در ادامه قسمت اول (وسعت، حوزه فعالیت و اعضای کمیسیون ACN) و قسمت دوم (بررسی وضعیت داوطلبان و کارکنان خیریه‌های استرالیا) از هفتمین سری از «گزارش خیریه‌های استرالیا» (Australian Charities Report)، در قسمت سوم به بررسی تنوع بخش‌های خیریه‌های استرالیایی یا زیرشاخه‌های آن (دسته‌ای که خیریه در آن ثبت شده است) می‌پردازیم. 

زیرشاخه‌(های) یک خیریه، اهداف آن را منعکس می‌کند. تجزیه و تحلیل زیرشاخه‌های خیریه اطلاعاتی را درباره بخش خیریه از یک منظر جدید فراهم می‌کند. این به ما اجازه می‌دهد تا مؤسسات خیریه را در زیربخش‌های کوچک‌تر که براساس اهداف مشابه گروه‌بندی شده‌اند، بررسی کنیم.
از این منظر می‌توان به اطلاعات بیشتری درباره ترکیب‌بندی این زیربخش‌ها، الگوهای مالی درون آنها و نحوه مقایسه‌شان با زیربخش‌های دیگر کسب کرد. مصوبه 2012 کمیسیون خیریه و مردم‌نهاد استرالیا (Cth) 14 زیرشاخه را برای خیریه‌ها تعریف کرده است.

«خیریه‌ها می‌توانند با چند زیرشاخه مختلف ثبت شوند یا تصمیم بگیرند در هیچ زیرشاخه‌ای ثبت نشوند.»

علاوه بر 14 زیرشاخه خیریه، تجزیه و تحلیل کنونی دو دسته دیگر را شامل می‌شود:

  1. خیریه‌های با بیش از یک زیرشاخه ثبت‌شده (برای مثال خیریه‌ای با دو زیرشاخه به جای که در دو دسته مستقل و جداگانه گنجانده شود، در این دسته قرار می‌گیرد)؛
  2. خیریه‌های فاقد زیرشاخه ثبت‌شده؛

زیرشاخه‌های خیریه در استرالیا

زیرشاخه‌های خیریه در استرالیا

خیریه‌هایی که بیانیه اطلاعات سالانه 2019 خود را منتشر کردند، به طور متوسط در 1.3 زیرشاخه ثبت شده بودند که نسبت به میانگین 1.2 زیرشاخه در سال گذشته اندکی افزایش یافته است.

بین اندازه خیریه و میانگین تعداد زیرشاخه‌ها همبستگی وجود داشت. به عبارت دیگر هرچه خیریه بزرگ‌تر باشد، احتمال اینکه در چند زیرشاخه گنجانده شود، بیشتر است. از آنجا که خیریه‌های بزرگ‌تر اغلب بیش از یک هدف نیکوکارانه دارند، این نتیجه‌گیری تعجب‌آور به نظر نمی‌رسد.

کمترین احتمال برای ثبت در چند زیرشاخه متعلق به خیریه‌های کوچک‌تر بود که نشان می‌دهد این خیریه‎‌ها به احتمال زیاد بر تعداد محدودی از اهداف نیکوکارانه تمرکز می‌کنند. یک چهارم از خیریه‌های فوق‌العاده کوچک با چند زیرشاخه ثبت شده‌اند، حال آنکه 42 درصد از خیریه‌های بزرگ دارای چند زیرشاخه بودند. کم‌رواج‌ترین زیرشاخه‌های گزارش‌شده در بیانیه اطلاعات سالانه 2019 عبارتند از:

  • حمایت یا مخالفت با تغییر یک موضوع قانونی، سیاستی یا رویه‌ای
  • ترویج یا حمایت از حقوق بشر
  • ارتقاء امنیت یا ایمنی کشور یا جامعه استرالیا
  • ترویج آشتی، احترام متقابل و سازش بین گروه‌هایی از افراد مقیم استرالیا

کمتر از یک درصد خیریه‌های استرالیا در هر یک از چهار زیرشاخه فوق ثبت شدند. شاید تعجب‌آور باشد که فقط تعداد کمی از خیریه‌ها در زیرشاخه ترویج آشتی، احترام متقابل و سازش بین گروه‌های داخل استرالیا ثبت شده‌اند، اما خیلی از خیریه‌هایی که احترام متقابل را تبلیغ می‌کنند - به ویژه خیریه‌های بومی - به احتمال فراوان در سایر زیرشاخه‌ها ثبت شده‌اند.

همچنین بنیادهای خیریه مذهبی که اطلاعات مالی خود را ارائه نکردند، در تحلیل زیرشاخه‌ها گنجانده نشدند. خیریه‌هایی که به صورت گروهی گزارش می‌دهند نیز از این داده‌ها حذف شدند.

تفکیک درآمد برحسب زیرشاخه‌ها

خیریه‌های ثبت‌شده با چند زیرشاخه بیشترین درآمد را کسب کردند که در بیانیه اطلاعات سالانه 2019 نزدیک به 50 میلیارد دلار گزارش شده است (افزایش 83 میلیون دلاری نسبت به سال قبل).

خیریه‌های زیرشاخه ارتقای آموزش نیز با درآمد 49.7 میلیارد دلار در جایگاه دوم قرار گرفتند. اختلاف درآمد بین خیریه‌های این دو زیرشاخه در بیانیه اطلاعات سالانه 2019 کاهش یافت.
پیش از این درآمد خیریه‌هایی که در چند زیرشاخه ثبت شده بودند، حدود 2 میلیارد دلار بیشتر از خیریه‌های ارتقادهنده آموزش بود اما اکنون این شکاف درآمدی فقط 30 میلیون دلار است.

تفکیک درآمد برحسب زیرشاخه‌ها

خیریه‌های زیرشاخه ارتقای آموزش شامل بسیاری از بزرگ‌ترین مؤسسات آموزش عالی و مدارس غیردولتی استرالیا هستند و بنابراین انتظار درآمد بالایی از آنها می‌رود.

این خیریه‌ها بیشترین افزایش درآمد کل معادل با 2 میلیارد دلار (4 درصد) را گزارش کردند. به استثنای خیریه‌های زیرشاخه حمایت یا مخالف با تغییر یک موضوع قانونی، سیاستی یا رویه‌ای، همه گروه‌های زیرشاخه افزایش درآمد کل را نسبت به سال گذشته تجربه کردند.

58 خیریه که صرفاً در زیرشاخه ترویج آشتی، احترام متقابل و سازش بین گروه‌هایی از افراد در استرالیا ثبت شده‌اند، افزایش بیش از دو برابری درآمد کل را نسبت به سال گذشته (از 6 به 14 میلیون دلار) گزارش کردند.

همچنین مواردی از کاهش درآمدهای حاصل از دولت در بین خیریه‌های زیرشاخه ترویج مذهب (کاهش 6.4 درصد) و خیریه‌های ثبت‌شده در چند زیرشاخه (کاهش 2 درصد) گزارش شد.

به علاوه خیریه‌های پنج زیرشاخه از کاهش کمک‌های اهدایی و وصیت‌های خیریه نسبت به سال گذشته خبر دادند. بیشترین کاهش در بین خیریه‌های طرفدار یا مخالف با تغییر یک موضوع قانونی، سیاستی یا رویه‌ای مشاهده شد تا جایی که این خیریه‌ها افت درآمد حاصل از کمک‌های اهدایی و وصیت‌های خیریه نسبت به سال گذشته را بیش از 35 درصد گزارش کردند.

1. ارتقاء آموزش (آموزشمو)

خیریه‌هایی چون دانشگاه‌ها، مدارس، مهد کودک‌ها و سازمان‌های آموزشی صرفاً در زیرشاخه ارتقاء آموزش ثبت شده‌اند. در بیانیه اطلاعات سالانه 2019 این خیریه‌ها در مجموع 6,157 مورد بودند که 99 تا نسبت به سال گذشته کاهش یافته بودند.

حدود نیمی از کل درآمد این خیریه‌ها از منابع دولتی حاصل شده است. با توجه به اینکه اغلب دانشگاه‌ها و مدارس بزرگ این زیرشاخه را تشکیل می‌دهند، چنین نتیجه‌گیری دور از ذهن نیست.

ماهیت آموزشی خیلی از خیریه‌هایی که این زیرشاخه را تشکیل می‌دهند، به این معناست که آنها اتکای کمی به درآمد حاصل از کمک‌های اهدایی و وصیت‌های خیریه دارند. در واقع چنین کمک‌هایی تنها 2 درصد از کل درآمد آنها را تشکیل می‌دهند که کمترین مقدار در بین همه زیرشاخه‌هاست.

همه خیریه‌های زیرشاخه ارتقای آموزش رشد درآمد حاصل از کالاها و خدمات را گزارش دادند. درآمد ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها نیز افزایش یافت و در واقع سهم چنین درآمدهایی در مقایسه با سال قبل با افزایش دو برابری از 1.8 به 3.2 درصد رسید.

2. ارتقاء رفاه اجتماعی یا عمومی (رفاه اجتماعیمو)

خیریه‎‌هایی که صرفاً در زیرشاخه رفاه اجتماعی و عمومی ثبت شده‌اند شامل طیف متنوعی چون گروه‌های حمایت از افراد معلول، امکانات مسکونی مراقبت از سالمندان، برخی خدمات مسکن و تعدادی از خدمات اجتماعی قومیتی هستند. در بیانیه اطلاعات سالانه 2019 در مجموع 1454 مورد از این خیریه‌ها وجود داشت که نسبت به سال قبل افزایش 39 موردی را نشان می‌دهد.

تهیه کالاها و خدمات در مجموع بیش از 42 درصد درآمد خیریه‌‎های زیرشاخه رفاه اجتماعی را به خود اختصاص داده است. تجزیه و تحلیل ما نشان داد که نسبت درآمد حاصل از کالاها و خدمات به موازات اندازه یک خیریه افزایش می‌یابد.

سهم کمک‌های اهدایی و وصیت‌های خیریه در کسب درآمد شاهد کاهش قابل توجهی بوده و از 13.5 درصد سال گذشته به 11.4 درصد در بیانیه اطلاعات سالانه 2019 رسیده است.

3. ترویج دین (مذهب)

خیریه‌هایی که صرفاً در زیرشاخه ترویج دین ثبت شده‌اند، غالباً جزو اماکن و اجتماعات مذهبی بودند. در بیانیه اطلاعات سالانه 2019 در مجموع 5,567 مورد از این خیریه‌ها مشاهده شد که نسبت به سال قبل 247 مورد افزایش یافت.

با وجود آنکه خیریه‌های زیرشاخه مذهب کاهش درآمد حاصل از منابع دولتی را گزارش کردند (کاهش 2 درصدی)، اما تفاوت‌های قابل توجهی بین آنها براساس اندازه خیریه وجود داشت. 

در خیریه‌های فوق‌العاده کوچک، متوسط و فوق‌العاده بزرگ نسبت درآمد حاصل از منابع دولتی به درآمد کل افزایش یافت. در مقابل، خیریه‎‌های بسیار بزرگ کاهش قابل توجه نسبت درآمد دولتی را گزارش کردند که از 13 درصد در سال گذشته به 8.1 درصد در بیانیه اطلاعات سالانه 2019 رسید.

در عین حال کمک‌های اهدایی و وصیت‌های خیریه 30 درصد از کل درآمد چنین خیریه‌هایی را تشکیل می‌دادند و خیریه‌های کوچک‌تر اتکای بیشتری به این منبع درآمد داشتند. همچنین بودجه‌های دولتی بخش ناچیزی از درآمد خیریه‌های کوچک‌تر را تشکیل می‌داد.

4. ارتقاء فرهنگ (فرهنگ)

خیریه‌هایی که صرفاً در زیرگروه ارتقاء فرهنگ ثبت شده‌اند شامل گروه‌های تئاتر، ارکسترها، جشنواره‌های موسیقی، ایستگاه‌های رادیویی محلی، انجمن‌های تاریخی، برخی موزه‌ها و مؤسساتی هستند که فرهنگ و آداب و رسوم بومی استرالیا یا سایر فرهنگ‌های خاص را ترویج می‌دهند. 

در بیانیه اطلاعات سالانه 2019 در مجموع 1285 مورد از این خیریه‌ها وجود داشت که نسبت به سال قبل 77 مورد افزایش یافته بود. سهم کمک‌های اهدایی و وصیت‌‌نامه‌ها در درآمد کل این خیریه‌ها افزایش یافت که این رشد عمدتاً به خاطر خیریه‌های بزرگ‌تر بود.

برای مطالعه :

آمار و ارقام استفاده از فناوری در NGOهای استرالیا و نیوزیلند

همچنین سهم کالاها و خدمات در درآمد کل خیریه‌ها از 47 درصد سال گذشته به 37 درصد در بیانیه اطلاعات سالانه 2019 کاهش یافت. این کاهش نیز عمدتاً ناشی از خیریه‌های بزرگ‌تر بود.
در مقابل، خیریه‌های کوچک تا متوسط افزایش نسبت درآمد حاصل از کالاها یا خدمات را گزارش کردند. همه انواع خیریه‌ها (به استثنای سازمان‌های فوق‌العاده بزرگ) غالباً به درآمد حاصل از ارائه کالاها و خدمات وابسته بودند.

5. ترویج آشتی، احترام متقابل و سازش بین گروه‌هایی از افراد در استرالیا (آشتی)

خیریه‌هایی که صرفاً در این زیرشاخه ثبت شده‌اند، بر روی رفع تبعیض و ترویج برابری تمرکز می‌کنند. در بیانیه اطلاعات سالانه 2019 در مجموع 58 مورد از این خیریه‌ها وجود داشت که نسبت به سال قبل 11 مورد افزایش یافته بود.

برخلاف سال گذشته، بیانیه اطلاعات سالانه 2019، خیریه‌های فوق‌العاده بزرگی که در این زیرشاخه ثبت شده بودند را گزارش داد؛ خیریه‌هایی که سال گذشته صرفاً در زیرشاخه آشتی ثبت شده بودند از لحاظ اندازه فوق‌العاده کوچک، کوچک و متوسط بودند.

هنگام تفسیر این نتایج باید احتیاط لازم را به خرج داد، چرا که تغییرات کوچک می‌تواند به ایجاد نوسانات زیاد در نتایج بین سال‌ها منجر شود.
خیریه‌های این زیرشاخه نسبت به سال قبل اتکای کمتری به دولت، کالاها و خدمات، کمک‌های اهدایی و وصیت‌ها برای درآمدزایی داشتند و بیشتر از طریق سرمایه‌گذاری و سایر منابع درآمد کسب می‌کردند.

6. ترویج یا حمایت از حقوق بشر (حقوق بشر)

خیریه‌هایی که صرفاً در زیرشاخه ترویج یا حمایت از حقوق بشر ثبت شده‌اند، عمدتاً شامل گروه‌های مدافع حقوق بشر بودند. در بیانیه اطلاعات سالانه 2019 در مجموع 38 مورد از چنین خیریه‌هایی وجود داشت که نسبت به سال قبل 2 مورد افزایش یافته بود.

هنگام تفسیر این نتایج باید احتیاط لازم را به خرج داد، چرا که تغییرات کوچک می‌تواند به ایجاد نوسانات زیاد در نتایج بین سال‌ها منجر شود. نسبت درآمد حاصل از دولت در مجموع از 23 درصد سال گذشته به 34 درصد در بیانیه اطلاعات سالانه 2019 افزایش یافت.

هرچند این خیریه‌ها بیشترین اتکا را به درآمدهای حاصل از کمک‌های اهدایی و وصیت‌ها داشتند (59 درصد ٪)، اما نسبت درآمد ناشی از این موارد در مقایسه با سال قبل 9 درصد کاهش یافت.

7. ارتقاء امنیت یا ایمنی کشور یا جامعه استرالیا (امنیت)

خیریه‌هایی که صرفاً در این زیرشاخه ثبت شدند، عمدتاً شامل مؤسساتی بودند که از رفاه نیروهای مسلح از جمله وابستگان کهنه‌سربازان مجروح یا مرحوم مراقبت می‌کنند.
خیریه‌های دیده‌بان محلی و برخی خیریه‌های نجات غریق نیز ممکن است در این گروه قرار گیرند. در بیانیه اطلاعات سالانه 2019 در مجموع 158 مورد وجود داشت که نسبت به سال قبل 15 مورد افزایش یافته بود.

همچون سال گذشته هیچ نوع مؤسسه خیریه فوق‌العاده بزرگ یا بسیار بزرگی در این زیرشاخه‌ ثبت نشده بود. هنگام تفسیر این نتایج باید احتیاط لازم را به خرج داد، چرا که تغییرات کوچک می‌تواند به ایجاد نوسانات زیاد در نتایج بین سال‌ها منجر شود.

خیریه‌های این زیرشاخه افزایش 6 درصدی درآمد حاصل از کالاها و خدمات نسبت به سال گذشته را گزارش کردند. ارائه کالاها و خدمات 45 درصد از کل درآمد را تشکیل می‌دهد که به موازت اندازه خیریه این نسبت نیز افزایش می‌یابد.

در عین حال نسبت درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری از 8 درصد سال قبل به کمتر از 6 درصد در بیانیه اطلاعات سالانه 2019 کاهش یافت.

8. پیشگیری یا تسکین درد و آلام حیوانات (حیوانات)

خیریه‌هایی که صرفاً در این زیرشاخه ثبت شده‌اند شامل پناهنگاه‌های حیوانات هستند. در بیانیه اطلاعات سالانه 2019 در مجموع 513 مورد از این خیریه‌ها وجود داشت که نسبت به سال قبل 40 مورد افزایش یافته بود.

نسبت درآمد حاصل از کمک‌های اهدایی و وصیت‌ها در این زیرشاخه به 54 درصد افزایش یافت. درآمد ناشی از منابع دولتی در رقم تنها 4 درصد ثابت باقی ماند (افزایش جزئی نسبت به 3.6 درصد گزارش‌شده در سال قبل).

خیریه‌های این زیرشاخه کماکان به درآمدهای حاصل از کمک‌های اهدایی، وصیت‌ها و ارائه کالاها و خدمات متکی بودند. این دو منبع در مجموع بیش از 86 درصد از درآمد را به خود اختصاص دادند. خیریه‌های این زیرشاخه کمترین نسبت درآمد حاصل از دولت را در بین همه زیرشاخه‌های خیریه ثبت کردند.

خیریه‌های فوق‌العادده کوچک و متوسط تنها انواع خیریه در این زیرشاخه بودند که افزایش نسبت درآمد حاصل از کالاها و خدمات را گزارش کردند.

9. ارتقاء محیط زیست (محیط زیست)

خیریه‌هایی که در این زیرشاخه ثبت‌ شده‌اند، بر حفظ و حراست از گیاهان و جانوران یا محافظت از محیط زیست تمرکز دارند. گروه‌های مراقبت از زمین و محافظت از حیات وحش، تراست‌هایی که برای حفظ یا احیای محیط زیست طبیعی تأسیس شده‌اند و سازمان‌های دفع ضایعات از جمله خیریه‌های حاضر در این زیرشاخه هستند. در بیانیه اطلاعات سالانه 2019 در مجموع 626 مورد از این خیریه‌ها وجود داشت که نسبت به سال قبل 26 مورد افزایش یافته بود.

دولت همچنان بزرگ‌ترین منبع درآمد خیریه‌های موجود در این زیرشاخه است. نسبت درآمد حاصل از دولت در بیانیه اطلاعات سالانه 2019 نسبتاً ثابت باقی مانده تا جایی که این خیریه‌ها کاهش 1 درصدی کمک‌های دولتی را نسبت به سال گذشته گزارش کرده‌اند.

کمک‌های اهدایی، وصیت‌ها و کالاها و خدمات همچنان یکی از منابع مهم درآمدی این خیریه‌هاست. نسبت درآمد حاصل از کالاها و خدمات در مجموع به 25 درصد افزایش یافت (از 21 درصد سال گذشته)، گرچه خیریه‌های کوچک یک کاهش جزئی را گزارش کردند. 

خیریه‌های بزرگ کمترین اتکا را به درآمد حاصل از کمک‌های اهدایی و وصیت‌ها داشتند و این منبع تنها 21 درصد از کل درآمد آنها را تشکیل داد، در حالی که رقم مشابه برای خیریه‌های فوق‌العاده بزرگ 36 درصد بود.

10. هر هدف سودمند برای جامعه، مشابه یا همسو با سایر اهداف

اغلب خیریه‌هایی که صرفاً در زیرشاخه «اهداف دیگر سودمند برای جامعه» قرار گرفته‌اند، شامل تراست‌های خیریه از جمله صندوق‌های کمک‌رسانی هستند. در بیانیه اطلاعات سالانه 2019 بالغ بر 3476 مورد از این خیریه‌ها مشاهده شد که نسبت به سال گذشته 42 مورد افزایش یافته بود.

این گروه زیرشاخه متشکل از خیریه‌هایی است که دارای هدف نیکوکارانه‌ای هستند که در هیچ یک از زیرشاخه‌های دیگر نمی‌گنجد. حدود نیمی از درآمد خیریه‌های این زیرشاخه از ارائه کالاها و خدمات حاصل می‌شود.

هر هدف دیگر سودمند برای جامعه، مشابه یا همسو با هر یک از اهداف فوق (سایر اهداف)

در بین همه گروه‌های زیرشاخه‌، این گروه دارای بیشترین اتکا به سرمایه‌گذاری به عنوان یک منبع درآمد بود تا جایی که سرمایه‌گذاری‌ها 13 درصد از کل درآمد این خیریه‌ها را در بیانیه اطلاعات سالانه 2019 تشکیل دادند (افزایش 3 درصدی نسبت به سال گذشته). 

در عین حال به موازات افزایش اندازه خیریه، نسبت درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها کاهش یافت. خیریه‌های فوق‌العاده کوچک گزارش کردند که سرمایه‌گذاری‌ها 53 درصد از کل درآمد آنها را نسبت به رقم مشابه 4 درصد برای خیریه‌های فوق‌العاده بزرگ تشکیل می‌دهد.

هرچند نسبت درآمد حاصل از کمک‌های اهدایی و وصیت‌ها در مجموع به 19 درصد افزایش یافت، اما این شاخص در بین خیریه‌های مختلف تا حد قابل توجهی متفاوت بود.

حمایت یا مخالفت با تغییر یک موضوع قانونی، سیاستی یا رویه‌ای در رابطه با هر یک از اهداف

خیریه‌هایی که صرفاً در این زیرشاخه ثبت شده‌اند، شامل مؤسسات تحقیقاتی هستند که با انتشار مقالاتی مواضع خود در رابطه با سیاست‌های عمومی را مشخص می‌کنند. در بیانیه اطلاعات سال 2019، در مجموع 26 مورد از این مؤسسات وجود داشت که نسبت به سال قبل 2 مورد افزایش یافته بود.

هنگام تفسیر این نتایج باید احتیاط لازم را به خرج داد، چرا که تغییرات کوچک می‌تواند به ایجاد نوسانات زیاد در نتایج بین سال‌ها منجر شود.

نسبت درآمد حاصل از دولت به درآمد کل در بیانیه اطلاعات سالانه 2019 به 28 درصد افزایش یافت، حال آنکه این شاخص در سال گذشته 18 درصد بود. علت این افزایش را تا حدودی می‌توان به گنجاندن یک خیریه بسیار بزرگ در تحلیل‌های کنونی که سال گذشته جزو تحقیقات نبود، نسبت داد.

مؤسسات نیکوکاری عمومی (PBI)

خیریه‌هایی که در این زیرشاخه ثبت شدند، تنها هدفشان ارائه کمک‌های خیرخواهانه برای نیازمندان است از جمله سازمان‌هایی که برای رفع فقر یا پریشانی‌ روان کار می‌کنند.
برخی بیمارستان‌ها و آسایشگاه‌ها، خدمات پشتیبانی از افراد معلول و ارائه‌دهندگان خدمات مراقبت از سالمندان را می‌توان در این زیرشاخه گنجاند. در بیانیه اطلاعات سالانه 2019 در مجموع 3070 مورد از این خیریه‌ها مشاهده شد که نسبت به سال قبل 76 مورد کاهش یافته بود.

خیریه‌های این زیرشاخه دارای بیشترین اتکا به درآمدهای دولتی در بین همه گروه‌های زیرشاخه بودند. علت این امر را شاید بتوان به دسترسی بیشتر PBIها به بودجه دولتی نسبت داد.
با وجود کاهش جزئی 1 درصدی، دولت همچنان 61 درصد از کل درآمد این گروه زیرشاخه را تشکیل می‌دهد. تنها خیریه‌های فوق‌العاده کوچک، متوسط و بسیار بزرگ، افزایش درآمدهای ناشی از دولت را در بیانیه اطلاعات سالانه 2019 در مقایسه با سال قبل گزارش کردند.

کمک‌های اهدایی و وصیت‌های خیریه در 5 درصد از کل درآمد این گروه زیرشاخه سهیم بود. به موازات افزایش اندازه خیریه، اتکا به کمک‌های اهدایی و وصیت‌ها کاهش یافت. این منبع 42 درصد از درآمد خیریه‌های کوچک را به خود اختصاص داد، در حالی که رقم مشابه برای خیریه‌های فوق‌العاده بزرگ تنها 3 درصد بود.

خیریه‌های ترویج سلامت (HPC)

ترویج پیشگیری یا کنترل بیماری‌های فردی جزو وظایف اصلی خیریه‌هایی است که صرفاً در این زیرشاخه ثبت شدند. وظایف HPCها شاید محدودتر از خیریه‌های زیرشاخه «ترویج سلامت» باشد چرا که وظیفه اصلی آنها پیشگیری یا کنترل بیماری‌هاست و نه بهبود سلامت عمومی. 

از جمله این خیریه‌ها می‌توان به مؤسسات تحقیق و پژوهش درباره درمان بیماری‌ها یا روش‌های پیشگیری از بیماری یا سازمان‌هایی که در جهت افزایش آگاهی عمومی پیرامون بیماری‌ها کار می‌کنند، اشاره کرد. در بیانیه اطلاعات سالانه 2019، در مجموع 446 مورد از این سازمان‌ها وجود داشت که نسبت به سال قبل 9 مورد کاهش یافته بود.

خیریه‌های ترویج سلامت (HPC)

در مجموع منابع درآمد HPCها در بیانیه اطلاعات سالانه 2019 از ثبات نسبی در مقایسه با سال قبل برخوردار بود. با این حال تفاوت‌هایی بسته به اندازه خیریه مشاهده شد.

به موازات افزایش اندازه خیریه، اتکا به درآمدهای حاصل از کمک‌های اهدایی و وصیت‌ها کاهش یافت و در عین حال خیریه‌های بزرگ‌تر اتکای بیشتری به منابع درآمد دولتی داشتند. منابع دولتی حدود 10 درصد از درآمد خیریه‌های فوق‌العاده کوچک را به خود اختصاص دادند، حال آنکه این رقم برای خیریه‌های فوق‌العاده بزرگ 44 درصد بود.

خیریه‌هایی با چندزیرشاخه ثبت‌شده

بخش قابل توجهی از خیریه‌ها با بیش از یک زیرشاخه ثبت شده‌اند. در این گزارش آنها را در دسته «چند زیرشاخه» قرار می‌دهیم. در بیانیه اطلاعات سالانه 2019 در مجموع 11746 مورد از این خیریه‌ها وجود داشت که 637 مورد نسبت به سال گذشته افزایش یافته بود (این افزایش مربوط به خیریه‌های تازه ثبت‌شده و همچنین خیریه‌های کنونی است که با زیرشاخه‌های جدید ثبت شده‌اند).

تفسیر الگوهای منابع درآمدی این گروه به دلیل ماهیت متفاوت خیریه‌هایی که در آن وجود دارد، دشوار است. خیریه‌هایی که با بیش از یک زیرشاخه ثبت شده‌اند دارای اهداف مختلف و متنوعی هستند.

در مجموع اتکای درآمدی این گروه به منابع دولتی نسبت به سال گذشته نسبتاً ثابت باقی ماند (کاهش 1 درصدی). در عین حال نسبت درآمد حاصل از کمک‌های اهدایی و وصیت‌ها تا حد مشابهی افزایش یافت.

به طور کلی با افزایش اندازه خیریه، اتکا به کمک‌ها، وصیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها به عنوان منابع درآمد کاهش یافت. در مقابل اتکای بیشتری به درآمد حاصل از دولت و ارائه کالاها و خدمات وجود داشت.

خیریه‌های فاقد زیرشاخه ثبت‌شده (بدون زیرشاخه)

خیریه‌های فاقد زیرشاخه ثبت‌شده شامل تراست‌های بشردوست و خیلی از مؤسساتی هستند که ترجیح می‌دهند در هیچ زیرشاخه‌ای ثبت نشوند. در بیانیه اطلاعات سال 2019 در مجموع 5224 مورد از این خیریه‌ها وجود داشت که نسبت به سال گذشته 330 مورد کاهش یافته بود.

تعداد خیریه‌های بزرگ این زیرشاخه نسبت به سال گذشته 115 مورد، خیریه‌های بسیار بزرگ 3 مورد و خیریه‌های فوق‌العاده‌ بزرگ 4 مورد افزایش یافته بود.
درآمد حاصل از دولت بزرگ‌ترین منبع درآمد این گروه بود که حدود 42 درصد از کل درآمد آن را به خود اختصاص داد (افزایش 15 درصدی نسبت به سال گذشته).

همه انواع خیریه به جز مؤسسات متوسط افزایش نسبت درآمد حاصل از دولت را در بیانیه اطلاعات سالانه 2019 گزارش کردند.
در مورد خیریه‌های کوچک که 14 درصد درآمد خود را از دولت کسب می‌کردند، این افزایش ناچیز و نامحسوس بود (0.2 درصد). در مقابل، دولت در 38 درصد از کل درآمد خیریه‌های بزرگ سهیم بود که نسبت به سال قبل 13 درصد افزایش یافته است.

به رغم وجود خیریه‌های بزرگ‌ و پرشمار در این گروه، نسبت درآمد حاصل از کمک‌های اهدایی و وصیت‌ها نسبت به سال قبل به نصف کاهش یافت. طبق بیانیه اطلاعات سالانه 2019، کمک‌های اهدایی و وصیت‌ها حدود 10 درصد از درآمد را تشکیل داد، در حالی که این میزان سال گذشته 21 درصد بود.

نسبت سود خالص

سود یا درآمد خالص (net income) برابر کل درآمد یک خیریه منهای کل هزینه‌های آن است. «نسبت سود خالص» (net income ratio) نیز نسبت سود خالص یک خیریه به کل درآمد آن را نشان می‌دهد که به درصد عنوان می‌شود.

نسبت سود خالص = سود خالص/ کل درآمد (درصد)

وجود یک نسبت مثبت نشان می‌دهد که مازاد درآمد وجود دارد، یعنی درآمد خیریه در آن سال بیشتر از هزینه‌هایش بوده است. هرچه این نسبت بیشتر باشد، مازاد درآمد بیشتر است.
در مقابل یک نسبت منفی نشان می‌دهد که کسری وجود دارد، یعنی درآمد خیریه در آن سال کمتر از هزینه‌هایش بوده است. هرچه نسبت منفی بزرگ‌تر باشد، کسری درآمد بیشتر است.

در بیانیه اطلاعات سالانه 2019، نسبت سود خالص بخش خیریه در مجموع 6.7 درصد و منطبق بر سال گذشته بود. در عین حال تفاوت‌های قابل توجهی در بین زیرشاخه‌های خیریه وجود داشت. بالاترین نسبت سود خالص برابر 21.8 درصد و متعلق به خیریه‌هایی بود که در زیرشاخه «سایر اهداف سودمند برای جامعه» ثبت شده بودند. 

در مقابل کمترین نسبت مثبت برابر 1.7 درصد و مربوط به خیریه‌های زیرشاخه ترویج یا حمایت از حقوق بشر بود. این رقم نسبت به سال گذشته بیش از 1 درصد افزایش یافته بود.

همچین بیشترین افزایش نسبت سود توسط خیریه‌های زیرشاخه ارتقاء فرهنگ گزارش شد (از 5.9 به 19.3 درصد). خیریه‌های فاقد زیرشاخه ثبت‌شده نیز بیشترین کاهش نسبت سود را گزارش کردند (از 8.5 به 12.3 درصد). به علاوه تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای براساس اندازه خیریه‌ها وجود داشت.

نسبت سود خالص

خیریه‌های فوق‌العاده کوچک، متوسط و فوق‌العاده بزرگ افزایش نسبت سود خالص را گزارش کردند. نسبت سود برای خیریه‌های متوسط 8.8 درصد بود که نسبت به 1.6 درصد سال گذشته افزایش چشمگیری داشت. در عین حال این نسبت برای خیریه‌های کوچک، بزرگ و بسیار بزرگ کاهش یافت. 

خیریه‌های کوچک بیشترین درصد کاهش را تجربه کردند تا جایی نسبت سود آنها از 8.9 درصد سال گذشته به 5.9 درصد در بیانیه اطلاعات سالانه 2019 تقلیل یافت.

خیریه‌های فوق‌العاده کوچک با وجود آنکه همچنان از یک نسبت سود منفی برخوردار بودند، اما این شاخص از -24.6 به -23.5 درصد بهبود یافت. با این حال خیریه‌های فوق‌العاده کوچک از نسبت دارایی بالایی برخوردارند که نشان می‌دهد اکثر آنها از لحاظ مالی پایدار و باثبات هستند. 

نسبت دارایی

نسبت دارایی (asset ratio) نسبت دارایی‌های یک خیریه به بدهی‌های آن را نشان می‌دهد.

نسبت دارایی = کل دارایی‌ها/ کل بدهی‌ها

وجود یک نسبت مثبت نشان می‌دهد که دارایی‌های یک خیریه بیشتر از بدهی‌های آن است. هرچه این نسبت بیشتر باشد، اختلاف بین دارایی‌ها و بدهی‌ها بالاتر خواهد بود.

معمولاً نسبت دارایی بالاتر می‌تواند نشاندهنده این باشد که یک خیریه برای اطمینان از ثبات و پایداری مالی خود وجوهی که به عنوان ذخایر شناخته می‌شود را کنار گذاشته است.

در بیانیه اطلاعات سالانه 2019، نسبت دارایی کل بخش خیریه در مجموع 3.2 بود که در مقایسه با سال قبل نسبتاً ثابت مانده بود. این رقم بدان معناست که کلی دارایی‌ها بیش از سه برابر کل بدهی‌های این بخش بوده است. در همه انواع خیریه و همه زیرشاخه‌ها نسبت دارایی مثبت حاصل شد.

بالاترین نسبت دارایی مربوط به خیریه‌های زیرشاخه ترویج آشتی، احترام متقابل و سازش بین گروه‌هایی از افراد در داخل استرالیا بود، یافته‌ای که با سال گذشته مطابقت دارد. در عین حال نسبت دارایی در بیانیه اطلاعات سالانه 2019 برابر 11.0 بود که نسبت به رقم 13.3 گزارش‌شده در سال قبل کاهش نشان می‌دهد.

بیشتر بخوانید :

افزایش و کاهش امتیاز شاخص جهانی نیکوکاری کشورها

همچنین پایین‌ترین نسبت دارایی برابر 1.8 و مربوط به خیریه‌های زیرشاخه ارتقاء محیط زیست طبیعی بود. این یافته نیز با نتایج سال قبل مطابقت داشت. نسبت دارایی خیریه‌هایی با مأموریت ارتقاء فرهنگ 4.7 نسبت به سال قبل افزایش یافت.

خیریه‌های فوق‌العاده کوچک تا بزرگ، نسبت دارایی بیشتر از حد میانگین 3.2 را گزارش کردند. بیشترین افزایش نسبت دارایی برابر 8.0 و مربوط به خیریه‌های کوچک بود که نسبت به 3.5 در سال گذشته یافته است.

این نتایج نشان می‌دهد که بخش خیریه از ظرفیت کاهش کسری‌ها (مواقعی که هزینه‌های کل فراتر از درآمد کل است) برخوردار است.

میانگین نگهداری دارایی

بیانیه اطلاعات سالانه 2019 نشان داد که به طور متوسط هر خیریه حدود 7 میلیون دلار دارایی دارد. این رقم نسبت به سال گذشته کمتر از 6 درصد افزایش یافته است.

میانگین نگهداری دارایی

جالب اینکه میانگین دارایی‌های تحت اختیار خیریه‌های کوچک‌تر نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. خیریه‌های فوق‌العاده کوچک، کاهش 5 درصدی دارایی‌های تحت اختیار را گزارش کردند و این شاخص برای خیریه‌های کوچک با کاهش تقریباً 21 درصدی به متوسط 0.7 میلیون دلار رسید.

در زیرشاخه‌هایی که تعداد کمی خیریه داشتند، تغییرات زیادی مشاهده شد. هنگام تفسیر این نتایج باید احتیاط لازم را به خرج داد، چرا که تغییرات کوچک می‌تواند به ایجاد نوسانات زیاد در نتایج بین سال‌ها منجر شود.

میانگین دارایی تحت اختیار خیریه‌های متوسط و بزرگ در بیانیه اطلاعات سالانه 2019 افزایش یافت. خیریه‌های بزرگ افزایش 14 درصدی با میانگین درآمد 8.8 میلیون دلار را گزارش کردند.

در عین حال خیریه‌های زیرشاخه ارتقاء آموزش دارای بالاترین میانگین دارایی‌ها با رقم 18 میلیون دلار در بیانیه اطلاعات سالانه 2019 بودند (افزایش 14 درصدی نسبت به سال قبل). از آنجا که خیلی از مدارس و دانشگاه‌ها مالک زمین و سایر دارایی‌های گران‌قیمت هستند، این نتیجه‌گیری عجیب به نظر نمی‌رسد.

خیریه‌های واقع در زیرشاخه ترویج آشتی، احترام متقابل و سازش بین گروه‌های داخل استرالیا به طور متوسط 0.4 میلیون دلار دارایی دارند که کمترین میزان در بین همه زیرشاخه‌هاست. این در حالی است که این مقدار نسبت به سال قبل 15 درصد افزایش یافته است.

منبع: Australian Charities Report/ 7th EDITION

ادامه دارد...