در قسمت اول از هفتمین سری از «گزارش خیریه‌های استرالیا» (Australian Charities Report)، درباره  "وسعت، حوزه فعالیت و اعضای کمیسیون خیریه‌ها در استرالیا (ACNC)" صحبت کردیم.
در این قسمت از گزارش به بررسی مشارکت داوطلبان در خیریه‌ها و سمن‌های استرالیا و تحلیلی آماری از کارکنان داوطلب پرداخته شده است.

خیریه‌ها درصد قابل توجهی از نیروی کار استرالیا را تشکیل داده‌اند. آنها 1.38 میلیون کارمند را استخدام کرده و از مهارت‌های 3.6 میلیون داوطلب بهره می‌برند. مشارکت داوطلبان در خیریه‌های استرالیا قابل توجه است و بیش از نیمی از کل خیریه‌ها فقط با کارکنان داوطلب فعالیت می‌کنند.

کارکنان خیریه‌ها و موسسات مردم نهاد استرالیا

کارکنان خیریه‌ها و موسسات مردم نهاد استرالیا

«بیانیه اطلاعات سالانه» از هر خیریه می‌خواهد تا آمار کلی اشتغال کارکنان در مؤسسه خود را طبق آخرین دوره پرداختی‌اش ارائه دهد. در بیانیه اطلاعات سالانه 2019، خیریه‌ها اشتغال 1.38 میلیون نفر را گزارش کردند که نسبت به رقم 1.31 میلیون در سال گذشته تا حدودی افزایش نشان می‌دهد.

در ژوئن 2020، اداره آمار استرالیا (Australian Bureau of Statistics) گزارش داد که این کشور 12.3 میلیون نفر کارمند شاغل دارد. به عبارت دیگر بخش خیریه تقریباً 11٪ از کل کارکنان در استرالیا را تشکیل می‌دهد که اهمیت خیریه‌ها در اقتصاد این کشور را مورد تأکید قرار می‌دهد.

آمار مربوط به بیانیه اطلاعات سالانه 2019 حاکی است که تعداد کل کارکنان در بخش خیریه نسبت به سال گذشته ثابت مانده است.

حداقل احتمال گزارش کارکنان حقوق‌بگیر مربوط به خیریه‌های فوق‌العاده کوچک بود. این خیریه‌ها در مجموع افزایش بیش از 13 درصدی تعداد کل کارکنان حقوق‌بگیر را در بیانیه اطلاعات سالانه 2019 گزارش کردند (9309 کارمند در مقایسه با 8038 نفر سال قبل) که عمدتاً به خاطر کارکنان موقت و غیردائمی بود.

خیریه‌ها درصد قابل توجهی از نیروی کار استرالیا را تشکیل می‌دهند. آنها 1.38 میلیون کارمند را استخدام کرده و از مهارت‌های 3.6 میلیون داوطلب بهره می‌گیرند.

داوطلبان فعال در خیریه‌ها و موسسات مردم نهاد استرالیا

در بیانیه اطلاعات سالانه 2019، خیریه‌ها گزارش کردند که 3.6 میلیون داوطلب به اجرای برنامه‌های آنها کمک کرده‌اند. این رقم نسبت به سال قبل 200 هزار نفر کاهش یافته است. شایان ذکر است که این لزوماً نشاندهنده تعداد کل داوطلبان فردی در سراسر استرالیا نیست، چرا که ممکن است افراد برای بیش از یک خیریه داوطلب شوند.

تفکیک کارکنان و داوطلبان برحسب اندازه خیریه

تعداد خیریه‌های فاقد کارکنان حقوق‌بگیر (51 درصد) بیشتر از خیریه‌های دارای کارکنان حقوق‌بگیر (49 درصد) بود، یافته‌‌ای که به واسطه تعداد قابل توجه خیریه‌های کوچک و فوق‌العاده‌ کوچک در این بخش قابل توجیه است.

خیریه‌های فوق‌العاده بزرگ بیشترین افزایش تعداد کل کارکنان حقوق‌بگیر را در بیانیه اطلاعات سالانه 2019 گزارش کردند، تا جایی که این خیریه‌ها 40 هزار کارمند بیشتر را نسبت به سال قبل تحت استخدام درآوردند. در عین حال کاهش قابل توجهی (35 درصد) در تعداد داوطلبان گزارش‌شده توسط بنیادهای خیریه مذهبی مشاهده شد.

خیریه‌های کوچک‌تر اتکای بیشتری به داوطلبان داشتند، به طوری که خیریه‌های فوق‌العاده کوچک به ازای هر کارمند احتمالاً 26 داوطلب داشتند (کاهش نسبت به 35 داوطلب سال قبل). در مقابل، خیریه‌های فوق‌العاده بزرگ با میانگین 0.3 داوطلب به ازای هر کارمند، برای تحقق اهداف خود بیشتر به کارکنان حقوق‌بگیر متکی بودند.

تعداد خیریه‌های فاقد کارکنان حقوق‌بگیر (51 درصد) بیشتر از خیریه‌های دارای کارکنان حقوق‌بگیر (49 درصد) بود، یافته‌‌ای که به واسطه تعداد قابل توجه خیریه‌های کوچک و فوق‌العاده‌ کوچک در این بخش قابل توجیه است.

وضعیت مالی خیریه‌های استرالیا

خیریه‌های استرالیا در بیانیه اطلاعات سالانه 2019، افزایش قابل توجه کل درآمد، هزینه‌ها و دارایی‌ها را گزارش کردند. خیریه‌ها در مجموع درآمدی بالغ بر 166 میلیارد دلار را کسب کردند که بیش از 10 میلیارد دلار نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. 

آنها همچنین دارایی‌هایی به ارزش بیش از 354 میلیارد دلار را گزارش کردند که در مقایسه با سال گذشته بیش از 30 میلیارد دلار افزایش نشان می‌دهد.

این بخش شامل تجزیه و تحلیل موارد ارسالی از سوی خیریه‌هایی است که در فعالیت‌ها شرکت نکرده اما اطلاعات مالی را گزارش کرده‌اند. اینها عموماً خیریه‌های تازه ثبت‌شده‌ای هستند که ممکن است بودجه اولیه را دریافت کرده باشند، اما هنوز فعالیتی انجام نداده‌اند.

درآمد و هزینه‌ها

درآمد و هزینه‌ها

درآمد و سود

خیریه‌ها در بیانیه اطلاعات سالانه 2019 درآمد 166 میلیارد دلاری را گزارش کردند که نسبت به سال قبل 10.5 میلیارد دلار (6.8 درصد) افزایش یافته است.
این در حالی است که اداره آمار استرالیا گزارش داده که تولید ناخالص داخلی 0.3 درصد در سال مالی 2019-2020 کاهش یافته است. خیریه‌ها 166 میلیارد دلار درآمد کسب کردند که نسبت به سال گذشته بیش از 10 میلیارد دلار افزایش یافته است.

در حالی که همه خیریه‌ها افزایش درآمد کلی را تجربه کردند، مقدار رشد درآمد در بین خیریه‌های کوچک و بزرگ متفاوت بود. خیریه‌های فوق‌العاده کوچک از رشد 1 درصدی کل درآمد خبر دادند، در حالی که خیریه‌های فوق‌العاده بزرگ رشد 8 درصدی را ثبت کردند که 6.2 میلیارد دلار افزایش یافته است.

بیانیه اطلاعات سالانه 2019 نشان داده که 10 خیریه برتر از لحاظ درآمد (شامل خیریه‌هایی که به ACNC گزارش می‌دهد) در مجموع 13.2 درصد از کل درآمد این بخش را تشکیل می‌دهند.
این مقدار نسبت به 13.6 درصد سال گذشته یک کاهش جزئی را نشان می‌دهد. در عین حال 50 خیریه برتر تقریباً یک سوم (33 درصد) از کل درآمد این بخش را به خود اختصاص داده‌اند.

برای مطالعه :

آمار و ارقام فعالیت‌های نیکوکارانۀ آمریکا در سال 2021

سود کل بخش خیریه به 168.8 میلیارد دلار افزایش یافت که نسبت به رقم 158.5 میلیارد دلاری سال قبل 10.3 میلیارد دلار افزایش یافته است. همچون سال قبل خیریه‌های بسیار بزرگ و فوق‌العاده بزرگ عامل این افزایش بودند.

هزینه‌ها

بیانیه اطلاعات سالانه 2019 نشان داد که کل هزینه‌ها در بخش خیریه با افزایش 9.1 میلیارد دلار به 157.6 میلیارد دلار رسیده است. این افزایش هزینه‌ها کمتر از افزایش درآمد (10.5 میلیارد دلار) در دوره زمانی مشابه بود. 

هزینه‌ها در بین خیریه‌های کوچک و بزرگ متفاوت بود تا جایی که خیریه‌های فوق‌العاده کوچک و متوسط کاهش کل هزینه‌ها نسبت به سال قبل را گزارش کردند، اما هزینه‌های خیریه‌های بسیار بزرگ 3.7 میلیارد دلار افزایش یافت. 

به علاوه خیریه‌های فوق‌العاده بزرگ افزایش هزینه‌های خود را 4.8 میلیارد دلار گزارش کردند، گرچه این مقدار تا حد قابل ملاحظه‌ای کمتر از افزایش سال قبل (8 میلیارد دلار) بود.

سود خالص

سود خالص با کسر کل هزینه‌های یک خیریه از درآمد کلی آن محاسبه می‌شود. بیانیه اطلاعات سالانه 2019 نشان داد که سود خالص با افزایش 1.2 میلیارد دلاری به مجموع 11.1 میلیارد دلار رسیده است. این رقم نسبت به سال گذشته 3.3 میلیارد دلار کاهش یافته است.

خیریه‌های فوق‌العاده کوچک سود خالص منفی (کل درآمد کمتر از هزینه‌های کلی) را برابر 60 میلیون دلار گزارش کردند که این رقم کمتر از 68 میلیوند دلار سال گذشته است. در عین حال خیریه‌های فوق‌العاده کوچک مقدار کل دارایی‌های خود را 2.8 میلیارد دلار گزارش کردند که از ادامه پایداری و ثبات آنها حکایت دارد.

بیانیه اطلاعات سالانه 2019 نشان داد که سود خالص با افزایش 1.2 میلیارد دلاری به مجموع 11.1 میلیارد دلار رسیده است.

دارایی‌ها و بدهی‌ها

- کل دارایی‌ها

در بیانیه اطلاعات سالانه 2019، ارزش کل دارایی‌های بخش خیریه با افزایش بیش از 30 میلیارد دلاری (9.4 درصد) از 323.3 میلیارد دلار سال گذشته به 354 میلیارد دلار رسید. این در حالی است که سال گذشته ارزش کل دارایی‌ها 20 میلیارد دلار افزایش یافته بود.

خیریه‌های متوسط تا فوق‌العاده بزرگ افزایش کل دارایی‌ها را در بیانیه اطلاعات سالانه 2019 گزارش کردند، در حالی که خیریه‌های فوق‌العاده کوچک و کوچک از کاهش کل دارایی‌های خود خبر دادند. در مقایسه با سال قبل، کل دارایی‌های گزارش‌شده توسط خیریه‌های کوچک 19 درصد کاهش یافته است. 

در بیانیه اطلاعات سالانه 2019، ارزش کل دارایی‌های بخش خیریه با افزایش بیش از 30 میلیارد دلاری (9.4 درصد) از 323.3 میلیارد دلار سال گذشته به 354 میلیارد دلار رسید.

کل بدهی‌ها

در بیانیه اطلاعات سالانه 2019، کل بدهی‌های بخش خیریه با افزایش 12.7 میلیارد دلاری (12.5 درصد) از 101 میلیارد دلار سال گذشته به 113.8 میلیارد دلار رسید. این در حالی است که سال گذشته (2018) کل بدهی‌ها 9 میلیارد دلار و در سال‌های گزارش‌دهی 2016 و 2017 نیز 5 میلیارد دلار افزایش یافته بود. 

گرچه کل دارایی‌های گزارش‌شده توسط خیریه‌های کوچک و فوق‌العاده کوچک کاهش یافته، اما کل بدهی‌‌های آنها نیز رو به کاهش گذاشته است. خیریه‌های کوچک و فوق‌العاده کوچک از کاهش 19 درصدی کل دارایی‌ها و در عین حال کاهش چشمگیر 64 درصدی کل بدهی‌ها خبر دادند. این ارقام احتمالاً نشان می‌دهد که خیریه‌های کوچک و فوق‌العاده کوچک از دارایی‌های خود برای پرداخت دیون و بدهی‌ها استفاده کرده‌اند.

دارایی‌ها/ بدهی‌های خالص و نسبت دارایی

در مجموع افزایش دارایی‌ها بیشتر از افزایش بدهی‌ها بوده است. بخش خیریه میزان دارایی‌های خالص خود را در بیانیه اطلاعات سالانه 2019 برابر 240 میلیارد دلار گزارش کرد که افزایش قابل توجه 17.8 میلیارد دلاری را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد. 

این در حالی است که سال گذشته دارایی‌های خالص 9.6 میلیارد دلار افزایش یافته بود. در عین حال دارایی‌های خالص خیریه‌های کوچک و فوق‌العاده کوچک نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

گرچه دارایی‌های خالص خیریه‌های کوچک شاهد کاهش بوده، اما ارزش دارایی‌های این مؤسسات هشت برابر بدهی‌های آنهاست (نسبت دارایی) که در مقایسه با نسبت دارایی 3.5 در سال قبل افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد. 

به عبارت دیگر مجموع بدهی‌ها با درصد بیشتری نسبت به کل دارایی‌ها کاهش یافته و یک تغییر قابل ملاحظه نسبت به سال گذشته است. بخش خیریه میزان دارایی‌های خالص خود را در بیانیه اطلاعات سالانه 2019 برابر 240 میلیارد دلار گزارش کرد که افزایش قابل توجه 17.8 میلیارد دلاری را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد.

در حالی که خیریه‌های فوق‌العاده کوچک در مجموع طبق بیانیه اطلاعات سالانه 2019 دچار ضرر و زیان عملیاتی شدند اما وضعیت دارایی‌های خالص نشان می‌دهد که دارایی‌های آنها از طریق بدهی تأمین نمی‌شود و به طور کلی از نظر مالی پایدار هستند.

نسبت دارایی خیریه‌های فوق‌العاده کوچک با افزایش نسبی از رقم 6.3 سال گذشته به رقم 6.5 در سال 2019 رسید. نسبت دارایی برای سایر گروه‌های خیریه در بیانیه اطلاعات سالانه 2019 نسبت به سال گذشته تقریباً ثابت بود.

نگاهی دقیق به درآمد خیریه‌های استرالیا

خیریه‌ها درآمد خود را از منابع مختلف کسب می‌کنند و این براساس اندازه و اهداف خیریه متفاوت است. مؤسسات خیریه با تنوع بخشیدن به منابع درآمدی می‌توانند به نحو بهتری از پس هزینه‌های غیرمنتظره برآمده و تأثیرات از دست دادن یک منبع پول را کاهش دادند. این امر به نوبه خود پایداری عملیات آنها را افزایش می‌دهد.

داده‌های مندرج در بیانیه اطلاعات سالانه 2019 نشان می‌دهد که خیریه‌های بزرگ به احتمال زیاد دارای منابع درآمدی متنوع هستند. این نتیجه جای تعجب ندارد، چرا که خیریه‌های بزرگ‌تر احتمالاً از کارکنان، مهار‌ت‌ها و ظرفیت مدیریتی لازم برای جستجو، کسب و مدیریت جریان‌های درآمدی متعدد برخوردار هستند.

در مجموع دولت همچنان یک جریان درآمد قابل توجه برای خیریه‌هاست و تقریباً نیمی (47 درصد) از درآمد بخش خیریه از دولت (از جمله گرنت‌ها یا کمک‌های بلاعوض) حاصل می‌شود که نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نکرده است. هرچند نسبت درآمد حاصل از کمک‌های اهدایی (7 درصد) و فروش کالاها و خدمات (34 درصد) در بیانیه اطلاعات سالانه 2019 ثابت ماند، اما کمک‌های اهدایی (donations) به 11.8 میلیارد دلار افزایش یافت.

منابع درآمدی گزارش‌شده خیریه‌ها به ACNC

منابع درآمدی که یک خیریه باید به ACNC گزارش دهد، به اندازه آن خیریه بستگی دارد.

تفکیک منابع درآمد خیریه

الف- برحسب منابع درآمد

در بیانیه اطلاعات سالانه 2019، درآمد حاصل از کمک‌های دولت برابر 78.1 میلیارد دلار بود که افزایش 4.4 میلیارد دلاری را نشان می‌دهد. این در حالی است که در گزارش سال گذشته این درآمد 5.6 میلیارد دلار افزایش یافته بود.

درآمد حاصل از دولت، 42 درصد از افزایش 10.5 میلیارد دلاری کل درآمد بخش خیریه را تشکیل می‌دهد که نسبت به سهم 60 درصدی سال گذشته کاهش یافته است.

همچنین درآمد حاصل از فروش کالاها یا خدمات 56.7 میلیارد دلار بود که نسبت به درآمد 53.2 میلیارد دلار سال گذشته حدود 3.5 میلیارد دلار افزایش یافته است. درآمد ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها نیز با افزایش 1.7 میلیارد دلاری به 5.9 میلیارد دلار رسید.

در همین حال درآمد حاصل از کمک‌های اهدایی با افزایش 12 درصدی برابر 11.8 میلیارد دلار گزارش شد، حال آنکه این رقم سال گذشته 10.5 میلیارد دلار گزارش شده بود.

توجه: این بخش دربرگیرنده اطلاعات مالی «بنیادهای خیریه مذهبی» است که به طور داوطلبانه آمار مالی خود را گزارش کرده‌اند و همچنین خیریه‌هایی که با وجود عدم گزارش فعالیت‌های خود در بیانیه اطلاعات سالانه 2019 آمار مالی‌شان را ارائه کردند. خیریه‌ها درآمد خود را از منابع مختلف کسب می‌کنند و این براساس اندازه و اهداف خیریه متفاوت است.

خیریه‌های فوق‌العاده کوچک فقط 9 درصد از درآمد کل خود را از دولت کسب می‌کردند تا از این نظر کمترین اتکای درآمدی را به دولت داشته باشند. همچون سال گذشته، درصد درآمد حاصل از دولت به موازات اندازه خیریه افزایش پیدا کرد. خیریه‌های بزرگ، بسیار بزرگ و فوق‌العاده بزرگ جملگی بیش از 45 درصد کل درآمد خود را از منابع دولتی دریافت کردند.

خیریه‌های فوق‌العاده کوچک و بسیار بزرگ تنها مؤسساتی بودند که افزایش نسبت درآمد حاصل از دولت را گزارش کردند. دو منبع درآمد اصلی برای خیریه‌های کوچک‌تر عبارت بود از کمک‌های اهدایی  و وصیت پول برای مصارف خیریه (bequests)؛ و درآمد حاصل از کالاها و خدمات. 

در مقابل، خیریه‌های بزرگ‌تر عمدتاً به درآمد حاصل از دولت به علاوه درآمد ناشی از فروش کالاها و خدمات متکی بودند. کمک‌های اهدایی و وصیت‌ها در تولید بیش از 3 درصد از کل درآمد خیریه‌های فوق‌العاده بزرگ سهیم بودند، در حالی که تقریباً 39 درصد از کل درآمد خیریه‌های فوق‌العاده کوچک از این موارد نشأت می‌گرفت.

منابع درآمدی گزارش‌شده توسط خیریه‌ها

ب- منابع درآمدی گزارش‌شده توسط خیریه‌ها

از لحاظ اندازه خیریه تفاوت زیادی در میزان درآمد حاصل از منابع دولتی وجود داشت. تقریباً 15 درصد از خیریه‌های فوق‌العاده کوچک اعلام کردند که بخشی از درآمد خود را از دولت کسب می‌کنند (در مقایسه با 14 درصد سال گذشته)، در حالی که 91 درصد از خیریه‌های فوق‌العاده بزرگ از منابع درآمد دولتی استفاده می‌کنند (در مقایسه با 93 درصد سال گذشته).

در عین حال حدود دو سوم از کل خیریه‌ها درآمد حاصل از کمک‌های اهدایی و وصیت‌های خیریه را دریافت می‌کنند. نسبت خیریه‌های فوق‌العاده بزرگی که از درآمد کمک‌های اهدایی و وصیت‌ها استفاده می‌کنند از 80 درصد سال گذشته به 84 درصد افزایش یافته است.

هرچه خیریه بزرگ‌تر باشد، احتمال استفاده آن از منابع درآمد متعدد بیشتر می‌شود. این احتمالاً نشاندهنده ظرفیت و توان بیشتر خیریه‌های بزرگ‌تر برای استفاده از جریان‌های درآمدی متعدد است.

مؤسسات خیریه با تنوع بخشیدن به منابع درآمدی می‌توانند به نحو بهتری از پس هزینه‌های غیرمنتظره برآمده و تأثیرات از دست دادن یک منبع پول را کاهش دادند.

هزینه‌کرد خیریه‌های استرالیا

خیریه‌ها باید از منابع مالی خود برای پیشبرد اهداف نیکوکارانه‌شان استفاده کنند. خیریه‌ها یکی از کارفرمایان مهم در استرالیا هستند و بیش از نیمی از هزینه‌های بخش خیریه مربوط به هزینه‌های کارکنان است.

طبق بیانیه اطلاعات سالانه 2019، خیریه‌ها کمتر از 9 میلیارد دلار را برای گرنت‌ها و کمک‌های اهدایی هزینه کرده‌اند که 1.8 میلیارد دلار نسبت به سال گذشته افزایش نشان می‌دهد.

انواع هزینه‌ها

هزینه‌هایی که هر خیریه باید به ACNC گزارش دهد، مبتنی بر اندازه آن است. همه خیریه‌ها باید هزینه‌های زیر را در بیانیه اطلاعات سالانه گزارش دهند:

  • کارکنان
  • گرنت‌ها و کمک‌های اهدایی در استرالیا
  • گرنت‌ها و کمک‌های اهدایی در خارج از استرالیا
  • موارد دیگر

خیریه‌های بزرگ و فوق‌العاده بزرگ همچنین باید هزینه‌های بهره (interest expenses) را گزارش دهند. خیریه‌ها یکی از کارفرمایان مهم در استرالیا هستند و بیش از نیمی از هزینه‌های بخش خیریه مربوط به هزینه‌های کارکنان است.

الف- وام‌ها و کمک‌های اهدایی

برخی از خیریه‌ها نظیر صندوق‌های کمک‌رسانی (ancillary fund) و تراست‌ها(trust) اساساً برای کمک‌های بشردوستانه و نظام‌مند تأسیس شده و صرفاً بر توزیع کمک‌های بلاعوض (گرنت‌ها) و اهدایی به سایر خیریه‌ها و اهداف نیکوکارانه تمرکز می‌کنند. 

طبق بیانیه اطلاعات سالانه 2019، خیریه‌ها گزارش کردند که 7.2 میلیارد دلار برای ارائه گرنت‌ها و کمک‌های اهدایی در داخل استرالیا هزینه کرده‌اند که 1.5 میلیارد دلار (27 درصد) نسبت به سال قبل افزایش است. 

این رقم بیشتر از افزایش 17 درصدی در بیانیه اطلاعات سالانه 2018 نسبت به سال 2017 است. در این میان خیریه‌های فوق‌العاده بزرگ از افزایش 61 درصدی هزینه‌های مربوط به گرنت‌ها و کمک‌های اهدایی در داخل استرالیا خبر دادند.

در همین حال وام‌ها و کمک‌های اهدایی در خارج از استرالیا نیز تقریباً 300 میلیون دلار افزایش یافت که رشد نزدیک به 20 درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. با این وجود این رقم در بین خیریه‌های کوچک و بزرگ متفاوت بود. 

بیشتر بخوانید

جایگاه فناوری در سازمان‌های غیردولتی (NGO) اروپا

خیریه‌های فوق‌العاده بزرگ افزایش 53 درصدی را در هزینه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری‌ها و کمک‌های اهدایی در خارج از استرالیا گزارش کردند، در حالی که خیریه‌های بزرگ از افزایش جزئی 5 درصدی خبر دادند. به علاوه خیریه‌های فوق‌العاده کوچک تنها دسته‌ای بودند که کاهش هزینه‌های مربوطه برای آنها معادل با 4 میلیون دلار (23 درصد) گزارش شد.

ب- هزینه‌های کارکنان

خیریه‌ها 86 میلیارد دلار برای امور مربوط به کارکنان هزینه کردند که 6 درصد بیشتر از رقم 81 میلیارد دلار سال گذشته است. این افزایش هزینه‌ها را تا حدی می‌توان به رشد تعداد کارکنان بخش خیریه نسبت داد. همه انواع خیریه از رشد مقدار هزینه‌های مربوط به کارکنان خود خبر دادند.

ج- هزینه‌های بهره و سایر هزینه‌ها

«هزینه بهره» به معنای بهره پرداختی توسط خیریه‌ها بابت هر نوع پولی است که قرض گرفته‌اند. تنها خیریه‌های بزرگ ملزم به گزارش هزینه‌های بهره خود هستند.

«سایر هزینه‌ها» شامل همه هزینه‌های مؤسسه به جز هزینه‌های کارکنان، گرنت‌ها و کمک‌های اهدایی در داخل و خارج از استرالیا و نیز هزینه‌های بهره برای خریه‌های کوچک و متوسط است.

سایر هزینه‌ها شاید هزینه‌های ضروری نظیر اجاره‌بها، بیمه، هزینه‌های بانکی، هزینه‌های مشاوره، بهای تمام‌شده کالاهای فروخته‌شده، اجاره تجهیزات، استهلاک، هزینه‌های جذب سرمایه، خدمات آب و برق و سایر امور اداری را دربرگیرد.

در بیانیه اطلاعات سالانه 2019، خیریه‌ها افزایش 14 درصدی هزینه‌های بهره نسبت به سال گذشته را گزارش کردند که عمدتاً به خاطر خیریه‌های بسیار بزرگ بود. سایر هزینه‌ها نیز 2.3 میلیارد دلار (4 درصد) نسبت به سال گذشته افزایش یافت.

تفکیک انواع هزینه‌های خیریه

تفکیک انواع هزینه‌های خیریه

هزینه‌های مربوط به کارکنان در بیانیه اطلاعات سالانه 2019 در مجموع حدود 55 درصد از کل هزینه‌های خیریه را تشکیل می‌دهد که نسبتی مشابه با سال گذشته است.

اندازه خیریه با نسبت هزینه‌های مصرفی برای کارکنان آن رابطه همبستگی دارد. خیریه‌های فوق‌العاده کوچک 10 درصد از هزینه‌های خود را صرف کارکنان کرده‌اند که 8 درصد بیشتر از سال گذشته است. در عین حال سه دسته خیریه بزرگ همگی بیش از 50 درصد از هزینه‌های خود را به کارکنان اختصاص دادند.

این نتیجه جای تعجب ندارد چرا که خیریه‌های کوچک به احتمال فراوان تنها با وجود داوطلبان فعالیت می‌کنند، در حالی که خیریه‌های بزرگ تا فوق‌العاده بزرگ احتمال بیشتری داشت که کارکنان حقوق‌بگیر را استخدام کنند. آنها همچنین درآمد بیشتری از کالاها و خدمات را نسبت به خیریه‌های کوچک گزارش کردند.

هزینه‌های مربوط به کارکنان در بیانیه اطلاعات سالانه 2019 در مجموع حدود 55 درصد از کل هزینه‌های خیریه را تشکیل می‌دهد که نسبتی مشابه با سال گذشته است.

منبع: Australian Charities Report/ 7th EDITION