نقش سازمان‌های مردم نهاد در توسعه و حفاظت از محیط‌زیست

بسیاری از کشورهای منطقه با تأثیرات عمیق زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از رشد سریع جمعیت، توسعه و محدودیت های منابع طبیعی مواجه هستند. وجود سازمان‌های مردم‌نهاد قوی با مأموریت روشن برای مشارکت دادن جامعه مدنی، کسب‌وکارها و بخش عمومی می‌تواند به کشورها کمک کند تا با موفقیت بیشتری با این مسائل مقابله کنند. با این حال، سازمان‌های مردم‌نهاد در انجام مأموریت‌های خود با موانع زیادی مواجه هستند، مانند عدم درک نقش خود در جامعه مدنی و درک عمومی مبنی بر اینکه دولت به تنهایی مسئول رفاه شهروندان و ساکنان خود است.
افزایش بحران‌های محیط‏زیستی، نگرانی‏‌های فزاینده‏ای را نسبت به امنیت انسان برانگیخته است. بسیاری بر این باورند که راه‏‌حل بحران‌‏های محیط‏‌زیستی را باید در تغییر رفتار و نگرش‏ انسان جست. در بخش چارچوب نظری بر نظریه‏ها و مدل‌‏ها برای تبیین رفتارهای محیط‌‏زیستی در تحقیقات مختلف استفاده و عوامل و متغییرهای مختلفی عوامل موثر بر تبیین رفتارهای محیط‏زیستی بررسی شده است.

تاثیرگذاری بر رفتارهای زیست‌محیطی

رفتار محیط‏زیستی تحت تاثیر دامنه گسترده‌‏ای قرار میگیرد و جهت تغییر در رفتار شناسایی این عوامل موثر بر رفتار اولین و مهمترین گام است. عواملی چون دانش، ادراک، نگرش و نیت بررفتارهای محیط زیستی در تحقیقات باید بررسی شوند. نتایج به‌دست‌آمده از مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی بر روش حداقل مربعات جزئی بیانگر رابطۀ مثبت و معنادار چهار مؤلفۀ ذکرشده با رفتارهای محیط‌زیستی بوده است که نگرش مهم‌ترین متغیر تأثیرگذار بر رفتار محیط¬زیستی شناخته شد. در نتیجه کاهش صدمات به محیط زیست و اصلاح روند بحران‌‏های محیط زیستی می‏شود. یکی از مهمترین ابزارها در ایجاد تغییر در مولفه‌های تاثیرگذار بر رفتارهای محیط‌زیستی، آموزش محیط‌‏زیستی است.

پیشگیری از جرائم زیست‌محیطی

اهمیت پیشگیری از جرائم زیست محیطی از این جهت است که با سلامتی انسان ها به صورت مستقیم ارتباط دارد. پژوهشگران به بررسی ایفای نقش سمن های ملی و بین‌المللی در کاهش جرائم زیست محیطی پرداخته‌اند.
ی باید گفت سمن ها از طریق حضور در فرآیند کیفری به عنوان سازمان غیردولتی می توانند در فرآیند رسیدگی کیفری شرکت داشته باشند. امروزه شاهد روند رو به رشد جرائم زیست محیطی هستیم، عوامل موثر در جرائم زیست محیطی را می توان یافت، پراکندگی و عدم انسجام قوانین و عدم کفایت جرائم مانع در این حوزه و عدم تناسب مجازات ها با جرائم ارتکابی از جهت فقدان وصف ارعاب آمیز بودن و قدرت بازدارندگی دانست، به طوری‌که مرتکبان به جرائم زیست محیطی در این روند جسورتر شده و همین باعث بالا رفتن جرائم زیست محیطی می باشد. افزایش و بهره گیری هرچه بیشتر از ظرفیت های تشکل های غیردولتی در زمینه پیشگیری از جرم آلودگی هوا، جلب مشارکت مردمی در این نهاد و تشکل ها و ایجاد زمینه مداخله سمن ها در فرآیند دادرسی‎‏های حقوقی و کیفری از جمله تاثیرات پیشگیرانه‏ی سمن‏ها در کاهش جرائم زیست‌‏محیطی است.

بیشتر بخوانید:


نتایج تحقیقات نشان میدهد که زمینه مناسب برای راه اندازی تشکل های مردمی حفاظت از منابع طبیعی در جامعه وجود دارد، بسیاری نقش تشکل های مردمی حفاظت از منابع طبیعی را مثبت ارزیابی کرده و خواستار تاسیس و راه اندازی چنین تشکل هایی می باشد.
اکثر افراد نقش تشکل های مردمی حفاظت از منابع طبیعی را مثبت ارزیابی کرده و خواستار تاسیس و راه اندازی چنین تشکل‏‌هایی می‌باشند. با ایجاد این تشکل‌‏ها می توان روحیه مشارکت پذیری جامعه را در امر حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست افزایش داده و به توان حمایت و حفاظت از منابع را با اضافه شدن پتانسیل مردمی افزود. در قسمت پیشنهادات بر لزوم ایجاد تشکل های مردمی، ترویج و تبلیغ تشکل های مردمی، رفع مشکلات اداری و مالی پیش روی تشکل های مردمی، برگزاری کارگاه های آموزشی برای موسسین و کارمندان تشکل های مردمی، الگو سازی مناسب برای تشکل های مردمی و.... پرداخته شده‏است.

توسعه کارآفرینی در حوزه محیط‏زیست

همچنین باید به مشارکت مردمی در توسعه کارآفرینی در حوزه محیط‏زیست و ممانعت از گسترش مواد مخدر به جهت آسیب به محیط‌زیست نیز پرداخت. به تازگی عوامل کاهنده‌‏ی مصرف مواد مخدر با رویکرد حفظ محیط‏زیست و آموزش از طریق سمن‌‏ها اهمیت یافته‏‌است. مشارکت مردمی در توسعه کارآفرینی در حوزه محیط زیست و ممانعت از گسترش مواد مخدر نقش کلیدی دارد. روش در پژوهش روش کیفی است و برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته در جامعه آماری شامل متخصصان، خبرنگاران و مدیران سمن‏ها استفاده شده‏است. هدف در تحقیق شناسایی عوامل سازمانی اثرگذار بر آموزش کارآفرینی برای سازمان‏های مردم نهاد فعال در حوزه اعتیاد و محیط‏زیست می‏باشد.  
یکی از مهم‏ترین مشکلات و موانع موجود در عرصه آموزش کارآفرینی در حوزه محیط‏زیست در ایران، نبود آگاهی و اطلاعات در میان تمامی لایه‏های اجتماع است. باتوجه به اهمیت سازمان‏های مردم نهاد در مسائل زیست محیطی و اعتیاد و همچنین شکاف نظری دانشی در این زمینه که نگاه خاص به توسعه پایدار نیز داشته‏باشد، لزوم ارائه آموزش های هدفمند کاملا احساس می‏گردد. نتایج تحقیق مبین آن است که شیوه‏های مناسب آموزش در سازمان‏های مردم نهاد نیز به عنوان عوامل سازمانی اثربخش در آموزش کارآفرینی در سمن‏های حوزه اعتیاد و محیط زیست باید مورد توجه قرار گیرد.

منابع:

بیرجندی فخرآبادی، محمد، لاریجانی، مریم و شبیری، محمد (1397)، شناسایی عوامل سازمانی اثرگذار بر آموزش کارآفرینی برای سازمان‏های مردم‌‎‏نهاد فعال در حوزه اعتیاد و محیط‏زیست، نشریه اعتیاد پژوهی، شماره45: 281-295

حجازی، یوسف، کرمی دارابخانی، رویا، حسینی، سیدمحمود و رضایی، عبدالمطلب (1396)، بررسی عوامل موثر بر رفتار زیست محیطی اعضای سازمان‎های مردم نهاد زیست محیطی استان تهران، نشریه محیط شناسی، دوره43: 17-30

حسینی، محسن (1382)، امکان سنجی ایجاد سازمان‏های غیردولتی حفاظت از محیط ‏زیست و منابع طبیعی، محیط شناسی (مجموعه پژوهش‏های محیط زیست)، شماره 31: 105- 114

داوودی گرمارودی، هما، گلدوزیان، ایرج و طلوعی مقدم، احمد (1398)، نقش سازمان‏های مردم‌‏نهاد ملی و بین‏المللی در پیشگیری از جرائم محیط زیستی، فصلنامه علمی محیط‏زیست و توسعه فرابخشی، شماره 68: 11-28

بیشتر بخوانید: