Small Charites Data یک مرکز تحقیقات دیجیتال است که آخرین و بهترین داده‌های موجود در مورد مؤسسات خیریه‌ی کوچک در بریتانیا را گرد هم می‌آورد. آنها شواهدی را در مورد مؤسسات خیریه‌ی کوچک در دسترس و قابل استفاده، برای هر کسی که علاقه‌مند به بخش داوطلبانه است، ارائه می‌دهند. آنها از داده‌های طیف گسترده‌ای از منابع، مانند دولت، تنظیم‌کننده‌ها، نهادهای عضویت و سازمان‌های زیرساختی در بخش خیریه، سرمایه‌گذاران مستقل، محققان دانشگاهی و بسیاری دیگر استفاده می‌کنند.

بیشتر بدانید:

پایش و ارزیابی خیریه‌ها

یک مؤسسه‌ی خیریه‌ی کوچک یک سازمان داوطلبانه یا اجتماعی است که مجموع درآمد سالانه‌ی آن کمتر از یک میلیون پوند است. خیریه‌های کوچک 96% از بخش خیریه در بریتانیا را تشکیل می‌دهند و کارهای حیاتی را در جوامعی در طول و وسعت کشور انجام می‌دهند. برای مقایسه، در جاهایی، «مؤسسات خیریه‌ی بزرگ‌تر» را که درآمد سالانه‌ی کل آنها بیش از 1 میلیون پوند است در نظر گرفته‌ شده است.


چرا اندازه‌ی خیریه‌ها مهم است؟

صدقه‌ی کوچک به معنای تأثیر کوچک نیست. مطالعه‌ای در سال 2018 که توسط دانشگاه شفیلد هالام انجام شد، نشان داد که خیریه‌های کوچک ارزش اجتماعی متمایزی دارند که کار آنها را از مؤسسات خیریه‌ی بزرگ و سایر بخش‌ها متفاوت می‌کند. Small Charites Data عقیده دارد این تفاوت‌ها ارزش محافظت و جشن گرفتن دارند، به همین دلیل است که در این باره سایتی را راه‌اندازی کردند.


چه کسی این سایت را جمع‌آوری کرده است؟

این سایت توسط بنیاد بانک لویدز برای انگلستان و ولز، یک اعطاکننده‌ی مستقل، ایجاد و تأمین مالی شده است. این منبع با مشارکت یک گروه راهبری از ائتلاف خیریه‌ی کوچک، FSI، NCVO، 360Giving، LocalGiving، Locality و دانشگاه شفیلد هالام توسعه یافته است. سایر ارائه‌دهندگان داده نیز داده‌هایی را به این پروژه ارائه کرده‌اند، از جمله CharityBase و New Philanthropy Capital (NPC). سرپرست تحقیقات این پروژه دکتر Cat Walker از The Researchery و رهبر دیجیتال هری رابینز از Outlandish بود.


روش‌شناسی

Small Charites Data یک مرکز تحقیقات دیجیتال است که بهترین داده‌های موجود در مورد مؤسسات خیریه‌ی کوچک در بریتانیا را گرد هم می‌آورد. آنها‌ می‌خواهند شواهدی را در مورد مؤسسات خیریه‌ی کوچک در دسترس و قابل‌استفاده برای هر کسی که علاقه‌مند به بخش داوطلبانه است ارائه دهند. در طول دهه‌ی گذشته، دامنه‌ی داده‌ها و شواهد موجود در بخش خیریه‌ی کوچک به طور قابل‌توجهی افزایش‌ یافته است، به‌ویژه از نظر آنچه که برای امور مالی، تقاضا، کارکنان و داوطلبان اتفاق می‌افتد.زیربنای این سایت داده‌هایی است که از طیف گسترده‌ای از منابع، مانند دولت، تنظیم‌کننده‌ها، نهادهای عضویت و سازمان‌های زیرساختی در بخش داوطلبانه، سرمایه‌گذاران مستقل و پژوهشگران استخراج شده‌اند. انواع داده‌های مورداستفاده در این سایت به همان اندازه متنوع هستند - آنها عبارت‌اند از:

. داده‌های اداری دولت

. داده‌های مالی از حساب‌های سالانه ارائه شده به کمیسیون خیریه

. بررسی‌های ملی نمایندگی از مؤسسات خیریه

. نظرسنجی از اعضای سازمان‌های زیرساختی که نماینده‌ی مؤسسات خیریه‌ی کوچک هستند.


جمع‌آوری داده‌ها در مورد مؤسسات خیریه‌ی کوچک بدون چالش نیست.

در مورد مؤسسات خیریه‌ی کوچک‌تر به‌اندازه‌ی مؤسسات بزرگ، اطلاعات دقیقی وجود ندارد. مؤسسات خیریه‌ی کوچک مجبور نیستند تعداد خود را با جزئیات به‌عنوان خیریه‌های بزرگ به کمیسیون خیریه مربوطه گزارش دهند. به‌عنوان‌مثال، مؤسسات خیریه با کل درآمد سالانه کمتر از 10 هزار پوند تنها درآمد کل و کل هزینه‌ها را گزارش می‌دهند. در حالی که مؤسسات خیریه با درآمد بیش از 500 هزار پوند مجموعه‌ی بسیار دقیق‌تری از اطلاعات مالی را گزارش می‌دهند.

منابع داده‌های مختلف از تعاریف و روش‌های متفاوتی استفاده می‌کنند. هیچ تعریف واحد و پذیرفته‌شده جهانی از یک مؤسسه‌ی خیریه‌ی کوچک وجود ندارد.  Small Charites Data یک قانون سرانگشتی دارد، اما داده‌هایی را که ممکن است کمی خارج از این مرزها باشد را حذف نمی‌کند، زیرا بینش‌های به‌دست‌آمده از یک تعریف محدود بیشتر است. منابع داده‌های مختلف همچنین از روش‌های متفاوتی استفاده می‌کنند، به‌ویژه انواع داده‌های متفاوت و تکنیک‌های نمونه‌گیری که همگی بر تفسیر آنها از داده‌ها به‌عنوان یک کل تأثیر دارند. برای مثال، انواع داده‌ها از حساب‌های خیریه تا نظرسنجی‌های ساده را شامل می‌شود، درحالی‌که تکنیک‌های نمونه‌گیری از نمونه‌های نماینده تا نظرسنجی‌های اعضای خودانتخابی را شامل می‌شود.

مجموعه‌داده‌های مختلف دوره‌های زمانی متفاوتی را پوشش می‌دهند. داده‌ها از منابع مختلف در نقاط مختلف منتشر می‌شوند و دوره‌های زمانی متفاوتی را پوشش می‌دهند. Small Charites Data انتخاب کرده‌ است آخرین داده‌های موجود را از هر منبع منتشر کند تا به‌روزترین تصویر را ارائه دهد. آنها همچنین در صورت امکان، روندهای پنج‌ساله را برای مقایسه ارائه می‌دهند.

بیشتر بدانید:

گزارش آماری از کمک‌های آنلاین به خیریه‌ها 


خیریه‌های کوچک و فناوری دیجیتال

خیریه‌های کوچک، مهارت‌های دیجیتال، نیازهای مالی و پشتیبانی متفاوتی دارند، اما به نظر می‌رسد شکاف مهارت‌های دیجیتالی روبه‌رشدی بین خیریه‌های بزرگ و کوچک وجود دارد. پس از همه‌گیری، 30% دیجیتال را اولویت بسیار بیشتری برای سازمان خود می‌دانستند و 48% دیگر این را اولویت بیشتری می‌دانستند.

نیمی از مؤسسات خیریه‌ی کوچک در مقایسه با سه‌چهارم مؤسسات خیریه‌ی بزرگ به مدل هیبریدی (ترکیبی) رفته‌اند. اولویت اصلی مؤسسات خیریه‌ی کوچک بهبود وب‌سایت، حضور آنلاین یا رسانه‌های اجتماعی آنها بود. یافتن بودجه و ارتقای مهارت کارکنان یا داوطلبان بزرگ‌ترین مانع برای تعامل با فناوری دیجیتال بود. مؤسسات خیریه‌ی کوچک چقدر فناوری دیجیتال را در نتیجه‌ی همه‌گیری در اولویت قرار می‌دهند؟

پس از همه‌گیری، 30% از مؤسسات خیریه‌ی کوچک، استفاده از دیجیتال را در مقایسه با 48% خیریه‌های بزرگ، دارای اولویت بیشتری برای سازمان خود می‌دانستند. %48 دیگر از مؤسسات خیریه‌ی کوچک، فناوری دیجیتال را در اولویت بیشتری قرار دادند، و تنها 1% اعلام کردند که در نتیجه‌ی همه‌گیری، فناوری دیجیتال اولویت کمتری دارد.مقدمات کاری مؤسسات خیریه‌ی کوچک در نتیجه‌ی همه‌گیری چیست؟

نیمی از مؤسسات خیریه‌ی کوچک در مقایسه با سه‌چهارم مؤسسات خیریه‌ی بزرگ به مدل هیبریدی (ترکیبی) رفته‌اند. تنها 12% از مؤسسات خیریه‌ی کوچک توصیف کردند که همه‌ی افراد در سازمان خود به یک دفتر یا محل کار معمولی باز می‌گردند، اما این میزان برای مؤسسات خیریه‌ی بزرگ معادل 7% است.اولویت‌های دیجیتال خیریه‌های کوچک چیست؟

اولویت اصلی تقریباً سه‌چهارم مؤسسات خیریه‌ی کوچک، بهبود وب‌سایت، حضور آنلاین یا رسانه‌های اجتماعی بود. این امر با بهبود جذب سرمایه‌ی آنلاین دیجیتال همراه با ایجاد اعتمادبه‌نفس و مهارت در میان کارکنان/داوطلبان دنبال شد. دو سوم مؤسسات خیریه‌ی کوچک خدمات را به‌صورت آنلاین یا از طریق پلتفرم‌های شخص ثالث یا با توسعه‌ی راه‌حل‌های خود ارائه می‌کردند. این در مقایسه با 91٪ از خیریه‌های بزرگ است.بزرگ‌ترین چالش‌هایی که خیریه‌های کوچک با فناوری دیجیتال با آن مواجه هستند چیست؟

تقریباً نیمی از مؤسسات خیریه‌ی کوچک دریافتند که در مقایسه با تنها 27% از خیریه‌های بزرگ، تأمین مالی بزرگ‌ترین مانع برای تعامل با فناوری دیجیتال است. ارتقای مهارت کارکنان یا داوطلبان در کنار داشتن مهارت‌ها و تجربه‌ی محدود در جمع‌آوری کمک‌های مالی آنلاین دومین چالش بزرگ بود.


بیشتر بدانید:

فرآیند رشد خیررسانی آنلاین در چین و هند