در قسمت پنجم از هفتمین سری از «گزارش خیریه‌های استرالیا» (Australian Charities Report)، به سراغ منابع داده و روش مطالعه موسسات خیریه و مراکز مردم نهاد در استرالیا می‌رویم.
مطالعه حاضر اساساً مبتنی بر اطلاعات جمع‌آوری‌شده توسط ACNC است. در این گزارش توضیح داده شد که در کجا از منابع اطلاعات بیرونی استفاده شده است. گرچه یک پروسه جامع برای بررسی داده‌های خیریه در اختیارمان است، اما شاید در داده‌های مورد استفاده برای این گزارش اشتباهاتی رخ داده باشد.

روش مطالعه موسسات خیریه

در صورت امکان، این گزارش، اطلاعات مالی زیر را دربرمی‌گیرد:

  • گزارش‌شده توسط بنیادهای خیریه مذهبی،
  • مربوط به خیریه‌هایی که فعالیتی انجام نداده‌اند (برای مثال خیریه‌هایی که ممکن است با وجود انجام ندادن فعالیت، درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری برای سال 2019 را دریافت کرده باشند).

هیچ نوع داده تخمینی یا تقریبی در این گزارش استفاده نشده است. تعداد معدودی از خیریه‌ها از چند تجزیه و تحلیل کنار گذاشته شدند تا داده‌های پرت و انحرافات از نتایج حذف شود. امکان خطاهای جزئی گرد کردن اعداد در این گزارش وجود دارد.

1. چگونگی تفکیک اندازه خیریه

این مطالعه براساس 48755 خیریه بود که بیانیه اطلاعات سالانه 2019 را تقدیم کرده بودند. در برخی شرایط مانند مواقعی که مؤسسه خیریه یک یا چند خیریه را تحت کنترل دارد، به گروه خیریه‌های ثبت‌شده اجازه داده می‌شود تا یک بیانیه اطلاعات سالانه واحد (معروف به گروه گزارش‌دهنده) را ارائه کنند. 

این بیانیه‌ها معمولاً «بیانیه‌ اطلاعات سالانه» گروهی نامیده می‌شوند. در این مطالعه 281 بیانیه اطلاعات سالانه گروهی 2019 به نمایندگی از 1352 خیریه ثبت‌شده دریافت گردید. در این بخش هر گروه گزارش‌دهنده به عنوان یک خیریه واحد درنظر گرفته شد.

2. نحوه تفکیک زیرشاخه خیریه‌های موسسات خیریه

این مطالعه براساس خیریه‌هایی بود که بیانیه اطلاعات سالانه 2019 و زیرشاخه ثبت‌شده خود را (در تاریخ 9 فوریه 2021) ارائه کردند. گروه‌های گزارش‌دهنده، موجودیت‌های حقوقی جداگانه و مستقل نیستند و نباید به عنوان یک زیرشاخه خیریه اطلاق شوند. در نتیجه گروه‌های گزارش‌دهنده از این تحلیل حذف شدند.

3. تفکیک خیریه‌های ثبت‌شده

اطلاعات موجود براساس 58581 خیریه‌ای ثبت‌شده تا 9 فوریه 2021 بود.

دسترسی به داده‌های ACNC

دسترسی به داده‌های ACNC

راه‌های مختلفی برای دسترسی به داده‌ها و اطلاعات ACNC وجود دارد.

داده‌های تعاملی

داده‌های بیانیه اطلاعات سالانه 2019 در یک ابزار تعاملی منتشر شده که به شما اجازه می‌دهد داده‌ها را طبق معیارهای مختلف فیلتر کنید. این فقط حاوی اطلاعات در دسترس عمومی است. در آدرس acnc.gov.au/charitydata می‌توانید به داده‌های تعاملی دسترسی داشته باشید.

Data.gov.au

مجموع داده‌های مختلف از جمله مجمومه داده‌های بیانیه اطلاعات سالانه 2019 در آدرس data.gov.au منتشر شده است. این مجموعه داده‌ها شامل اطلاعاتی از خیریه که از «Charity Register» پنهان شده است نمی‌شود.

تفاوت در داده‌ها

تفاوت در داده‌ها

تحلیل‌های این گزارش شاید به دلایل زیر با داده‌های تعاملی یا اطلاعات موجود در data.gov.au مطابقت نداشته باشد:

تحلیل‌های این گزارش شامل همه اطلاعات تقدیمی توسط خیریه‌هاست (از جمله آنهایی که اطلاعات خود را از Charity Register پنهان نگه داشته‌اند).

شاید از زمان انتشار این گزارش و گنجانده شدن در مجموعه داده‌های آنلاین، بیانیه‌های اطلاعات سالانه 2019 بیشتری توسط خیریه‌ها ارسال شده باشد.

منبع: Australian Charities Report

وسعت، حوزه فعالیت و اعضای کمیسیون ACN (قسمت اول)
بررسی وضعیت داوطلبان و کارکنان خیریه‌های استرالیا (قسمت دوم)
بررسی زیرشاخه‌های موسسات خیریه استرالیا (قسمت سوم)
حضور خیریه‌ها و موسسات مردم نهاد در فضای آنلاین(قسمت چهارم)