ترجمه اختصاصی گزارش «حوزه دیجیتال در خدمت کار خیر؛ مطالعه‌ای جهانی درباره روش‌های نوظهور کمک مالی» توسط تیم اطلس خیر ایران

گزارش پیش رو ابزارهای نوظهور بشردوستانه مانند تأمین مالی جمعی، حمایت مالی آنلاین، بخشش از طریق تلفن همراه، بخشش در محل کار، بخشش وسایل تولید و ابتکارات مؤثر اجتماعی را مور مطالعه قرار می‌دهد.

 هشت کشور با فرهنگ‌های بسیار متنوع در این مطالعه جهانی پوشش داده شده‌اند:
برزیل، چین، هند، کنیا، سنگاپور، آفریقای جنوبی، کره جنوبی و بریتانیا.برای دانلود گزارش کلیک فرمایید.