گزارش‌های سالانه CAF (Charities Aid Foundation) علاوه بر رتبه‌بندی کشورها از منظر شاخص جهانی بخشش (World Giving Index) مهم‌ترین تغییرات فضای نیکوکاری در جهان را نیز ترسیم می‌کند. این گزارش که از سال 2010 به‌صورت منظم در حال انتشار است، سه حیطة اصلی انجام کار خیر را می‌سنجد؛
 الف) میزان بخشندگی در قبال افراد غریبه (خیر فردی)
 ب) میزان بخشندگی در قبال سازمان‌های خیریه (خیر جمعی)
 ج) میزان کار داوطلبانه.

جهت دانلود کلیک فرمایید.