ـ علي اسلاميان کدملي ۴۴۸۹۶۴۴۰۰۰ ـ قنبر زارعي محمودآبادي کدملي ۴۴۸۹۳۶۵۲۹۲ بعنوان اعضاي اصلي و آقاي علي محمد زارعي محمود آبادي کدملي ۴۴۸۹۳۶۸۶۹۰ و خانم فاطمه زارعي محمود آبادي کدملي ۴۴۸۹۷۹۸۸۴۹ بعنوان اعضاي علي البدل هيات مديره براي مدت دو سال انتخاب شدند ۲ ـ آقاي مجيد عندليبي محمود آبادي کدملي ۴۴۸۹۳۶۳۱۷۶ بعنوان بازرس اصلي و آقاي منصور زارعي محمودآبادي کدملي ۴۴۸۹۷۱۰۷۹۸ بعنوان بازرس علي البدل براي مدت يک سال انتخاب شدند ۳ ـ روزنامه ميبد جهت درج آگهي هاي موسسه انتخاب شد.
ش۹۷۰۹۱۸۲۷۸۶۲۸۵۷۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري ميبد 

آگهي تغييرات خيريه سيد الشهدا محمود آباد موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۱۳۸ و شناسه ملي ۱۴۰۰۴۷۷۵۰۷۸
شماره روزنامه: ۲۱۴۸۳  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۷۴
تاریخ روزنامه:۱۳۹۷/۹/۲۴
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۷۳۰۴۲۱۶۴۳۰۰۰۶۰۷
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۷/۹/۱۸
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۹۷۰۹۱۸۸۸۱۵۵۹۲۴۷

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۷ و تاييديه به شماره ۱۲۵= ۱/۵۱۶/۳۹۵۵ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۷ فرماندهي نيروي انتظامي شهرستان ميبد تصميمات ذيل اتخاذ شد: آقاي حسن مرادي محمودآبادي به سمت رئيس هيات مديره ـ آقاي اکبر مجرک به سمت نايب رئيس هيات مديره ـ آقاي مجيد زارعي محمودآبادي به سمت خزانه دار ـ آقاي محمدحسين زارعي محمودآبادي به سمت مديرعامل و عضو هيات مديره ـ آقاي عباس بيشمار و آقاي علي اسلاميان و آقاي قنبر زارعي محمودآبادي به سمت عضو هيات مديره انتخاب شدندو حق امضاي کليه اسنادو اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء دو نفر از اعضاي اصلي هيئت مديره (خزانه دار و مديرعامل يا رئيس هيات مديره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود.
ش۹۷۰۹۱۸۸۸۱۵۵۹۲۴۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري ميبد 

آگهي تغييرات خيريه سيد الشهدا محمود آباد موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۱۳۸ و شناسه ملي ۱۴۰۰۴۷۷۵۰۷۸
شماره روزنامه: ۲۱۴۷۳  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۴۷
تاریخ روزنامه:۱۳۹۷/۹/۱۲
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۷۳۰۴۲۱۶۴۳۰۰۰۵۵۴
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۷/۸/۲۴
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۹۷۰۸۲۴۷۰۸۱۳۳۶۷۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۷ و تاييديه به شماره ۱۲۵=۱/۵۱۶/۳۹۵۵ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۷ تصميم ذيل اتخاذ شد:اساسنامه جديد مشتمل بر ۴۱ ماده و ۳۰ تبصره تصويب و جايگزين اساسنامه قبلي گرديد.
ش۹۷۰۸۲۴۷۰۸۱۳۳۶۷۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري ميبد 


-

دیدگاه خود را بنویسید

  • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...

خیریه های مرتبط