ترجمه اختصاصی گزارش نیکوکاری سال 2020 «شرحی بر عملکرد خیریه‌ها و نقش آن‌ها بر زندگی مصرف‌کننده مدرن» توسط تیم اطلس خیر ایران

گزارش‌های GlobalWebIndex Insight به بررسی موضوعات مهم صنعت نیکوکاری می‌پردازد. در این گزارش در مورد موانع و محرک‌های کمک‌های خیریه و اینکه چگونه برندها می‌توانند تعامل بین خیرین و نیکوکاران را افزایش دهند، صحبت شده است. علاوه بر آن، این گزارش به تفصیل موضوعات زیر را پوشش می‌دهد:

  • خیرینی که به‌صورت منظم به خیریه‌ها کمک می‌کنند کجا هستند و وجه تمایزشان چیست؟
  • حامیان خیریه در بریتانیا و آمریکا هر چند وقت یک‌بار و به چه میزانی به خیریه‌ها کمک می‌کنند؟
  • محرک‌های کلیدی و موانع اصلی کمک به خیریه‌ها چیست؟
  • چه نوع خیریه‌هایی در بین مصرف‌کنندگان بیشترین اثر و طنین‌اندازی را دارند؟
  • خیریه‌ها با چه روشی می‌توانند تعامل و همکاری را در میان حامیان خود افزایش دهند؟برای دانلود گزارش کلیک فرمایید.