تقریباً همه خیریه‌ها (91٪) در انگلیس (England) و ولز (Wales) تأثیرات منفی کووید-19 را تجربه کرده‌اند. این پیامدهای منفی، گسترده و اغلب شدید بوده و علاوه بر ایجاد مشکلاتی در ارائه خدمات، مسائل مالی و ستادی، باعث استیصال و عدم اطمینان شده است.

 • کووید-19 عمدتاً بر ارائه خدمات خیریه‌ها (85٪) در کنار وضعیت مالی (72٪) و کارکنان و مدیریت (66٪) آنها تأثیر گذاشته است.
 • عملیات یا رویدادهای خیریه به تعویق افتاده و لغو شده‌ (57٪) و خیلی از خیریه‌ها درآمد حاصل از جمع‌آوری کمک‌های مالی (49٪) یا مبادلات و سایر منابع (35٪) را از دست داده‌اند.
 • از لحاظ عملیاتی، عجز و استیصال ناشی از عدم اطمینان در مورد زمان بازگشت خیریه‌ها به «حالت عادی» وجود دارد.
 • اکثر مؤسسات درآمد حاصل از فعالیت‌های خیریه را از دست داده‌اند (60٪).
 • دسترسی یک سوم از خیریه‌ها (32٪) به داوطلبان کاهش یافته است.
 • تعداد معدودی با تأثیرات جدی ناشی از آسیب‌های سایبری مواجه شده‌اند.

خیلی از خیریه‌ها فعالانه تلاش کرده‌اند غالباً از طریق انطباق‌ خدمات خود با تأثیرات کووید 19 مقابله کنند.

 • رایج‌ترین اقداماتی که توسط خیریه‌ها انجام می‌شود، انطباق خدمات با محدودیت‌ها (45٪) و به دنبال آن استفاده از ذخایر مالی (40٪) و حتی توقف موقت عملیات (32٪) است. یک پنجم از آنها نیز کارکنان خود را به طور موقت مرخص کرده‌اند (18٪).
 • محدودیت‌ها منجر به تأکید کمتر بر رویدادهای حضوری و کمک‌های نقدی شده است.
 • در حالی که همه‌گیری (پاندمی) بدون شک چالش‌های مهمی به همراه داشته، اما مزایایی نیز بر اثر تغییرات صورت‌گرفته حاصل شده است؛ به گونه‌ای که نیمی از خیریه‌ها (49٪) بهره بهتری از فناوری دیجیتال برده‌اند.

در حالی که خیلی از مؤسسات تغییراتی را در سایه کووید-19 انجام داده‌اند، نگرانی‌هایی پیرامون چشم‌انداز آینده وجود دارد.

 • اقلیت قابل توجهی (34٪) انتظار دارند که در سال 2022 درآمد کمتری از جذب کمک‌های مالی (fundraising) و کمک‌ها (donations) کسب کنند.
 • بیش از نیمی از آنها (62٪) تهدیداتی را برای توان مالی خیریه خود طی 12 ماه آینده پیش‌بینی می‌کنند.
 • با این حال اکثریت انتظار دارند که خیریه آنها به طور کلی در موقعیت مشابه یا بهتری قرار گیرد.

برخی خیریه‌ها به حمایت مالی دسترسی پیدا کرده‌اند، اما خیلی از آنها خواهان شفافیت بیشتر در مورد منبع این کمک‌های مالی هستند.

 • 20٪ به بودجه اداره محلی (Local Authority) دسترسی پیدا کرده‌ و 14 درصد از بودجه دولت بریتانیا استفاده می‌کنند.
 • نیمی از آنها (50٪) کسب اطلاعات بیشتر در مورد حمایت‌های مالی را مفید می‌دانند و اغلب پیشنهاد می‌دهند که کمیسیون خیریه (Charity Commission) به خیریه‌ها در یافتن/دسترسی به این منابع مالی کمک کند.

خلاصه‌ای از یافته‌های این نظرسنجی

خلاصه‌ای از یافته‌های گزارش 2021

1. تأثیر کووید 19 بر خیریه‌ها

 • توانایی اکثر خیریه‌ها در ارائه خدمات تحت تأثیر کووید 19 قرار گرفته‌ است. خیلی از آنها درآمد حاصل از جمع‌آوری کمک‌های مالی (fundraising) و فعالیت‌های خیریه را از دست داده‌اند.
 • اغلب خیریه‌ها (91٪) تحت تأثیر کووید 19 قرار گرفته‌اند. خیلی از آنها درآمد حاصل از جمع‌آوری کمک‌های مالی را از دست داده یا عملیات خود را به تعویق انداخته و لغو کرده‌اند.

پرسش:
خیریه شما در حال حاضر به کدام طریق زیر (در صورت وجود) تحت تأثیر کووید 19 و به طور کلی‌ محدودیت‌های کرونایی قرار گرفته است؟

تعلیق فعالیت‌های خیریه تأثیر شدیدی بر سازمان داشته است.

پرسش:
با در نظر گرفتن تأثیرات ناشی از کووید 19 و به طور کلی محدودیت‌های قرنطینه‌، هر کدام تا چه حد بر خیریه شما تأثیر منفی گذاشته است؟

پایه: پایه‌ها بین 13 تا 973 متغیر است. ** نکته: اندازه پایه بسیار کم

نیمی از خیریه‌ها به خاطر عدم اطمینان ناشی از کووید 19 که اغلب به عنوان شدیدترین تأثیر عملیاتی ذکر می‌شود، دچار عجز و استیصال شده‌اند.

پرسش:
همه چالش‌های عملیاتی که ممکن است بر توانایی خیریه شما برای تحقق هدف آن تأثیر بگذارد را در نظر بگیرید.
خیریه شما با کدامیک از چالش‌های عملیاتی زیر (در صورت وجود) به دلیل کووید 19 و محدودیت‌ها مواجه است؟ 

پایه: در حال حاضر همه تحت تأثیر قرار گرفته‌اند (1787)

پرسش:
شما گفتید که خیریه‌تان به دلیل کووید 19 و محدویت‌ها با چالش‌های عملیاتی زیر روبروست. کدامیک از این چالش‌ها بیشترین تأثیر را بر خیریه شما داشته است؟

پایه: همه در حال حاضر با چالش‌های عملیاتی مواجه هستند (1657)

همه‌گیری کووید منجر به کاهش درآمد بسیاری از خیریه‌ها شده که اغلب ناشی از فعالیت‌های خیریه است.

پرسش:
به نظر شما کووید 19 و محدودیت‌ها چه تأثیری بر درآمد خیریه در سال 2020-2021 داشته است؟

پایه: همه (1966). توجه: داده‌های کمتر از 2 درصد نشان داده نشده‌اند.

یک سوم از خیریه‌ها کاهش تعداد داوطلبان را تجربه کرده‌اند.

پرسش:
تأثیر کووید 19 بر تعداد داوطلبانی که با شما همکاری می‌کنند، چقدر بوده است؟

پایه: همه خیریه‌ها به استثنای آنهایی که دیگر فعال نیستند (1953)

اکثر خیریه‌ها هیچ نوع آسیب یا تهدید سایبری را تجربه نکرده‌اند.

برای مطالعه :

روند نیکوکاری جامعه بریتانیا در دوران کرونا

پرسش:
در طول 12 ماه گذشته آیا خیریه شما هر نوع آسیب یا تهدید سایبری را تجربه کرده است؟

 پایه: همه (1966)

حملات اغلب به شکل ایمیل‌های فیشینگ/ مخرب بودند که کمک‌های دولتی دروغین را پیشنهاد می‌کردند.

پرسش:
آیا آسیب(های) سایبری که خیریه‌تان با آن مواجه شده تحت تأثیر کووید 19 بوده است؟

پایه: همه مؤسسات هر کدام را تجربه کرده‌اند، فیشینگ (439) هک/ اخاذی (73)، DDoS (20)*، دسترسی غیرمجاز از راه دور (60). توجه: برچسب‌های داده کمتر از 1 درصد نمایش داده نمی‌شود. ** اندازه پایه بسیار کم

اکثر خیریه‌هایی که حملات سایبری را تجربه کردند، هیچ نوع تأثیر منفی را بابت آن متحمل نشدند.

پرسش:
تأثیر این حادثه در خیریه شما چه بود؟

پایه: همه مؤسسات هر کدام را تجربه کرده‌اند، فیشینگ (439) هک/ اخاذی (73)، DDoS (20)*، دسترسی غیرمجاز از راه دور (60). توجه: برچسب‌های داده کمتر از 2 درصد نمایش داده نمی‌شود. ** اندازه پایه بسیار کم

خیریه‌ها اعلام می‌کنند که تقریباً نیمی از کاربران خدمات و ذینفعان دچار تنهایی، انزوا و اضطراب شده‌اند.

پرسش:
لطفاً درباره تأثیر کووید 19 و محدودیت‌های جاری بر کاربران خدمات خیریه خود یا سایر ذینفعان فکر کنید.
کووید 19 و محدودیت‌های جاری به چه نحوی (در صورت وجود) بر ذینفعان یا کاربران خدمات خیریه شما تأثیر منفی گذاشته است؟

 پایه: همه (1966)

2. اقدامات انجام‌شده

خیریه‌ها در صورت امکان با اقداماتی چون تغییر خدمات و استفاده از ذخایر مالی با تأثیرات کووید 19 مقابله کرده‌اند. بخش قابل توجهی از خیریه‌ها به دلیل کووید 19 ارائه خدمات خود را تغییر داده و رویکردشان را با امور مالی منطبق کردند.

پرسش:
خیریه شما به کدام طریق زیر (در صورت وجود) به چالش‌های مربوط به کووید 19 و محدودیت‌ها پاسخ داده است؟

کووید 19 و محدودیت‌های ناشی از آن خیریه‌ها را مجبور کرده تا تلاش‌های خود در زمینه تولید کمک‌های نقدی و سازماندهی رویدادهای حضوری را کاهش دهند.

پرسش:
با در نظر گرفتن روش‌های جذب سرمایه زیر، خیریه شما از مارس 2020 تاکنون تلاش‌های خود برای تولید درآمد از این طرق را افزایش یا کاهش داده است؟

پایه: همه (1966). توجه: داده‌های کمتر از 2 درصد نمایش داده نمی‌شود.

اقدامات مثبت صورت‌گرفته به برخی نتایج مفید از جمله استفاده بهتر از فناوری دیجیتال منجر شده است. بسیاری از این موضوع به عنوان یکی از آموزه‌های کلیدی کووید 19 یاد می‌کنند. تغییرات ناشی از همه‌گیری باعث ایجاد برخی تأثیرات مفید شده که مهم‌ترین آنها رشد استفاده از فناوری دیجیتال است. 

پرسش: خیریه شما به چه نحو (در صورت وجود) از تغییرات مثبتی که از زمان شروع همه‌گیری صورت داده‌اید، بهره برده است؟

 پایه: همه (1966)

درس‌هایی که همه‌گیری به ما آموخت

پرسش:
لطفاً با استفاده از این کادر به ما بگویید چه درس‌هایی از همه‌گیری آموخته‌اید یا احساس می‌کنید که چه حوزه‌هایی را باید مورد توجه قرار دهید تا خیریه‌تان را رونق ببخشید.
ما پاسخ‌های دریافتی را به صورت گمنام با نهادهای پشتیبانی از بخش خیریه و سایر ادارات دولتی مرتبط در میان خواهیم گذاشت.

1. افزایش استفاده از فناوری دیجیتال

"همه‌گیری ما را مجبور کرد تا از برنامه زوم (Zoom) برای جلسات خود استفاده کنیم و استفاده از این برنامه برای برخی جلسات ادامه خواهد یافت. این یک روش جدید و مثبت برای ارتباط با اعضای گسترده‌مان است، هرچند که به بهای از دست دادن افراد مسن‌تر که با کارکرد گوشی‌های هوشمند و ... آشنا نیستند، تمام می‌شود."

بیشتر بخوانید :

تأثیر کووید 19 بر نگاه ما به امور خیریه و نیکوکاری

"همه‌گیری همچنین ما را وادار کرد تا به روش‌های آینده جمع‌آوری کمک فکر کنیم، ما به موفقیت‌هایی با پلتفرم «Just-Giving» رسیدیم و در حال حاضر به دنبال روش اهدای کمک‌های پیامکی (Text Donation) هستیم."

 • رایج‌ترین درسی که خیلی از خیریه‌ها از همه‌گیری آموخته‌اند، بکارگیری فناوری است. بسیاری از آنها در نتیجه محدودیت‌ها مجبور به استفاده از پلتفرم‌های آنلاین نظیر زوم شدند و خیلی از کارهای خود را با متولیان، کارکنان و ذینفعان از راه دور انجام دادند.
 • در واقع، بسیاری توقع دارند که همچنان به استفاده بیشتر از فناوری نسبت به دوران قبل از همه‌گیری ادامه دهند، برای مثال با برگزاری رویدادهای مجازی و جمع‌آوری کمک‌های مالی آنلاین.

2. دسترسی به حمایت مالی

"تنها چیزی که توانایی ما برای ادامه حیات را تضمین کرد، واجدشرایط بودن برای دریافت کمک‌هزینه (گرنت) دولتی مخصوص کسب و کارهای کوچک بود."

"به راستی خدمات ما هم از سوی کاربران خدمات و هم از جانب سایر سازمان‌ها مورد استقبال فراوان قرار گرفته است. با این حال ما تیم بسیار کوچکی هستیم و زمان زیادی را صرف جمع‌آوری پول می‌کنیم. اگر خدمات ما به عنوان یک خیریه بسیار ارزشمند است، پس چرا در درازمدت توسط بودجه شورا/دولت پشتیبانی نمی‌شود؟"

 • در طول همه‌گیری خیلی از خیریه‌ها مشکلات مالی قابل توجهی را تجربه کرده‌اند.
 • برخی احساس می‌کنند که همه‌گیری، اهمیت تأمین بودجه و کمک‌هزینه‌های بیرونی را برای تضمین موفقیت بلندمدت خیریه نمایان کرده است.

حمایت و مشاوره‌های دولت

3. حمایت و مشاوره‌های دولت

"کسب اطلاعات بیشتر درباره الزامات عملیاتی و اینکه چه زمانی فعالیت‌های عادی را می‌توان از سرگرفت، لازم است. قوانین به شکل بسیار نامشخص و مبهم توسط دولت و دستورالعمل‌های رسمی عنوان شده‌اند."

"اتخاذ یک رویکرد متفاوت نسبت به خیریه‌های بسیار کوچک که نیازها و مجموعه‌ای از فعالیت‌های ساده دارند، خوشایند خواهد بود."

 • حمایت و مشاوره‌های دولت برای خیریه‌ها در طول همه‌گیری بسیار حائز اهمیت بود، به ویژه با توجه به تغییر محدودیت‌ها که بسیاری از جنبه‌های عملکردی را به آنها دیکته می‌کرد.
 • با این حال بسیاری از درک راهنمایی‌های دولت عاجز بودند.

4. ناتوانی در ارائه خدمات

"ما یک خیریه خانوادگی ساده و کوچک هستیم که رویدادهایی را با استفاده از داوطلبان برای جمع‌آوری پول برگزار و به کسانی که بیشتر نیاز دارند، کمک می‌کنیم. در طول همه‌گیری، برگزاری این رویدادها را تا زمان فروکش کردن بحران متوقف کردیم. به عبارت دیگر فعالیت کامل نمی‌کنیم و تنها نشانی از ما باقی مانده است. ما هیچ پرسنل تحت استخدام نداریم."

 • استمرار محدودیت‌ها به این منزله است که خیلی از خیریه‌ها قادر به انجام فعالیت‌های خیریه معمول خود نیستند.
 • بسیاری از آنها در مورد نحوه ادامه کار خود مختاط هستند.

اغلب خیریه‌ها تعدیل نیرو را محدود کرده و استفاده از مرخصی اجباری را در دستور کار قرار داده‌اند.

پرسش:
طرح مرخصی موقت و اجباری را در نظر بگیرید. چه درصدی از کارکنان خیریه شما در این مدت طرح مرخصی موقت را تجربه کرده‌اند؟

پایه: همه کسانی که از این نوع مرخصی اجباری استفاده کرده‌اند (316).

پرسش:
با لحاظ کردن دوره زمانی بین آوریل 2020 تا مارس 2021، چه درصدی از کارکنان خیریه شما به دلیل کووید 19 و محدودیت‌ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم تعدیل نیرو شده‌اند؟

پایه: همه (1966)

91٪ از خیریه‌ها قصد ندارند طی دوازه ماه آینده هیچ کارمندی را از کار بیکار کنند.

پرسش:
آیا طی 12 ماه آینده قصد دارید هر کدام از کارکنان فعلی خیریه خود را به دلیل کووید 19 و محدودیت‌ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم از کار بیکار کنید؟

 پایه: 1953

پرسش:
پیش‌بینی می‌کنید چه درصدی از کارکنان فعلی خیریه‌تان ممکن است به دلیل کووید 19 و محدودیت‌ها طی سال آینده به طور مستقیم یا غیرمستقیم از کار بیکار شوند؟

پایه: همه برای تعدیل نیرو برنامه‌ریزی می‌کنند (18)* توجه: اندازه پایه بسیار کم

چشم‌انداز آینده

نگرانی‌ها پیرامون آینده همچنان پابرجاست. یک سوم مؤسسات انتظار دارند که در سال 2022 درآمد کمتری از جمع‌آوری کمک‌ها و کمک‌های اهدایی کسب کنند.
اقلیت قابل توجهی انتظار دارند که در سال 2022 درآمد کمتری از کمک‌های اهدایی (donations) و جمع‌آوری کمک‌ها (fundraising) کسب کنند.

پرسش:
با نگاهی به سال 2022 تصور می‌کنید کووید 19 چه تأثیری بر درآمد قابل انتظار خیریه‌تان خواهد داشت؟

پایه: همه خیریه‌ها به استثنای آنهایی که دیگر فعال نیستند (1953)

اکثر مؤسسات تهدیداتی را برای توان مالی خود طی دوازده ماه آینده پیش‌بینی می‌کنند.

پرسش:
تهدیدی که کووید 19 برای توان مالی خیریه‌تان ایجاد می‌کند را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

 پایه: همه خیریه‌ها به استثنای آنهایی که دیگر فعال نیستند (1953)

اکثر مؤسسات تهدیداتی را برای توان مالی خود طی دوازده ماه آینده پیش‌بینی می‌کنند.

پرسش:
تهدیدی که کووید 19 برای توان مالی خیریه‌تان ایجاد می‌کند را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

 پایه: همه خیریه‌ها به استثنای آنهایی که دیگر فعال نیستند (1953)

بیش از نیمی اعتقاد دارند که در سال آینده در موقعیت مشابه یا قوی‌تر خواهند بود، اما برخی نگرانی‌های کوتاه‌مدت همچنان پابرجاست.

پرسش:
با توجه به توانایی خیریه خود در انجام امور، موقعیت آن در سال آینده را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

 پایه: 1953

خیریه‌ها اساساً خواهان شناخت حمایت‌های مالی در دسترس خود هستند. مشاوره مالی به نیمی از خیریه‌ها کمک می‌کند. برخی تاکنون از بودجه اداره محلی یا دولت بهره‌مند شده‌اند.

پرسش:
کدامیک از موارد زیر به خیریه شما کمک می‌کند (یا قبلاً کمک کرده) تا به چالش‌های ناشی از کووید 19 و به طور کلی محدودیت‌های قرنطینه پاسخ دهید؟

پایه: 1787. توجه: داده‌های کمتر از 1 درصد نمایش داده نمی‌شوند.

حمایت لازم

پرسش:
به نظر شما کمیسیون خیریه و سازمان‌های حمایتی بخش خیریه چه کاری باید انجام دهند تا خیریه شما بتواند بر چالش‌هایی که به دلیل بیماری همه‌گیر با آن مواجه است، غلبه کند؟ آیا عوامل دیگری نیز وجود دارد که بخواهید توجه ما را به آنها جلب کنید؟

حمایت مالی

"راهنمایی بهتر برای تأمین مالی. راهنمایی بیشتر در مورد توازن بین الزامات سوابق دیجیتال و کاغذی."

"مطئمن شوید که بودجه جاری همچنان در دسترس است و زمانی که همه چیز به حالت عادی بازمی‌گردد، کاهش نمی‌یابد."

"تعدادی از خیریه‌ها به ویژه خیریه‌های کوچک، محلی و روستایی شاید هنوز به حمایت مالی نیاز داشته باشند، اما در برخی موارد باید هدفمند و تحت نظارت باشد."

"اطلاع دادن به خیریه‌ها در مورد حمایت‌های مالی که می‌توانند از آن استفاده کنند؛ به اشتراک گذاشتن بهترین روش‌ها در مورد رفاه."

"نشان دادن کمک هزینه‌های موجود و جایی که می‌توان برای کمک مالی درخواست داد."

 • بسیاری مایلند که کمیسیون به خیریه‌ها در یافتن و دسترسی به گرنت‌ها و کمک‌هزینه‌ها کمک کند.
 • سایرین به طور گسترده‌تر خواهان حمایت مالی بهتر از خیریه‌ها به ویژه توسط دولت هستند.

مشاوره و راهنمایی

"حمایت بیشتر کمیسیون خیریه به جای این لفظ که «هیئت مدیره شما باید درباره بازخورد تصمیم بگیرد.»"

"راهنمایی درباره یک طرح کسب و کار (بیزینس پلن) برای اطمینان از حفظ منابع کافی جهت مقابله با اتفاقات."

"ما تا حد زیادی مجبور بودیم خودمان رهنمودهای دولت را تفسیر کنیم. شاید آموزش برای داوطلبان در مورد حوادث مطلوب آینده."

"کمیسیون خیریه باید بیشتر تلاش کند تا به ما تضمین دهد که به دنبال بازخواست یا تعطیلی ما نیست، چونکه همه‌گیری کار ما را برای عمل در چارچوب مفاد قانون اساسی دشوار یا غیرممکن ساخته است."

 • بسیاری از خیریه‌ها مایلند که کمیسیون خیریه به ارائه مشاوره و راهنمایی ادامه دهد.
 • حوزه‌های مورد اشاره آنها عبارتند از مشاوره در مورد جمع‌آورندگان کمک فرعی، شناخت سیاست‌های دولت و کمک به تدوین طرح‌های احتیاطی (Contingency Plans) برای قرنطینه‌های احتمالی در آینده.
 • برخی احساس می‌کنند که با توجه به تأثیر بی‌نظیر همه‌گیری، کمیسیون خیریه باید در رابطه با قوانین و مقررات انعطاف بیشتری به خرج دهد.
 • به نظر می‌رسد سایرین با راهنمایی‌های کمیسیون خیریه آشنایی ندارند و برای امور مربوط به فعالیت روزانه خیریه‌ خود طلب کمک می‌کنند.

منبع: وبسایت gov