مصاحبه‌های سیمای نیکوکاری


اطلس خیر ایران، به منظور بررسی رشدها و نقاطِ ضعف خیریه‌ها در ایران و همچنین ایجادِ گفتمانی سازنده در حوزۀ امر خیر، سری مصاحبه‌های محیط خیر خواهی را ترتیب داده است.

مصاحبه‌های سیمای نیکوکاری با چه کسانی صورت می‌گیرد؟

در مصاحبه‌های محیط خیرخواهی کارشناسان اطلس خیر ایران در باب وضعیتِ کنونیِ محیط خیرخواهی و راهبردهای موثر برای پیشرفت نهادِ خیریه در ایران به گفتگو با مسئولین سمن‌ها و خیریه‌ها می‌پردازند.

چه پرسش‌هایی از مصاحبه شوندگان صورت می‌گیرد؟

چند پرسش ثابت و پایه‌ای از همۀ مصاحبه شوندگان صورت می‌گیرند و پرسش‌هایی نیز با توجه به حوزۀ کاری موسسه و صحبت‌هایی که شخصِ مصاحبه شونده انجام داده است صورت می‌گیرند. در این جا موضوع پرسش‌های ثابتِ مصاحبه‌ها را با هم مرور می‌کنیم:

  1. وضعیت محیط خیرخواهی در ایران چگونه است؟
  2. چه عواملی در پنج سال اخیر بر فضای خیرخواهی ایران موثر بوده‌اند؟
  3. پیش‌بینیِ شما در مورد فضای خیرخواهی ایرانِ پنج سالِ بعد چیست؟
  4. چه راهکارهای عملیاتی‌ای برای بهبود فضای خیرخواهی پیشنهاد می‌کنید؟

دسترسی به مصاحبه‌هایسیمای نیکوکاری

در پایین این صفحه می‌توانید به صفحاتِ متنِ پیاده‌سازی شدۀ مصاحبه‌های محیط خیرخواهی دسترسی داشته باشید.


مصاحبه با علیرضا اشکبوس

مصاحبه با علیرضا اشکبوس

مصاحبه‌ی سیمای نیکوکاری با آقای علیرضا اشکبوس، معاون اجرایی خیریه و دارالشفاء ثامن‌الائمه (علیه السلام)
مصاحبه با زهرا اقطار

مصاحبه با زهرا اقطار

مصاحبه‌ی سیمای نیکوکاری با خانم زهرا اقطار، عضو هیئت مدیره‌ی انجمن سخن شیرین و مهر شادی و انجمن مددکاران اجتماعی یاری‌رسان وحدت و امید
مصاحبه با محمد زارعان

مصاحبه با محمد زارعان

مصاحبه‌ی سیمای نیکوکاری با آقای محمد زارعان، مدیرعامل جمعیت حمایت از بیماران ای ال اس و نوروپاتی (جانا)