" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
کمی صبر کنید...

ام اس استان چهارمحال و بختیاری

ام اس استان چهارمحال و بختیاری در سال 1391 فعالیت خود را با ارائه خدمات بهداشتی درمانی آغاز کرد


استان چهارمحال و بختیاری
بهداشت و درمان

انجمن ام اس شهرستان بروجن

انجمن ام اس شهرستان بروجن در سال 1386 فعالیت خود را با هدف خدمات سلامت و بهداشت آغاز کرد.


استان چهارمحال و بختیاری
بهداشت و درمان

کانون ناشنوایان شهرستان بروجن

کانون ناشنوایان شهرستان بروجن در سال 1381 فعالیت خود را با هدف آموزش و توانمدسازی ناشنوایان آغاز کرد.


استان چهارمحال و بختیاری
بهداشت و درمان

انجمن نابینایان شهرستان بروجن

انجمن نابینایان شهرستان بروجن در سال 1387 فعایت خود را با هدف آموزش و توانمندسازی نابینایان آغاز کرد.


استان چهارمحال و بختیاری
بهداشت و درمان

تولدی دوباره جوانان سامان

تولدی دوباره جوانان سامان در سال 1381فعالیت خود را با هدف درمان غیردارویی معتادان آغاز کرد.


استان چهارمحال و بختیاری
بهداشت و درمان

خیریه امدادگران عاشورا شعبه ارومیه

موسسه خیریه امدادگران حامی بیماران مبتلا به سرطان و صعب العلاج در سال 1392 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات بهداشتی درمانی آغاز کرد.


استان آذربایجان غربی
بهداشت و درمان

انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی استان آذربایجان غربی

انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی استان آذربایجان غربی در سال 1373 فعالیت خود را با هدف حمایت از بیماران مبتلا به سرطان و ارائه انواع خدمات مددکاری، درمانی و بهداشتی به آنها تاسیس کرده است.


استان آذربایجان غربی
بهداشت و درمان

خیریه رفاه کودک و نوجوان ارومیه

موسسه خیریه رفاه کودک و نوجوان ارومیه ( بنیاد کودک ارومیه سابق) بطور غیر رسمی از سال ۱۳۸۲ باهدف حمایت از کودکان یتیم، بیمار، نیازمند و دانش آموزان با استعداد استان آذربایجان غربی فعالیت خود را آغاز کرد.


استان آذربایجان غربی
بهداشت و درمان

کانون ناشنوایان شهرستان مهاباد

کانون ناشنوایان شهرستان مهاباد در سال 1393 با هدف ارائه خدمات به ناشنوایان، آموزش و توانمندسازی آنها شروع به فعالیت کرده است.


استان آذربایجان غربی
بهداشت و درمان

انجمن حمایت از زندانیان سلماس

انجمن حمایت از زندانیان سلماس در سال 1390 با هدف ارائه کمک‌های مالی به زندانیان و خانواده‌های آنان شروع به فعالیت کرده است.


استان آذربایجان غربی

انجمن خیریه نیکوکاران سلماس

انجمن خیریه نیکوکاران سلماس در سال 1379 با هدف ارائه کمک مالی به ایتام و نیازمندان شروع به فعالیت کرده است.


استان آذربایجان غربی

خیریه توانبخشی قائم سلماس

خیریه توانبخشی قائم سلماس در سال 1380 با هدف ارائه خدمات توانمندسازی، آموزش و نگهداری معلولین شروع به فعالیت کرده است.


استان آذربایجان غربی

کانون ناشنوایان میاندوآب

کانون ناشنوایان میاندوآب در سال 1382 با هدف ارائه خدمات به ناشنوایان و آموزش و توانمندسازی آنان شروع به فعالیت کرده است.


استان آذربایجان غربی

خیریه و نیکوکاری ندای یمین

خیریه و نیکوکاری ندای یمین در سال 1390 با محوریت فعالیت در زمینه توسعه اجتماعی و کارآفرینی شروع به فعالیت کرده است.


استان آذربایجان غربی

خیریه خانه نوباوگان و کودکان هانیه

خیریه خانه نوباوگان و کودکان هانیه در سال 1379 با هدف  انجام امور فرهنگی هنری، نگهداری، اسکان، آموزش و توانمدسازی و ارائه کمک مالی به کودکان نیازمند تاسیس شده است.


استان آذربایجان غربی

خیریه الزهرای بانوان ماکو

خیریه الزهرای بانوان ماکو در سال 1383 با هدف ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به بانوان نیازمند تاسیس شده است.


استان آذربایجان غربی
بهداشت و درمان

خیریه معراج نور شیری

خیریه معراج نور شیری در سال 1388 با هدف حمایت و کمک به نگهداری و اسکان بیماران شروع به فعالیت کرده است.


استان آذربایجان غربی
بهداشت و درمان

خیریه مستمندان ارومیه

خیریه مستمندان ارومیه در سال 1385 با هدف حمایت مالی و معیشتی از نیازمندان شروع به فعالیت کرده است.


استان آذربایجان غربی

امور خیریه ضمیر منیر بصیر

امور خیریه ضمیر منیر بصیر در سال 1390 با محوریت توسعه اجتماعی و با هدف کمک‌رسانی به ایتام و نیازمندان شروع به فعالیت کرده است.


استان آذربایجان غربی

خیریه بانوان کوثر بوکان

خیریه بانوان کوثر بوکان در سال 1382 با هدف حمایت و خدمت‌رسانی و آموزش زنان نیازمند شروع به فعالیت کرده است.


استان آذربایجان غربی

خیریه امام رضا (ع) ماکو

خیریه امام رضا (ع) ماکو با محوریت توسعه اجتماعی و انجام امور خیریه و نیکوکاری در سال 1389 شروع به فعالیت کرده است.


استان آذربایجان غربی

انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی صبا

انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی صبا در سال 1393 به جهت حمايت مالي و روحي، رواني از بيماران سرطاني بي بضاعت و خانواده هاي آنان تاسیس شده است.


استان آذربایجان غربی
بهداشت و درمان

خیریه نوید عاطفه بوکان

خیریه نوید عاطفه بوکان در سال 1382 با هدف ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به بیماران خاص شروع به فعالیت کرده است.


استان آذربایجان غربی
بهداشت و درمان

خیریه ایتام ام ابیها ارومیه

خیریه ایتام ام ابیها ارومیه در سال 1387 با هدف حمایت و کمک به معیشتی به ایتام شروع به فعالیت کرده است.


استان آذربایجان غربی

دلدادگان حضرت زهرا ارومیه

موسسه دلدادگان حضرت زهرا ارومیه در سال 1392 با هدف توسعه اجتماعی و کمک به نیازمندان شروع به فعالیت کرده است.


استان آذربایجان غربی

فرهنگی مذهبی ورزشی عاشقان ولایت ارومیه

موسسه خیریه فرهنگی مذهبی ورزشی عاشقان ولایت ارومیه در سال 1392 با هدف برگزاري مراسم مذهبي فرهنگي در اعياد و مناسبتهاي انقلابي شروع به فعالیت کرده است.


استان آذربایجان غربی

خیریه یاوران مهر علی ارومیه

خیریه یاوران مهر علی ارومیه درسال 1396 با هدف کمک در معیشت و ترویج انسان‌دوستی شروع به فعالیت کرده است.


استان آذربایجان غربی

انجمن خیریه طنین عاطفه های راد

انجمن خیریه طنین عاطفه های راد در سال 1396 و با هدف آموزش و توانمندسازی کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست شروع به فعالیت کرده است.


استان آذربایجان غربی

خیریه فجر صادق کوثر

موسسه خیریه فجر صادق کوثر در سال 1396 در جهت حمایت از دانش‌آموزان، دانشجویان و طلاب نیازمند و مستمند شروع به فعالیت کرده است.


استان آذربایجان غربی

مؤسسه جوانان پویش راه امید ارومیه

مؤسسه جوانان پویش راه امید ارومیه در سال 1397فعالیت خود را در جهت انجام امور آموزشي، پژوهشي، مطالعاتي، ترويجي، فرهنگي، هنري، کارآفريني، فن آوري و اطلاع رساني آغاز کرد.


استان آذربایجان غربی

خیریه بیمارستان رازی ارومیه

خیریه بیمارستان رازی ارومیه در سال 1398 در جهت حمایت از بیماران و ارائه خدمات درمانی، بهداشتی به آنها تشکیل شده است.


استان آذربایجان غربی
بهداشت و درمان

بنیاد سپهر

بنیاد سپهر در سال 1393 فعالیت خود را با هدف کارآفرینی آغاز کرد.


استان خراسان جنوبی