بایگانی نوشته‌ها

مصاحبه با زهره رحیمی

مصاحبه‌ی سیمای نیکوکاری با خانم زهره رحیمی، مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق بیماران همدان

06 آذر 1402 06 آذر 1402

مصاحبه با نشمی یدی

مصاحبه‌ی سیمای نیکوکاری با خانم نشمی یدی، جمعیت حضرت علی اصغر (ع) استان کرمانشاه

04 آذر 1402 04 آذر 1402

مصاحبه با صدیقه خمسه

مصاحبه‌ی سیمای نیکوکاری با خانم صدیقه خمسه، مدیرعامل مرکز نیکوکاری شریفیه

01 آذر 1402 01 آذر 1402
اختصاصی اختصاصی

گزارش شاخص جهانی محیط نیکوکاری 2022

ترجمه‌ی اختصاصی گزارش شاخص جهانی محیط نیکوکاری سال 2022 توسط تیم اطلس خیر ایران

01 آذر 1402 01 آذر 1402

مصاحبه با ریحانه سادات جزایری

مصاحبه‌ی سیمای نیکوکاری با خانم ریحانه سادات جزایری، مدیرعامل مرکز نیکوکاری نفس

27 آبان 1402 27 آبان 1402

مصاحبه با سودمند ساعدپناه

مصاحبه‌ی سیمای نیکوکاری با آقای سودمند ساعدپناه، مدیرعامل خیریه‌ی ساناهی

25 آبان 1402 25 آبان 1402
اختصاصی اختصاصی

گزارش پروژه ملی سیمای نیکوکاری در شهر سنندج

در گزارش سیمای نیکوکاری شهر سنندج تلاش شده است تا از خلال مصاحبه با مسئولان و کارمندان ارشد 9 مؤسسه‌ی خیریه‌ی این شهر به دیدگاهی روشن در مورد وضعیت مراکز خیریه سنندج برسیم.

25 آبان 1402 25 آبان 1402

مصاحبه با دکتر محمدصادق صبا

مصاحبه سیمای نیکوکاری با دکتر محمدصادق صبا، مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان همدان

23 آبان 1402 23 آبان 1402

مصاحبه با سیدجلیل ابراهیمی‌منش

مصاحبه سیمای نیکوکاری با آقای سیدجلیل ابراهیمی‌منش، مدیرعامل خیریه امدادگران عاشورا استان کرمانشاه

21 آبان 1402 21 آبان 1402

مصاحبه با احمد نوروزی

مصاحبه سیمای نیکوکاری با آقای احمد نوروزی، مسئول بایگانی و عضو شورای سیاست‌گذاری خیریه مکس

18 آبان 1402 18 آبان 1402