بایگانی نوشته‌ها

اختصاصی اختصاصی

گزارش بخشندگی در بریتانیا 2024

گزارش بخشندگی در بریتانیا اکنون در بیستمین سالگرد انتشار خود قرار دارد و گزارش حاضر بزرگ‌ترین و دقیق‌ترین مطالعه از این نوع است.

27 خرداد 1403 27 خرداد 1403

مصاحبه با مصطفی صدیقی

مصاحبه سیمای نیکوکاری با آقای مصطفی صدیقی، مدیرعامل مرکز نیکوکاری همدلان سبز

21 خرداد 1403 21 خرداد 1403
اختصاصی اختصاصی

گزارش بنیادهای خیریه برتانیا 2023

انگلستان اساساً کشوری سخاوتمند و نیکوکار است. این امر در زمان بحران، بیش از هر دوره دیگری، مشهود بوده است.

19 خرداد 1403 19 خرداد 1403

مصاحبه با نوید مسائلی

مصاحبه سیمای نیکوکاری با آقای نوید مسائلی، مدیرعامل مؤسسه مردم‌نهاد طلوع مهر و دوستی

16 خرداد 1403 16 خرداد 1403
اختصاصی اختصاصی

گزارش پروژه ملی سیمای نیکوکاری در شهر اصفهان

برای نگارش گزارش سیمای نیکوکاری شهر اصفهان، با 30 مدیر، کارمند ارشد، عضو هیئت‌مدیره یا پژوهشگر حوزه نیکوکاری در شهر اصفهان گفت‌وگو صورت گرفته است.

13 خرداد 1403 13 خرداد 1403

مصاحبه با علی فضیلتی

مصاحبه سیمای نیکوکاری با آقای علی فضیلتی، مدیرعامل مجمع خیرین قرآن و عترت استان اصفهان

09 خرداد 1403 09 خرداد 1403

مصاحبه با اکبر اخوان مقدم

مصاحبه سیمای نیکوکاری با آقای اکبر اخوان مقدم، مدیرعامل خیریه نذر اشتغال امام حسین (ع)

06 خرداد 1403 06 خرداد 1403
اختصاصی اختصاصی

گزارش زکات مسلمانان آمریکایی 2023

گزارش زکات مسلمانان آمریکایی، با بررسی الگوهای پرداخت زکات مسلمانان ایالات متحده، ازجمله ادراکات، درک و خودآموزی آن‌ها از قوانین و وظایف زکات، تحقیقات موجود را گسترش می‌دهد.

05 خرداد 1403 05 خرداد 1403

مصاحبه با علیرضا اشکبوس

مصاحبه‌ی سیمای نیکوکاری با آقای علیرضا اشکبوس، معاون اجرایی خیریه و دارالشفاء ثامن‌الائمه (علیه السلام)

30 ارديبهشت 1403 30 ارديبهشت 1403

مصاحبه با داوود ترابی

مصاحبه‌ی سیمای نیکوکاری با آقای داوود ترابی، مدیرعامل انجمن خیریه‌ی درمانی ام اس اصفهان

19 ارديبهشت 1403 19 ارديبهشت 1403