در گزارش سیمای نیکوکاری زنجان تلاش شده است تا نگاهی به وضعیت خیرخواهی در استان زنجان با تمرکز بر مرکز استان داشته باشیم. به همین منظور جهت بررسی معیارهایی چون سهولت عملیاتی‌سازی، تسهیلات مالیاتی، جریان بین‌المللی خیرخواهی، فضای سیاسی و فضای فرهنگی و اجتماعی و نقش و تأثیر این معیارها بر وضعیت نیکوکاری؛ به سراغ برخی از خیریه‌های شهر زنجان رفته و با مدیران و کارمندان ارشد این مؤسسات و مراکز به مصاحبه پرداخته‌ایم.

طی گفت‌وگوها و مشاهداتی که از شهر زنجان و وضعیت اجتماعی آن داشتیم، به نظر می‌رسد که توجه بیشتر به حوزه‌ی آسیب‌های اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی به‌عنوان اولویت‌های کار خیر و حتی تأسیس خیریه می‌تواند از بروز بسیاری از مسائل اجتماعی در آینده جلوگیری کند.

نرخ نسبتاً بالای پرخاشگری در این شهر و مهاجرت از روستاهای اطراف به مرکز استان که خود زمینه‌ساز بسیاری از مشکلات اجتماعی است، ازجمله عواملی هستند که می‌توان در اولویت‌گذاری حوزه‌ی خیر به آنها توجه کرد.

کارآفرینی اجتماعی نیز از دیگر حوزه‌هایی است که در شهر زنجان کمتر به آن پرداخته شده است و خیریه‌های موفقی نظیر روزبه و ترنم مهر باران ازجمله معدود خیریه‌هایی هستند که به آن ورود کرده‌اند.

از طرفی دیگر، خیریه‌های درمانی این شهر، نظیر مهرانه و انجمن کلیوی، الگوهای بسیار موفقی هستند که در صورت نیاز می‌توان از آنها برای شکل دادن به خیریه‌های مورد نیاز در بخش بهداشت و درمان الگو گرفت.


برای دانلود گزارش کلیک فرمایید.