گزارش حاضر، ترجمه‌ی اختصاصی گزارش زکات 2022 توسط مجموعه‌ی Lily Family School of Philanthropy است.این گزارش مهم‌ترین آمار و ارقام مربوط به پرداخت زکات توسط مسلمانان آمریکایی را بیان می‌کند.

برای دانلود گزارش کلیک فرمایید.